ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: GIS
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

GIS

صفحه‌ها: 1 2 3 4

موضوع‌ها

 1. تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از GIS و RS (0 پاسخ)
 2. پهنه بندی منابع آب دشت گلگیر جهت مصارف بخش های کشاورزی و شرب به کمک فناوری GIS (0 پاسخ)
 3. پیشنهاد روش برای بهنه بندی اقلیمی در محیط GIS (0 پاسخ)
 4. رویکرد GISمبنا براي مد لسازي سه بعدي آلودگي صوتي (0 پاسخ)
 5. مکان یابی پرورش ماهیان سردابی با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 6. امکان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شبکه آبیاری (0 پاسخ)
 7. ساماندهي و مکان يابي جایگاههای سوخت رساني با استفاده از GIS (1 پاسخ)
 8. کاربرد اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در مکان گزینی کاربری اراضی شهری ( مطالعه موردی : مر (0 پاسخ)
 9. سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری (0 پاسخ)
 10. بررسي گسترش بافت شهري دراراضي اطراف اصفهان‌ با استفاده از GIS و RS (0 پاسخ)
 11. بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهر (0 پاسخ)
 12. بررسي توسعه مکاني شهرستان ساري با استفاده از تصاوير سنجش از دور در محيط GIS (0 پاسخ)
 13. کاربرد GIS در مدیریت معادن استان مرکزی (0 پاسخ)
 14. کاربرد GIS در معدنکاری (0 پاسخ)
 15. كاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در ارزيابي آسيب پذيري يك آبخوان (0 پاسخ)
 16. پياده سازي و ايجاد پايگاه اطلاعات مکاني (GIS )شبکه برق مازندران گامي در جهت تشکيل زي (0 پاسخ)
 17. مدل‌سازی‌ تأخير فوق اشباع و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (0 پاسخ)
 18. كاربرد سيستم‌هاي Mobile GIS در نظارت و كاهش مخاطرات محيط‌زيست شهري (مطالعه موردي: كل (0 پاسخ)
 19. كاربرد سيستم‌هاي GIS و GPS در كنترل هوشمند ترافيك (ITS) (0 پاسخ)
 20. مدیریت مواد زائد با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 21. انتشار خطا در مدلهاي اكولوژيك با تكيه بر تحليلهاي جبري سيستمهاي GISدر آمايش استان مر (0 پاسخ)
 22. طراحي سيستم SCADA-بر اساس GIS جهت كنترل عمليات برداشت (0 پاسخ)
 23. نقش Fuzzy_GIS درمكانيابي بهينه كاربري هاي شهري (0 پاسخ)
 24. ساماندهي و مديريت سيلابدشت رودخانه‌ها در محدودة شهري با به‌كارگيري از ابزارهاي GIS (0 پاسخ)
 25. GISشهری و کاربردهای آن درمدیریت (0 پاسخ)
 26. نقش فناوری اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در کنترل و توسعه امنیت شهری (0 پاسخ)
 27. GIS شهری ، شهرو شهروند الکترونیک (0 پاسخ)
 28. GIS Mobile در خدمت مديريت بحران زلزله شهرها (0 پاسخ)
 29. نقش GIS در شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه 1 شهرداری سنندج (0 پاسخ)
 30. تعیین قابلیت تفرجی پارکهای شهری با استفاده از فن آوری GIS (0 پاسخ)
 31. استفاده از GIS درمهندسي بهداشت محيط (0 پاسخ)
 32. سنجش ريسك سرمايه گذاري درمحيط شهري براي تحقق ايده‌هاي كار آفرينی با استفاده از سيستم (0 پاسخ)
 33. GIS شهری و کار بردهای آن در مدیریت و توسعه زیر ساخت های شهری (0 پاسخ)
 34. مدیریت امداد در شهرها به کمک سيستم اطلاعات مكاني همراه (0 پاسخ)
 35. مکان­یابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز (0 پاسخ)
 36. تهيه كاداستر رقومي غير شهري با بكار گيري سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردی : استا (0 پاسخ)
 37. مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (0 پاسخ)
 38. رزيابي آسيب پذيري سكونتگاههاي حاشيه اي و غير رسمي در برابر زلزله با استفاده از سيستم (0 پاسخ)
 39. کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری (0 پاسخ)
 40. كاربرد سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بحران و پهنه بندي (0 پاسخ)
 41. اهمیت سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در توسعه پایدار شهری (0 پاسخ)
 42. آنالیز الگوی جُرم کشف مناطق سرقت اتومبیل با GIS (0 پاسخ)
 43. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعه پوشش گیاهی و جنگل های حاشیه دریای خزر (0 پاسخ)
 44. معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل شهری (0 پاسخ)
 45. GIS و كاربرد آن در طرحهاي توسعه شهري (0 پاسخ)
 46. نقش داده کاوی GIS در مديريت بحران (0 پاسخ)
 47. پایگاه اطلاعات مکان محور مبتنی بر GIS (0 پاسخ)
 48. و RS وGIS ارائه مدل هاي توسعة شهري با آاربرد سامانه هاي (0 پاسخ)
 49. GIS 1 و ERAMS ارزيابي قابليت اكولوژيك براي كاربري مرتع با استفاده از (1 پاسخ)
 50. تهیه نقشه مناطق بیابانی استان خراسان بر اساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از GIS (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4