ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: آئین نامه ها و ضوابط
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

آئین نامه ها و ضوابط

موضوع‌ها

 1. مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (5 پاسخ)
 2. اصول طراحی روگذر و زیر گذر (5 پاسخ)
 3. آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و منتخب ضوابط ساخت و ساز (0 پاسخ)
 4. دانلود طرح تفصیلی شهر بابل word (0 پاسخ)
 5. آئین نامه طراحی راه های شهری (1 پاسخ)
 6. دانلود آیین نامه ضوابط و معیار های طراحی و بهسازی پباده روهای شهر مشهد (0 پاسخ)
 7. طراحی شهری خیابان احمد آباد شهر مشهد (0 پاسخ)
 8. ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری (0 پاسخ)
 9. زمینه گرایی در شهرسازی (0 پاسخ)
 10. روانشناسی محیطی (0 پاسخ)
 11. قانون جامع شهرسازی و معماری کشور (0 پاسخ)
 12. قانون اساسي كشور ايتاليا (2 پاسخ)
 13. نمونه طراحي شبكه راه (كد) (0 پاسخ)
 14. لجند استاندارد كاربري هاي شهري (0 پاسخ)
 15. استانداردهای طراحی موزه (1 پاسخ)
 16. آنالیز فهرست بها بخش ابنیه سال 89 (0 پاسخ)
 17. تقاطع های همسطح شهری - سوابق مطالعات (0 پاسخ)
 18. تقاطع های همسطح شهری - معیارهای فنی (0 پاسخ)
 19. آیین نامه طراحی راه های شهری (0 پاسخ)
 20. مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی (0 پاسخ)
 21. قوانين و مقررات مرتبط با نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري (0 پاسخ)
 22. دانلود آئين نامه طراحي تقاطع هاي شهري قسمت 3 از 3 کامل و کم حجم با کیفیت عالی-پایان (0 پاسخ)
 23. دانلود آئين نامه طراحي تقاطع هاي شهري قسمت 2 از 3 کامل و کم حجم با کیفیت عالی (0 پاسخ)
 24. دانلود آئين نامه طراحي تقاطع هاي شهري قسمت 1 از 3 کامل و کم حجم با کیفیت عالی (0 پاسخ)