ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: توسعه پایدار
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

توسعه پایدار

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. تجارب گردشگری پایدار در خارج به درخواست یکی از اعضا (1 پاسخ)
 2. ارزیابی معیارهای کالبدی پایداری در محلات شهری (با تکیه بر اقلیم گرم و خشک ایران) (0 پاسخ)
 3. ارزیابی ساختار کالبدی – فضایی شهر زنجان با رویکرد توسعه پایدار شهری (3 پاسخ)
 4. تاثیر فضای سبز شهری بر توسعه پایدار (2 پاسخ)
 5. تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار (4 پاسخ)
 6. یک نمونه جدول مولفه ها / معیارها / شاخص ها و سنجه های کیفیت زندگی یا زیست پذیری (0 پاسخ)
 7. توسعه‌ی پایدار شهری و دوچرخه‌سواری در اصفهان (0 پاسخ)
 8. انگاره طراحی شهری پایدار (0 پاسخ)
 9. ■ بررسی شاخص های توسعه پایدار در شهر هوشمند نویسند‌گان: سیدعلیرضا نوفل، آنیتا پریش.. (1 پاسخ)
 10. تحلیلی بر روند شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار با تاکید بر جریانهای زیست محیطی (1 پاسخ)
 11. واکاوی مفهوم معماری زیست وار و معرفی نمونه های موردی آن در جهان (0 پاسخ)
 12. مقاله بررسي ميزان سازگاري محله هاي هفت حوض و مدائن با اصول رشد هوشمند (9 پاسخ)
 13. توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران (5 پاسخ)
 14. توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی سنتی مناطق معتدل و مرطوب ایران (0 پاسخ)
 15. بسط مفهوم توسعه پایدار (0 پاسخ)
 16. پژوهش تجربی به منظور ارتقاء توسعه پایدار محیط و منظر بزرگراه شهری با رویکرد "سبزراه" (0 پاسخ)
 17. بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 18. گاه به توسعه پایدار و معماری پایدار با روند تحلیل گونه (0 پاسخ)
 19. مدیریت و توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 20. ارتقا سکونت پذیری ، راهکار توسعه پایدار (0 پاسخ)
 21. ررسی نقش پارکهای فرهنگی در توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 22. بررسي تحقق توسعه پايدار (به ويژه بعد کالبدي آن) در ساماندهی بافت فرسوده (0 پاسخ)
 23. مقاله استراتژی ملی توسعه پایدار (0 پاسخ)
 24. تحلیل فضایی رابطه‌ی توسعه‌ی پایدار شهری با سرمایه‌ی اجتماعی (0 پاسخ)
 25. نمونه‌ای از رویکرد توسعه‌ی پایدار محله‌ای در تهران (0 پاسخ)
 26. هویت و توسعه‌ی پایدار محله‌ای در شهر شیراز (0 پاسخ)
 27. universal design as a significant component for sustainable life (0 پاسخ)
 28. ■ بررسی اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار (0 پاسخ)
 29. بررسی جایگاه پیاده راه در توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 30. نقش رویکرد دارایی‌مبنا در توسعة پایدار محلی مطالعه موردی محله امامزاده حسن تهران (0 پاسخ)
 31. حمل و نقل پایدار و کیفیت زندگی (0 پاسخ)
 32. نقش برنامه ریزی کالبدی در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله (0 پاسخ)
 33. مقاله: محیط های شهرٍی عامل مؤثری بر امنیت کاربران در یک فرایند توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 34. توسعه پایداردرمناطق شهری (0 پاسخ)
 35. طراحی خیابانهای شهری با محوریت توسعه پایدار (0 پاسخ)
 36. معیارهای پایداری محله شهری (1 پاسخ)
 37. نقش برنامه ریزی پیاده درتوسعه پایدارشهری (0 پاسخ)
 38. شهر فشرده و پایداری شهری (0 پاسخ)
 39. توسعه خلاق (0 پاسخ)
 40. توسعه شهری پایدار (0 پاسخ)
 41. مقاله پیاده محوری وتوسعه پایدار (0 پاسخ)
 42. جهانی شدن و پایداری شهری (1 پاسخ)
 43. دانلود مجموعه مقالات نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري ؛ دانشگاه گيلان اسفند 1389 (1 پاسخ)
 44. معیارهای پایداری محله ی شهری (0 پاسخ)
 45. تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی (0 پاسخ)
 46. توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی (0 پاسخ)
 47. توسعه پایدارشهری مفاهيم و ديدگاهها (0 پاسخ)
 48. بررسي تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه ی شهری (0 پاسخ)
 49. Management framework for sustainable development indicators in the State of Selangor, (0 پاسخ)
 50. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable dev (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2