ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: یک مسابقه در طول روز(مسابقه اول روزانه)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6
این یک مسابقه در طول روز است

با فاصله و در طول روز سوالات آپلود میشود و امتیاز برای کسانیکه اول پاسخ صحیح را ارسال کنند لحاظ میشود و نهایتا کاربری که بالاترین امتیاز را کسب نماید برنده خواهد بود

جایزه نفر اول 4000 تومان و نفر دوم 2000 تومان خواهد بود
سوال 1:
شهر پایتخت تمدن سومر؟
فکر میکنم شهر اور بود
سوال 2:
ترکیب و سازماندهی میدان نقش جهان از کدامین میادین الگو گرفته؟ 3 مورد
میدان کهنه اصفهان
میدان حسن پادشاه
میدان عالیقاپو قزوین
دو سوال و دو پاسخ صحیح......

سوال 3:
معروفترین معمار سبک شیکاگو؟
لوئی سولیوان
سوال 4:
معروفترین معبد مدور روم؟
معبد تراجان
تراجان نیست مهندس.
معروفترین معبد مدور روم؟
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6