ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: دست آورد های سایت{نوشتن مقاله-ترجمه کتاب وبرگزاری همایش و ...}
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

دست آورد های سایت{نوشتن مقاله-ترجمه کتاب وبرگزاری همایش و ...}

موضوع‌ها

 1. مقاله نگاه غیرکالبدی با رویکرد اقتصادی در بهسازی،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده-ایرا (0 پاسخ)
 2. مقاله نقش حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک-تهران-ایران شهرساز (0 پاسخ)
 3. افتخاری دیگر:لوح تقدیر اهدا شده از طرف جامعه مهندسان شهر ساز ایران به ایران شهرساز (8 پاسخ)
 4. **دعوت به همکاری در غرفه ایران شهرساز در همایش بزرگداشت روز شهرساز (8 پاسخ)
 5. سوال از بزرگان شهرسازی1-دکتر محسن حبیبی2-دکتر شیعه3-دکتر بحرینی4-دکتر زیاری و ... (8 پاسخ)
 6. افتخاری دیگر(مقاله)بررسی علل حاشیه نشینی و راه حل رفع تعارض با اصول شهرسازی فرمت word (2 پاسخ)
 7. توسط یکی از اعضا=>افتخاری دیگر(معرفی کتاب)ضوابط طرحهای تفصیلی اهواز -جلد اول منتشر شد (0 پاسخ)
 8. افتخار=>مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران.محیط زیست دانشگاه آزاد (4 پاسخ)
 9. بیانیه همایش 9 اسفند (0 پاسخ)
 10. بزودی گزارش به همراه تصاویر از همایش روز 9 اسفند (3 پاسخ)
 11. ثبت نام=>همایش تعامل شهرسازی بانظام مهندسی؛چالش هاوراهکارها*باحضوربزرگان شهرسازی کشور (62 پاسخ)
 12. 300 نفر=> شرکت کنندگان همایش 9 اسفند=>تعامل شهرسازی با نظام مهندسی؛چالش ها و راهکارها (6 پاسخ)
 13. ثبت نام کنید*105 موضوع پیشنهادی اعضای سایت ایران شهرسازبرای موضوع همایش1روزه در تهران (6 پاسخ)
 14. ثبت نام رایگان شروع شد=>موضوع همایش و تاریخ آن با همت مهندسان:((همایش بزرگ شهرسازان)) (27 پاسخ)