ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: قوانین و مقررات شهرسازی و معماری(vip-1)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری(vip-1)

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. بشتابید...دانلود نمونه سوالات استخدام شهرداری ها(1) (1 پاسخ)
 2. بشتابید...دانلود نمونه سوالات استخدام شهرداری ها(2) (1 پاسخ)
 3. وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی (0 پاسخ)
 4. دانلود پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان (0 پاسخ)
 5. دانلود =>>ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین (0 پاسخ)
 6. کتاب آئین نامه طراحی هندسی معابر (0 پاسخ)
 7. مقررات مربوط به تفکیک و افراز اراضی شهری (1 پاسخ)
 8. دفترچه ی توسعه ی راهبردی محله ی استاد معین واقع درتهران (0 پاسخ)
 9. ضوابط طراحی و بهسازی پیاده رو (0 پاسخ)
 10. هند بوک جهت مهندسان عزیز (0 پاسخ)
 11. فوق العاده:مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی جلد 1 (3 پاسخ)
 12. آیین نامه طرح هندسی راه ها (0 پاسخ)
 13. چند آیین نامه دیگر در مورد شهرداری (0 پاسخ)
 14. اصلاحيه تعرفه عوارض از انواع گوشت مصرفي در تهران (0 پاسخ)
 15. آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري اماكن و غرفه هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران (0 پاسخ)
 16. آيين ‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 1355 (0 پاسخ)
 17. آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي (0 پاسخ)
 18. ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي مصوب 1371 (0 پاسخ)
 19. اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي -مصوب1382 (0 پاسخ)
 20. آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله مصوب1369 (0 پاسخ)
 21. اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران مصوب 1382 (0 پاسخ)
 22. ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها- (0 پاسخ)
 23. لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز شهرهامصوب 1359 (0 پاسخ)
 24. قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شواراهای اسلامی و انتخابات شهرداران-مصوب75و صلاحیه82و8 (0 پاسخ)
 25. قانون شهرداری-مصوب 1334 (0 پاسخ)
 26. آیین نامه معاملات شهرداری - مصوب1355 (0 پاسخ)
 27. آیین نامه آماکن عمومی-مصوب64 (0 پاسخ)
 28. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول مربوط به شهردارها -مصوب1361 (0 پاسخ)
 29. دستور العمل شوراهای حل اختلاف صنفی-مصوب84 (0 پاسخ)
 30. قانون نظام صنفی کشور- مصوب1382 (0 پاسخ)
 31. شوراهای اسلامی-فصل هفتم قانون اساسی (0 پاسخ)
 32. قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب1351 (0 پاسخ)
 33. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374 (0 پاسخ)
 34. قانون نوسازی و عمران کشور مصوب1348 (0 پاسخ)
 35. آیین نامه مالی شهرداریها (0 پاسخ)
 36. قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران3 (0 پاسخ)
 37. قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران2 (0 پاسخ)
 38. قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (0 پاسخ)
 39. داغ داغ:آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه (0 پاسخ)
 40. فوق العاده:مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی جلد 2 (0 پاسخ)
 41. مقررات معماری و شهرسازی طرح های توسعه و عمران (0 پاسخ)
 42. داغ داغ:آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران (0 پاسخ)
 43. قرارداد تهیه طرح های توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهری (0 پاسخ)
 44. داغ داغ:ضوابط و مکانیابی ساختمان های بلند تهران (1 پاسخ)
 45. داغ داغ: مجموع مصوبات کمیسیون ماده پنج شورای عالی و معماری شهرسازی (0 پاسخ)
 46. مجموعه قوانین مرتبط با شهرداری و شورای اسلامی...مخصوص نصب روی موبایل (1 پاسخ)
 47. مفید برای استخدام شهرداری ها(2) (2 پاسخ)
 48. مفید برای استخدام شهرداری ها(1) (1 پاسخ)
 49. نظام جامع آموزش شهرداری ها و دهیاری ها...مخصوص نصب بر روی موبایل (0 پاسخ)
 50. آیین نامه طراحی،نظارت و اجرای بام سبز در شهر شیراز (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2