ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: مسابقه ایرانشهرساز/مسابقه نهم /مدل های شهرسازی- برنده مهندس zolatan
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4
سلام دوستان . با برگزاری نهمین مسابقه با محوریت مدلهای شهرسازی در خدمت شما هستیم.
سوالات آپلود خواهد شد و اولین کسی که پاسخ صحیح را ارسال نماید امتیاز برایش لحاظ میشود.

جایزه نفر اول:4000 تومان
جایزه نفر دوم:3000 تومان
پنج سوال اول:

1.مدلی است برای پیش بینی مکان جمعیت. آن مدل کدام است؟
2. کدام مدل روش مناسبی برای برآورد تعداد واحد مسکونی مناسب در یک شهر می باشد؟
3.جهت تعیین مرز مناطق تجاری یا به تعبیر دیگر،تعیین حوزه نفوذ تجاری از کدام مدل استفاده میشود؟
4. استفاده از کدام مدل به منظور رتبه بندی نواحی از لحاظ درجه توسعه یافتگی مناسب تر است؟
5. کاربرد مدل هاف در برنامه ریزی شهری و منطقه ای چیست؟
1- مدل گمپرتز ریاضی
2-مدل لجستیک

3-مدل هاف
1- مدل دسترسی هنسن
1-مدل جاذبه ای-پتانسیل هنسن
سوال 2 و 3 پذیرفته شد.
4-مدل تاکسونومی عددی
5-جهت تعیین مرز مناطق تجاری از این مدل استفاده می شود :-)))
5- مدل هاف: مدل رفتار احتمالی خریدار
صفحه‌ها: 1 2 3 4