ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مدل ها و تکنیک های شهرسازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مدل ها و تکنیک های شهرسازی

موضوع‌ها

 1. مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلید (0 پاسخ)
 2. مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی پارکهای شهر (0 پاسخ)
 3. رتبه بندي خدمات اقتصادي اجتماعی شهرستانهاي استان لرستان و ساماندهی آن با استفاده از (0 پاسخ)
 4. تفکر فازی و کاربردهای آن در شهرسازی (0 پاسخ)
 5. مقاله کاربرد مدل کمی huff در تعیین حوزه نفوذ شهرستان بابلسر (0 پاسخ)
 6. مقاله تحليل و ارزيابي سطوح برخورداري شهرستانهاي استان اصفهان بر اساس شاخص هاي خدمات ش (0 پاسخ)
 7. مقاله بازسازي مدلهاي سه بعدي شهري با استفاده از ليزر اسكنر (0 پاسخ)
 8. مقاله ارزیابی قابلیتهای توسعه شهری دهگلان با مدل swot (0 پاسخ)
 9. TDM (0 پاسخ)
 10. مقاله مقایسه تطبیقی پیاده راه های شهر تهران با استفاده از روش topsis (0 پاسخ)
 11. مقاله کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری (0 پاسخ)
 12. آموزش مدل swot- آموزش (0 پاسخ)
 13. کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان ساز و کار تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (0 پاسخ)
 14. روش آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه (0 پاسخ)
 15. مقایسه دو روش درون یابی KRIGING و IDW جهت تهیه نقشه پهنه بندی املاک (0 پاسخ)
 16. AHP ... pptx (0 پاسخ)
 17. مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازي رشد شهري (1 پاسخ)