ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: همایش ملی مصالح، شهر، معماری -30 مهر 92
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
همایش ملی مصالح، شهر، معماری مقدمه:

شهرهای ما مستقل و علاوه براتفاقات و مناسبات شکل گرفته درحوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجد کالبدی هستند که ظرف رفتار شهروندان به شمار میروند، گر چه ظرف ها به ظاهر در خدمت این رفتارها هستند ولی مطالعات بسیاری ثابت نموده اند که رفتارها نیزاز ظرف خود اثر پذیری دارند. این ظرف ها قالب های مادی و فیزیکی هستند که در قالب سطوح افقی و عمودی- در وجه ابتدایی – شرایط تحقق رفتارهای شهروندی را فراهم می کنند و در وجه متعالی تر خود عناصر هویت ساز شهر و اثر گذار بر دستگاه ادراک شهروندان می باشند. این قالب های فیزیکی متشکل و ساخته شده از عناصری هستند که مصالح ساختمانی نامیده می شوند.

از نگاه دیگر آنچه که از شهر در نگاه اول توسط شهروندان درک میشوند تجمعی از مصالح ساختمانی هستند که در قالب بسته های حجمی به نام ساختمان کنار یکدیگر قرار گرفتند . و این خود گویای اهمیت بالای مقوله مصالح ساختمانی در ساخت شهر ها می باشد.

مروری بر تاریخ معماری وشهر سازی گذشته ایران، به روشنی ما را به این حقیقت واقف می سازد که شهرها در رابطه تعاملی میان مناسبات اجتماعی و الزامات اقلیمی با مصالح قابل تامین در آن اقلیم شکل گرفته اند که این نیز حاکی از اهمیت ساختاری مصالح در شکل گیری شهرهای ایرانی می باشد.
بیان مسئله:

تجربه پروژه های اجرایی در شهرهای ما ، این واقعیت تلخ را گوشزد میکند که امروزه دانش بدنه اجرائی ما از مصالح ساختمانی ناکافی و در نتیجه آسیب رسان است. این امر، ابتدا به ضعف نظام آموزشی ما در این حوزه اشاره دارد و از طرف دیگر عدم بذل توجه لازم و کافی مسئولین اجرائی به این مقوله در پروژه ها ، باعث شده تا بدنه کارشناسی ما – مشاورین و پیمانکاران – نه شناخت لازم و کافی را داشته باشند و نه خود را ملزم به ارتقای دانش فنی به سطح کافی بدانند. متاسفانه صورت فعلی شهرهای ما گواه شاهد و زنده این مدعاست. بنابراین ضروری به نظر میرسد بیش از پیش می باید به مقوله مصالح ساختمانی و جایگاه آنها در نظام معماری و شهرسازی کشور پرداخت و این خود اقداماتی را در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می طلبد. برگزاری اولین همایش تخصصی با سوژه شهرو مصالح ساختمانی از جمله اقدامات کوتاه مدت پیش بینی شده در این راستاست.
هدف همایش:

هدف از برگزاری همایش کمک به ارتقاء دانش مهندسان، معماران و طراحان شهری در حوزه مصالح ساختمانی، در راستای تحقق هدف بزرگتر و اصلی تر که همانا ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت ساختمانها و فضاهای عمومی در کشور است، می باشد.

از آنجائیکه شهرداریها، چه به عنوان کارفرما و چه در مقام نظارتی و چه در حوزه اجرا از اصلی ترین نهادهای متولی ساخت و ساز در شهرها می باشند، بدیهی است که ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در شهرها از دغدغه های اصلی و همیشگی شهرداریها و نهادهای فنی و اجرایی زیر مجموعه آنها می باشد.
سئوالاتی که همایش در پی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود:
علل و ریشه های عدم شناخت صحیح و کافی از مصالح کدامند؟
چگونه مصالح می تواند جایگاه صحیح و در خورخود را در فرایند طراحی بازیابند؟
دانش بومی از مصالح ساختمانی چه بوده و چگونه مصالح در شکل گیری معماری ایرانی- اسلامی نقش بنیادین خود را ایفا کرده اند؟

نقش مصالح ساختمانی در ارتقاء کیفیت بصری شهرها چیست؟ چگونه به کمک دانش مصالح می توان سیمای شهرهایمان را زیباتر ، خوانا تر و نهایتا با هویت تر کرد.

