ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مجله هنرهای زیبا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مجله هنرهای زیبا

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوع‌ها

 1. یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طرح‌های مرمت شهری بر پایه‌ی نظریه بازی (0 پاسخ)
 2. نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافتهای شهری: ارائه راهکار در خصوص ناحیه تاریخی لاهیجا (0 پاسخ)
 3. مطالعه تطبیقی-تحلیلی مسجد جامع گز به استناد نویافته‌های مرمتی (0 پاسخ)
 4. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری (0 پاسخ)
 5. فضای باز مجموعه‌های مسکونی و پاسخ‌دهی محیطی: مطالعه تطبیقی سه مجموعۀ مسکونی در شهر هم (0 پاسخ)
 6. سنجه‏ های (پیاده‏ پذیری )نقش پیاده‏ راه‏سازی در بهبود حس مکان (0 پاسخ)
 7. تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران* (0 پاسخ)
 8. ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه‌های سرمایه اجتماعی* مورد پژوهی: محل (0 پاسخ)
 9. دانلود مقاله تعیین و تحلیل میزان استاندارد شاخص های کلیدی استفاده از پارک های شهری (0 پاسخ)
 10. دانلود مقاله آسیب شناسی لرزه‌ ای معابر شهری (مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج) (0 پاسخ)
 11. دانلود مقاله:بررسي كاربري اراضي در بخش مركزي شهر آملpdf-53 (2 پاسخ)
 12. دانلود مقاله:محله مسكوني پايدار: مطالعه موردي نارمكpdf-20 (1 پاسخ)
 13. دانلود مقاله بازشناسی نقش و تأثیر جریا نهای فکری عصر صفوی در شک لگیری ورودی مساجد (0 پاسخ)
 14. دانلود مقاله بازاندیشی در آموزش درس «آشنايي با معماري معاصر *» (0 پاسخ)
 15. دانلود مقاله معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی** (0 پاسخ)
 16. دانلود مقاله تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران* نمونه مطالعه: (0 پاسخ)
 17. دانلود مقاله ادراک در معماری* مطالعه موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرا (0 پاسخ)
 18. دانلود مقاله ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب (0 پاسخ)
 19. دانلود مقاله سنجش ابعاد اجتماعی فضای جمعی ایستگاه های پایانه ای مترو (0 پاسخ)
 20. دانلود مقاله آسیب شناسیِ لرز های معابر شهری* (مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج) (0 پاسخ)
 21. مجله هنرهای زیبا شماره 1 (7 پاسخ)
 22. گونه شناسی مناطق شهر- بنیاد:با نظری برواکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران (0 پاسخ)
 23. دانلود مقاله:كاربرد « فرآيند تحليل سلسله مراتبي» در برنامه ريزي شهري و منطقه ايPDF-58 (1 پاسخ)
 24. پژوهشی درباره دگردیسی و پایایی در مرمت شهری (1 پاسخ)
 25. توانایی اجتماعی پایه ای برای توسه شهری و منطقه ای (0 پاسخ)
 26. بررسي تطبيقي دو الگوي مجتمع هاي مسکوني (متعارف و بلندمرتبه).pdf (0 پاسخ)
 27. زمینه گرایی در شهرسازی (0 پاسخ)
 28. مسير پياده گردشگري از دکتر سید محسن حبیبی (2 پاسخ)
 29. شهر:کانون فرهنگ (0 پاسخ)
 30. جامعه مدنی وحیات شهری.pdf (2 پاسخ)
 31. پژوهشی در ربع رشیدی (0 پاسخ)
 32. تفاوت تعاون و تعاونی در بخش مسکن شهری (0 پاسخ)
 33. حاكميت شهر – ما.pdf (0 پاسخ)
 34. بازشناسي اثر آئين هاي جمعي بر پيكره بندي شهر سنتي.pdf (0 پاسخ)
 35. بازسازي نقشه باغ شمالِ تبريز بر اساس اسناد و مدارک تاريخي دوره قاجار.pdf (0 پاسخ)
 36. تاثير معماري و شهر بر ارزش هاي فرهنگي.pdf (0 پاسخ)
 37. توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر در مکان یابی فعالیت های صنعتی بزرگ (4 پاسخ)
 38. سلسله مراتب مَحرميّت در مساجد ايراني.pdf (4 پاسخ)
 39. مروري بر ناكارامدي طرح هاي تفصيلي متداول در بافت ارگانيك مسكوني.pdf (4 پاسخ)
 40. حاکمیت شهر-منطقه تهران:چالش ها و روندها (2 پاسخ)
 41. مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار (0 پاسخ)
 42. مفهوم قلمرو در فضای شهری (0 پاسخ)
 43. حسینیه ها و تکایا بیانی از هویت شهرهای ایرانی (0 پاسخ)
 44. جستاری بر مفاهیم کمی ظرفیت برپایه تجربه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری دره عباس آب (0 پاسخ)
 45. تعیین و تبیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهر (0 پاسخ)
 46. سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی (0 پاسخ)
 47. باغ ایرانی تمثیلی از بهشت (0 پاسخ)
 48. تاملی بر شهرسازی دوره پهلوی اول (0 پاسخ)
 49. مقاله دگردیسی و پایابی در مرمت شهری (6 پاسخ)
 50. دانلود مقاله:توسعه صنعتي مناطق و عوامل مؤثر در مكانيابي فعاليت هاي صنعتي بزرگPDF-59 (9 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3