ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مقالات طراحی شهری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مقالات طراحی شهری

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. بازآفرینی شهری در مرکز شهر ژوهانسبورگ-شهریور94 (2 پاسخ)
 2. پروژه‌های اعتباردهنده و بازآفرینی شهری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰: -شهریور94 (0 پاسخ)
 3. مشارکت عمومی در پروژه های توسعه شهری دورنمایی آلمانی-آبان 94 (0 پاسخ)
 4. نوسازی شهری و توسعه مجدد (شناسایی برنامه‌ریزی مداخله مناسب برای شهرهای هند)-آبان94 (0 پاسخ)
 5. از شهر تاب‌آور تا تاب‌آوری شهری:درک وادغام رویکرد تاب‌آوری در سیستم‌های شهری-آبان 94 (0 پاسخ)
 6. الکساندرا: نمونه‌ای از مطالعات نوسازی شهری-آبان94 (0 پاسخ)
 7. مدیریت و بازآفرینی شهری در آمریکا: دخالت دولت یا توسعه مجدد با هر هزینه ممکن؟-آبان94 (0 پاسخ)
 8. همکاری عمومی- خصوصی در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بازآفرینی شهری-شهریور 94 (0 پاسخ)
 9. صنعت بازآفرینی شهری در لیدز: ارزیابی پایداری عملکرد بازآفرینی شهری - شهریور 94 (0 پاسخ)
 10. یه سری مقاله در رابطه با مکانیابی کتابخانه (1 پاسخ)
 11. مقالات کورش گلکار در باره ی طراحی شهری (7 پاسخ)
 12. دانلود مقاله مرمت شهری و ارتقای سیمای شهری (مطالعه موردی جلفای اصفهان). (1 پاسخ)
 13. دانلود مقاله مقایسه تطبیقی حکمروایی شهری در توسعه فضاهای خلاق در چین/تابستان93 (0 پاسخ)
 14. داناود مقاله فرایند نوسازی شهری در ترکیه / تابستان93 (0 پاسخ)
 15. تأثیر نوسازی اندیشه بر پیشبرد کار نوسازی شهری در بافت‌های فرسوده تهران(اتابک)/تیر93 (0 پاسخ)
 16. جعبه ابزار طراحی شهری (1 پاسخ)
 17. ارتقا امنیت زنان درپارکهای شهرک ولی‌عصربارویکردجلوگیری ازجرم با طراحی محیطی/بهار93 (0 پاسخ)
 18. بررسی میزان تأثیر شاخص‌های مکانی بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسوده/بهار93 (0 پاسخ)
 19. نوشهرگرایی و راهکارهای احیای بافت فرسوده شهری؛مطالعه موردی:محله سنگلج تهران/اسفند92 (1 پاسخ)
 20. فرهنگ و اصالت درفرایندهای بازآفرینی شهری:برندسازی مکان درمرکزشهری بارسلونا/اسفند92 (2 پاسخ)
 21. نمونه‌ای از عملیات نوسازی و تجدیدحیات در مرکز تاریخی شهر (شهر ترابزن ترکیه)/اسفند92 (0 پاسخ)
 22. دانلود مقاله فضاهای شهری متناسب با نیاز کودکان (0 پاسخ)
 23. دانلود مقاله تدوين اصول طراحی محوطه های بازی برای کودکان (0 پاسخ)
 24. A-43: دانلود مقاله ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط،«با تأکید بر آلودگی (0 پاسخ)
 25. A-42: دانلود مقاله کار گروه احیاء بافت فرسوده کاشان تشکلی جهت رسیدن به یک مدیریت هماه (0 پاسخ)
 26. A-41: دانلود مقاله چالش های ریز دانگی در نوسازی بافت های فرسوده-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 27. A-40: دانلود مقاله خوانش تأثیر ساماندهی«محورهای بصری»بر ارتقاء«کیفیت محیط»فضای عمومی (0 پاسخ)
 28. A-39: دانلود مقاله احیاء و نوسازی بافت های فرسوده با رویکرد راهبرد توسعه شهر-www.iran (0 پاسخ)
 29. A-38: دانلود مقاله رویکرد توسعه پهنه های رو به زوال شهری (بافت های فرسوده) در اروپای (0 پاسخ)
 30. A-37: دانلود مقاله هنرمندی که شهر را با طبیعت پیوند می زند-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 31. A-35: دانلود مقاله مطالعه نقش فضای باز در معماری سنتی ایران، جهت بهبود و ارتقاء معمار (0 پاسخ)
 32. A-34: دانلود مقاله زمان،صورتگر منظر-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 33. A-33: دانلود مقاله پیاده راه،محرک توسعه در بافت کهن شهری-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 34. A-32: دانلود مقاله ردپای جستجوهای کودکی در "محیط یادگیری انعطاف پذیر"-www.iranshahrsa (0 پاسخ)
 35. A-31: دانلود مقاله نقش ساختاری سکانس در ادبیات معماری-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 36. A-30: دانلود مقاله تضاد مولدها تعامل مولد میان گذشته تاریخی و تفکرات نوین (0 پاسخ)
 37. A-29: دانلود مقاله تحمیل معماری به مسیر توسعه پایدار-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 38. A-28: راهکارهای عملی شاخصههای پایداری در معماری ایران (نمونه موردی : خانه بروجردی ها) (0 پاسخ)
 39. A-27: دانلود مقاله تعامل نظر و عمل در جهت گیری فرآیند طراحی معماری فولدینگ-www.iransh (0 پاسخ)
 40. A-26: دانلود مقاله درجهان معماری-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 41. A-25:دانلود مقاله معرفی بنا معرفی مسحد ثانی در کشور مراکش و جنبه های نماد پردازانه آن (0 پاسخ)
 42. A-24: دانلود مقاله نگاهی به برنامه مسکن مهر و برخی مسائل شهرسازی و معماری مربوط به آن (0 پاسخ)
 43. A-23: دانلود مقاله نقش گزینش گیاهان در منظر سازی پایدار-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 44. A-22: دانلود مقاله تعیین عوامل پایداری اجتماعی - فرهنگی در طراحی مجتمع های مسکونی (0 پاسخ)
 45. A-21: دانلود مقاله تحلیل روند توسعه فضایی شهر بجنورد به منظور ارائه راهکارهای بهبود و (0 پاسخ)
 46. A-20: دانلود مقاله مترو،سفر و زندگی در تونل های زیرزمینی-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 47. A-19: دانلود مقاله مترو،از "الف" تا "ی" (گفتگو با دکتر محمود سلطانیه کارشناس شرکت را (0 پاسخ)
 48. A-18: دانلود مقاله فرآیند طراحی یک مکان با هویت-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 49. A-17: دانلود مقاله ایستگاه مترو،همچون یک سکانس شهری-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
 50. A-16: دانلود مقاله بازنمایی اقتصادی محدوده ی ایستگاهی خطوط مترو-www.iranshahrsaz.com (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5