ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: سوالات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات

موضوع‌ها

 1. دانلود سوال آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی)-بدون پاسخ/آذر 92 (4 پاسخ)
 2. لغو مصوبه کمسیون هم ارزی توسط هییت عمومی دیوان عدالت (4 پاسخ)
 3. دانلود سوال آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی)/ شهریور 95 (1 پاسخ)
 4. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی نقشه برداری/شهریور 95 (0 پاسخ)
 5. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(اجرا)/شهریور 95 (0 پاسخ)
 6. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)/ شهریور95 (0 پاسخ)
 7. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی شهرسازی/شهریور95 (0 پاسخ)
 8. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 1389 طراحی(سری 1C منتظر باشید) (2 پاسخ)
 9. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی شهرسازی / بهمن 94 (1 پاسخ)
 10. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی نقشه برداری/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 11. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 12. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 13. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 14. دانلود سوال آزمون نظام مهندسی معماری(طراحی)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 15. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 16. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(اجرا)/ بهمن 94 (0 پاسخ)
 17. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(اجرا)/ مرداد 94 (0 پاسخ)
 18. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)/ مرداد 94 (0 پاسخ)
 19. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی شهرسازی / مرداد 94 (0 پاسخ)
 20. مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ویژه ی آزمون نظام شهرسازی (0 پاسخ)
 21. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی شهرسازی /آبان 93 (0 پاسخ)
 22. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(اجرا)/آبان 93 (0 پاسخ)
 23. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)/آبان 93 (0 پاسخ)
 24. مجموعه سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی (0 پاسخ)
 25. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی شهرسازی /آذر 92 (0 پاسخ)
 26. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(نظارت)/آذر 92 (0 پاسخ)
 27. دانلود سوال و کلید آزمون نظام مهندسی معماری(اجرا)/آذر 92 (0 پاسخ)
 28. سوالات و کلید تستي آزمون کلیه رشته های نظام مهندسی شهریور ۹۱ (1 پاسخ)
 29. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 1389 عمومی(سری 1B منتظر باشید) (1 پاسخ)
 30. سوالات ازمون نظام مهندسی شهرسازی پایه 3 (0 پاسخ)
 31. منابع آزمون ورود به حرفه مهندسي شهرسازی مورخ اسفندماه 1389 (2 پاسخ)
 32. سوالات آخرین آزمون معماری نظام مهندسی (1 پاسخ)
 33. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری-اسفند 1382(سری 6 ) (0 پاسخ)
 34. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری-بهمن 1383(سری 5 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 35. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری-پایه 3- آذر 1384(سری 4 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 36. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری-پایه 1 و2- آذر 1384(سری 3 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 37. دانلود سوالات نظام مهندسی شهرسازی آذر 1384(سری4 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 38. دانلود سوالات نظام مهندسی شهرسازی شهریور1386(سری3 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 39. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری-عمومی- شهریور1386(سری A-2 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 40. دانلود سوالات نظام مهندسی شهرسازی شهریور1386(سری2 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 41. دانلود سوالات ماده -27-عمومی-شهرسازی و معماری-نظام مهندسی (0 پاسخ)
 42. دانلود سوالات ماده 27 - تخصصی شهرسازی-نظام مهندسی (0 پاسخ)
 43. دانلود سوالات ماده 27 -تخصصی معماری -نظام مهندسی (0 پاسخ)
 44. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 1389 تخصصی(سری 1D منتظر باشید) (0 پاسخ)
 45. دانلود سوالات نظام مهندسی معماری اسفند 1389 جزییات(سری 1A منتظر باشید) (0 پاسخ)
 46. دانلود سوالات نظام مهندسی شهرسازی اسفند 1389(سری 2 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 47. دانلود سوالات نظام مهندسی شهرسازی خرداد1389(سری 1 منتظر باشید) (0 پاسخ)
 48. منابع آزمون ورود به حرفه مهندسي معماری مورخ اسفندماه 1389 (0 پاسخ)