ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع‌ها

 1. کار با تری دی مکس (9 پاسخ)
 2. هرروز یک سوال:54:برنامه ریزی برای نواحی حومه ای شهری نخستین بار توسط چه کسی ارایه شد؟ (4 پاسخ)
 3. هر روز یک سوال:4:مارک وس وایترویوس در مکان گزینی شهرها به چه عاملی بیشتر اهمیت می داد؟ (4 پاسخ)
 4. رویکرد تمرکز غیرمتمرکز (0 پاسخ)
 5. هر روز یک سوال:47:اساس تشکیل دهنده و بوجود آورنده ی محله چیست؟ (3 پاسخ)
 6. کل کل مرده گان (0 پاسخ)
 7. انتخاب موضوع پایان نامه (14 پاسخ)
 8. بچه ها چطور بودید؟؟؟ (28 پاسخ)
 9. تشکر ویژه برای ( هر روز یک سوال ) (4 پاسخ)
 10. مراحل گسترش و رشد شهرها؟ (4 پاسخ)
 11. سوال آمار: در مقایسه با نسبت های مستقل؟ (1 پاسخ)
 12. هرروز یک سوال 119 : کدام شهر ؟ (5 پاسخ)
 13. مفهوم شهرگرایی به عنوان شیوه زندگی؟ (1 پاسخ)
 14. تمرکز اصلی در مطالعات پاولزوکر پیرامون کدلمیک از فضاهای شهری است؟ (3 پاسخ)
 15. سوال 129 : میدان کونت گاردن ؟ (2 پاسخ)
 16. نقطه عطف تحولات روانشناسی محیط در رشته های طراحی کدام است؟ (10 پاسخ)
 17. در کدام دوره تاریخی، امکان تحرک اجتماعی محدود بود و جامعه شهری به صورت نظام کاستی ادا (6 پاسخ)
 18. کدام روش در تجزیه و تحلیل و پیش بینی های اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؟ (3 پاسخ)
 19. تراکم ساختمانی (6 پاسخ)
 20. اکروپل در شهر هخامنشی به چه معناست؟ (2 پاسخ)
 21. حریم شهر به کدام معناست (3 پاسخ)
 22. کدام یک از قوانین برنامه ریزی شهری در ایران در سال1312 وضع شد (7 پاسخ)
 23. هرروز یک سوال 125: در کدامیک از دورهای زیر نظام دیوانسالاری وجود نداشته است ؟ (1 پاسخ)
 24. سوال 126 : باغهای معلق بابل ؟ (4 پاسخ)
 25. هرروز یک سوال 123: سلسله مراتب کالبدی ؟ (3 پاسخ)
 26. سوال 128 : تاریخ ایران (1 پاسخ)
 27. سوال 127: مدیریت شهری ؟ (4 پاسخ)
 28. هرروز یک سوال 125 : دانشگاه تهران ؟ (2 پاسخ)
 29. مساحت شهر بر حسب هکتار (0 پاسخ)
 30. به نظر دانشمندان مشخص ترین معیار شناخت مادر شهر کدام است (5 پاسخ)
 31. رفع ابهام .............!! (0 پاسخ)
 32. هدف از طرح ریزی شهری چیست؟ (10 پاسخ)
 33. سرانه زمین شهری با توجه به کدام عامل تعیین می شود؟ (9 پاسخ)
 34. هروز یک سوال 122 : کدام اندیشمند ؟ (4 پاسخ)
 35. هرروز یک سوال 124 ؟ اولین طرح منطقه ای ؟ (0 پاسخ)
 36. مطالعات تاریخی در کدام طرح، بیشتر در اولویت قرار دارد؟ (5 پاسخ)
 37. سبک و شیوه معماری ایران قبل از انقلاب مشروطیت چگونه بوده است (3 پاسخ)
 38. هرروز یک سوال 121 ؟ کدام مدل ؟ (0 پاسخ)
 39. هرروز یک سوال 120 : جزایر ؟ (2 پاسخ)
 40. هرروز یک سوال 118: شهرهای پیوسته ؟ (2 پاسخ)
 41. پیشنهادی برای دانشجویانی که به مقاطع بالاتر فکر می کنند (24 پاسخ)
 42. هر روز یک سوال111:فصل مشترک اهداف بصری و عملی شهرسازان رنسانس؟ (4 پاسخ)
 43. هرروز یک سوال 114 : مقیاس نقشه پهنه بندی زلزله ؟ (2 پاسخ)
 44. تفکر و اندیشه های شهر آرمانی در راستای کدام یک از مکاتب می باشد؟ (3 پاسخ)
 45. اولین بخش از مطالعات آماده سازی زمین کدام است؟ (2 پاسخ)
 46. هر روز یک سوال116:شهرسازان رنسانس فضا را به کمک ... محدود میکردند. (1 پاسخ)
 47. هر روز یک سوال115:تفاوت شبکه شطرنجی دورا ن رنسانس و انقلاب صنعتی؟ (0 پاسخ)
 48. هر روز یک سوال113:ارمانشهری 8ضلعی با دوایر متحدالمرکز اثر کدام طراح بوده؟ (5 پاسخ)
 49. هر روز یک سوال 110: بخشنامه 2800؟ (7 پاسخ)
 50. آشنایی با مدل ها در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6