ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: برگزاری رویداد تدکس دانشگاه شریف
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
شهریور ماه 1392 - سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی شریف

با حضور بزرگان علم و هنر در دانشگاه صنعتی شریف

این رویداد بزرگ تحت لیسانس Ted برگزار می شود.

تلفن تماس با دبیرخانه: 66165185 - 66165186 - 66008475 - 021


دانلود بروشور تدکس دانشگاه شریف
[تصویر:  tedX_1.jpg][تصویر:  tedX_2.jpg][تصویر:  tedX_3.jpg][تصویر:  tedX_4.jpg][تصویر:  tedX_5.jpg]


دانلود بروشور


برگزاری رویداد تدکس دانشگاه صنعتی شریف - با حضور بزرگان علم و هنر در دانشگاه صنعتی شریف[تصویر:  tedX_b.jpg]
ارسال کننده ایمیل

[تصویر:  logo.png]