ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: نمای شهر از ان کیست؟مدیریت شهر یا ساکنان؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
این مقاله توی سایت منظر گذاشته شده بود امیدوارم به دردتون بخوره.