ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

گفتگوی آنلاین و بحث های علمی شهرسازی و معماری{هرشب 9-11}

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع‌ها

 1. سوال؟؟!؟!؟!؟!؟ پدر شهرهای پرتراکم ؟؟؟؟؟؟ (6 پاسخ)
 2. هر روز یک سوال:59:برنامه ریزی شهری یک.................است؟ (14 پاسخ)
 3. سوال؟؟!؟!؟!؟!؟ .... مربوط به کدام تمدن است؟ (9 پاسخ)
 4. هر روز یک سوا:62:طراحی شهری یک نظم.................است؟ (9 پاسخ)
 5. سوال؟؟!؟!؟!؟ بهترین دژ طبیعی دوران باستان ........ است. (5 پاسخ)
 6. هر روز یک سوا:68:تفاوت آراسته سازی مساجد؟ (3 پاسخ)
 7. هر روز یک سوا:63:توسعه شهر لندن پس از جنگ جهانی دوم توسط چه کسی برنامه ریزی شد؟ (8 پاسخ)
 8. هر روز یک سوا:60:کدام نظریه شیوه ها و نگرش طرح جامع را مورد نقد قرار داده است؟ (4 پاسخ)
 9. هر روز یک سوا:61:هسته اصلی برنامه ریزی شهری چیست؟ (4 پاسخ)
 10. هر روز یک سوا:64:دانش ساز و کارهای ارتباطی و کنترل ماشینها وموجودات زنده چیست؟ (2 پاسخ)
 11. سوال؟!؟!؟!؟ کتاب ((تکامل تدریجی شهرها)) اثر کیست؟ (3 پاسخ)
 12. هر روز یک سوال:67:کوی چه نوع است؟ (1 پاسخ)
 13. هر روز یک سوا:66:محله چه نوع است؟ (1 پاسخ)
 14. هر روز یک سوا:65:طبق اجزای سیستم(محیط سیستم،سیستم و خرد سیستم)شهر چه نوع است؟ (1 پاسخ)
 15. بهترین شهر ایران کجاست (10 پاسخ)
 16. هر روز یک سوال:56:کتاب (هرج و مرج صنعتی و علمی)نوشته ی کیست؟ (1 پاسخ)
 17. هر روز یک سوال:55:لوکوربوزیه از کدام شهر به عنوان (سرطان خوش خیم) نام برده است؟ (3 پاسخ)
 18. هرروزیک سوال:58:جامعه فرانسوی معماران_شهرسازان در 1914 به ریاست چه کس بنیان گذاشته شد (3 پاسخ)
 19. هر روز یک سوال:57:واژه شهری شدن اولین بار توسط چه کسی پیشنهاد شد؟ (3 پاسخ)
 20. کمک.کدوم دانشگاه برم؟ (0 پاسخ)
 21. هر روز یک سوال:44: طرح شهر بغداد با اقتباس از کدام طرح از شهرهای ایرانی می باشد؟ (3 پاسخ)
 22. هر روز یک سوال:53:کتاب رسوایی شهرها از کیست؟ (1 پاسخ)
 23. اتاق گفتگوی مباحث عمومی ایران (7 پاسخ)
 24. هر روز یک سوال:45: طرح و نقشه شهری دوره هخامنشی و ماد در ایران باستان چه شکلی بود؟ (17 پاسخ)
 25. هر روز یک سوال:50:نظام طبقاتی و جدایی گزینی محله ای (6 پاسخ)
 26. توسعه درونی یا میان افزا(infill development) (5 پاسخ)
 27. هر روز یک سوال:49: شیب مطلوب خیابان ها در طراحی کالبدی شهرها چند درصد است؟ (19 پاسخ)
 28. هر روز یک سوال:48:کلید اصلی صنعتی شدن چیست؟ (14 پاسخ)
 29. هر روز یک سوال:52:کتاب شهر خاکستری از کیست و چه کسی به تحلیل و نقد آن پرداخته است؟ (1 پاسخ)
 30. هرروزیک سوال:51:نظارت بر گسترش بی رویه شهر و طراحی معابر و خیابانهای آلمان در قرن 19 (1 پاسخ)
 31. هر روز یک سوال:43:نظریه ی باغشهر_شهر صنعتی از کیست؟ (9 پاسخ)
 32. کار با نرم افزار SPSS (4 پاسخ)
 33. هر روز یک سوال:46:ترما در شهرهای رومی باستان به چه معنی است؟ (4 پاسخ)
 34. حوزه نفوذ شهری (2 پاسخ)
 35. هرروزیک سوال:41:لویدرایت در طرح خود چه پیشنهاد میکند و این پیشنهاد چگونه قابل اجراست؟ (5 پاسخ)
 36. هر روز یک سوال:40:مساحت محدوده ی طرح لوید رایت چند مایل است؟ (3 پاسخ)
 37. هر روز یک سوال:42:هر اندازه که مقدار تراکم بیشتر باشد مقدار سرانه ی زمین؟ (6 پاسخ)
 38. مهندسین مشاور (14 پاسخ)
 39. هر روز یک سوال:38:کتاب گزارش به لانارک اثر کیست؟ (3 پاسخ)
 40. هر روز یک سوال:39:کتاب تازه های ناکجاآباد نوشته ی کیست؟ (3 پاسخ)
 41. هر روز یک سوال:33:شهرهای اقماری چگونه از شهر اصلی جدا می شوند؟ (11 پاسخ)
 42. هر روز یک سوال:34:منظور از پژوهش محیط در مراحل برنامه ریزی شهری چیست؟ (3 پاسخ)
 43. هر روز یک سوال:36:هر کویچه حدودا چند نفر جمعیت دارد؟ (10 پاسخ)
 44. هرروزیک سوال:37:زیته در اصلاحات خود در شهرسازی از شیوه ی هنری کدام دوران بهره میگیرد؟ (10 پاسخ)
 45. هر روز یک سوال:35:طرح مدل ساخت شهری مکمل الگوی کهکشانی از کیست؟ (7 پاسخ)
 46. انتخاب رشته ای دیگر (0 پاسخ)
 47. طرح راهبردی، ساختاری چیه (14 پاسخ)
 48. هر روز یک سوال:30:معایب شهرهای اقماری چیست و اندازه جمعیت این شهرها چقدر است؟ (3 پاسخ)
 49. هرروزیک سوال:32:کدام شهر در آمریکا با ساختاری گسترده بنام شهرهزار گونه معرفی شده است؟ (1 پاسخ)
 50. هر روز یک سوال:31:انتخاب یک راه حل در زمره ی کدام یک از مراحل طراحی شهری است؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6