ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: بافت فرسوده
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

بافت فرسوده

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 47 مقاله " در حیطه بافت فرسوده" (10 پاسخ)
 2. فرصت های احیاء در سیر تحول بنای تاریخی از زمان خلق تا زوال اثر (0 پاسخ)
 3. ضوابط طراحی معماری در بافت تاریخی (0 پاسخ)
 4. فرزانه پورحیدر شیرازی-جایگاه نظام اخذ بهای خدمات شهری و نحوه ارائه خدمات در شهرداریها (0 پاسخ)
 5. فرزانه پورحیدر شیرازی-جایگاه طرح های CDS در نظام رشد و توسعه شهری(شهر قزوین) (0 پاسخ)
 6. فرزانه پورحیدر شیرازی.ساماندهی مراکز شهری با تکیه بر شاخص پیاده محوری (شهر اصفهان) (0 پاسخ)
 7. فرزانه پورحیدر شیرازی-عوامل موثر بر مشارکت مردمی در مداخله در بافت های فرسوده (0 پاسخ)
 8. افت فرسوده امنیت اجتماعی و ایجاد حیات مدنی (0 پاسخ)
 9. ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان (1 پاسخ)
 10. بررسي بافت فرسوده شهر كاشمر (خراسان رضوي) (0 پاسخ)
 11. درخواست نمونه پروژه بزرگ مقیاس در بافت های فرسوده ( تجارب جهانی ) (2 پاسخ)
 12. تحلیل بافت فرسوده شهری برمبنای مشارکت جمعی ساکنان با بهره گیری از تکنیک swot (0 پاسخ)
 13. نقش الگوي مشارکت مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده محله عامري اهواز (0 پاسخ)
 14. توسعه نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران ضرورت ها و راهبردها (0 پاسخ)
 15. بهسازی کالبدی _ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (0 پاسخ)
 16. بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی (0 پاسخ)
 17. احیا بافت فرسوده کاشان (1 پاسخ)
 18. خانه های تاریخی شیراز (1 پاسخ)
 19. مداخله در بافت همت آباد اصفهان (1 پاسخ)
 20. بازسازی بافت فرسوده (1 پاسخ)
 21. فصلنامه هفت شهر شماره 2 با موضوع تجربه های جهانی مرمت شهری (1 پاسخ)
 22. بررسی سیرتحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن (0 پاسخ)
 23. آسیب شناسی بناهای تاریخی (مطالعه موردی مسجد جامع ساوه) (0 پاسخ)
 24. نوسازی بهسازی و بازسازی بناهای تاریخی و فرسوده ی شهری (مطالعه موردی احیای میدان عتیق) (0 پاسخ)
 25. آسیب شناسی بافت تاریخی شهر شیراز وارائه راهکار جهت ساماندهی (0 پاسخ)
 26. نو شهرگرایی و راهکارهای آن در احیای بافت تاریخی شهرها (0 پاسخ)
 27. آسیب شناسی بافت فرسوده و ارائه راهکارهای نوسازی آن در راستای توسعه پایدار (0 پاسخ)
 28. مقاله بررسی و تحلیل بافت های فرسوده و را هکارهای ساماندهی آنها (0 پاسخ)
 29. مقاله ارزيابي و تحليل كيفيت محيط شهري در بافتهاي فرسوده )مطالعه موردي شهر كاشان (0 پاسخ)
 30. ارزیابی تئوری اعیان سازی در نوسازی بافت های فرسوده (0 پاسخ)
 31. شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری (0 پاسخ)
 32. بافت فرسوده قزوین (4 پاسخ)
 33. مجموعه مقالات بافت فرسوده (2 پاسخ)
 34. اسکان غیررسمی (0 پاسخ)
 35. بافت های فرسوده حوزه شمال اصفهان (0 پاسخ)
 36. 31 پاورپوینت از دکتر مظفر صرافی (4 پاسخ)
 37. پاورپوینت فضای همگانی همچون تجلی فضایی قدرتمندی اجتماعی و ضرورت پایداری شهری (0 پاسخ)
 38. مقاله بررسي و طبقه بندي انواع بافت هاي فرسوده شهري كلانشهر تهران (0 پاسخ)
 39. مقاله بررسی نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران) (0 پاسخ)
 40. مقاله بررسی ظرفیت های بافت فرسوده و توانمند سازی آنها-شهر بافق (0 پاسخ)
 41. دانلود بررسي جدا افتادگي فضايي باف تهاي فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چيدمان فضا (0 پاسخ)
 42. دانلود مقاله بررسی تحقق توسعه پایدار به ویژه بعد کالبدی آن در ساماندهی بافت فرسوده (0 پاسخ)
 43. مقالاتی چند در بافت فرسوده (0 پاسخ)
 44. شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده ی شهری با رویکرد گردشگری (0 پاسخ)
 45. تبدیل بافتهای تاریخی فرسوده به فضاهای شهری پویا در بررسی موردی محله آخوند شهر قزوین (0 پاسخ)
 46. بافتهاي فرسوده شهري، مکانهاي جرمخیز: تأثیر بافت فرسوده پیرامون حرم رضوي بر وقوع جرم (0 پاسخ)
 47. بازشناسي قابليت هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده بخش مياني بر پايه ويژگي های اجتماع و فض (0 پاسخ)
 48. دانلود مقاله اثرات اصالت بخشی بافت های فرسوده شهر تهران (نمونه موردی محله مفت آباد) (0 پاسخ)
 49. دانلود مقاله گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده (0 پاسخ)
 50. دانلود مقاله ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي - ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2