جدیدترین ،مصالح ساختمانی که در بازار ساختمان در عرصه بین المللی آن حضور دارند کدامند و کدامیک از مصالح نوین و تکنولوژیهای ساخت متناظر با آن با توجه به شرایط زمینه ای قابل بکارگیری در عرصه ساخت و ساز امروز کشورمیباشند؟

مصالح در دسترس طراحان و سازندگان در بازار ساختمان ایران کدامند، آیا صنایع مصالح ساختمانی در ایران به میزان لازم و کافی نیازهای طراحان و سازندگان را در کشور مرتفع می سازند؟ رابطه تعاملی عرضه و تقاضا در ارتباط صنایع مصالح ساختمانی کشور و بازار ساخت و ساز چگونه و با چه مکانیزی عمل می کند؟

عنوان همایش: مصالح، شهر، معماری
برگزارکنندگان اصلی: سازمان زیباسازی شهر تهران - دانشگاه یزد ( پژوهشکده معماری بومی)
محورهای همایش:
آموزش مصالح ساختمانی در دانشگاهها
جایگاه مصالح در فرآیند طراحی
مصالح بوم آورد و معماری ایرانی
نقش مصالح درساخت منظر شهری
مصالح و تکنیکهای ساخت نوین در دنیا
صنایع مصالح ساختمانی در ایران

شورای علمی: دکتر محسن حبیبی، دکتراسکندر مختاری، مهندس سید محمد بهشتی، دکتر محمود گلابچی، دکتر سید محمد حسین آیت اللهی، دکتر رضا شکوری

شورای راهبردی:دکتر شوشتری( مدیر عامل سازمان)، دکتر دیوسالار( معاون فنی سازمان)، دکتر کامیاب( معاون توسعه سازمان)، مهندس بهشتی، دکتر ضیاییان، مهندس نیکبخت، دکتر نقصان محمدی( رییس دانشکده هنر و معماری یزد) دکتر شکوری، دکتر سجادی( مدیر مطالعات وآموزش سازمان) دکترآیت اللهی (رییس نظام مهندسی یزد)، دکتر فرحزا( سرپرست پژوهشکده معماری بومی) رییس شورای راهبردی: دکتر شوشتری

کمیته اجرایی: دکتر ضیاییان (رییس کمیته) مهندس محمودی، مهندس ابراهیمیان فر، مهندس بزاز زاده، مهندس شهریاری، مهندس پسران، مهندس گلکاریه
دبیر همایش: دکتر شکوری


هیات داوران پیشنهادی به تفکیک حوزه های تخصصی ( رایزنی با داوران محترم در حال انجام است):
حوزه فنی: دکتر گلابچی، مهندس شهسواری، دکتر نبی میبدی، دکتر مظاهریان، مهندس رزمگاه، دکتر عمادیان، دکتر متینی، دکتر تقی زاده


حوزه طراحی: مهندس نیکبخت، دکتر خویی، دکتر قائم مقامی، دکتر شکوری، دکتر میرجانی، دکتر آیت اللهی، دکتر مستغنی، مهندس شیخ زین الدین، دکتر نقره کار
دکتر حمید ندیمی، مهندس شافعی
حوزه مرمت: دکتر تهرانی، دکتر جدی، دکتر حناچی، دکتر فرحزا، دکتر مختاری، دکتر مندگاری، دکتر طالبیان، دکتر اندرودی
حوزه نظر: دکتر ایرانمنش، دکتر ضیاییان، مهندس نوایی، مهندس بهشتی، مهندس نقره کار، دکتر کوششگران، دکتر معینی، دکتر اولیا
حوزه طراحی شهری: دکتر حبیبی، دکتر پاکزاد، دکتر سعید ایزدی، دکتر نقصان محمدی، دکتر محمدی

حوزه منظرمحیطی: دکتر صبری، دکتر علایی، دکتر سید کلال، دکتر فرزانش، دکتر منشی زاده
حوزه مدیریت اجرا: مهندس سعیدی کیا، دکتر سرتیپی پور، مهندس وجدانی، مهندس میری، دکتر بمانیان
حوزه پژوهش در زمینه تولید: مهندس ماجدی اردکانی، دکتر محمدکاری،


مشارکت کنندگان:
نهادهای علمی – آموزشی : دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنر
نهادهای پژوهشی: مرکز تحقیقیات ساختمان و مسکن
نهادهای اجرایی: شهرداری تهران، شهرداری یزد، بنیاد مسکن
نهادهای صنفی: نظام مهندسی استان یزد، نظام مهندسی استان تهران، اتحادیه تولید کنندگان مصالح ساختمانی


تاریخ های پیش بینی شده:

15/4/92 مهلت ارسال خلاصه مقاله
30/4/92 اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات
25/6/92 مهلت ارسال اصل مقالات
7/7/92 اعلام نتایج داوری اصل مقالات
30 و 29 مهر ماه 92 زمان پیش بینی شده برای برگزاری همایش


مکان همایش: مرکز همایشهای برج میلادآدرس سایت :