ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: بزودی...ایران شهرساز منتشر می کند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام بزودی جزوات دست نویس رتبه های 10 و 59 و 120 طراحی شهری با تضمین قبولی شما و کسب رتبه زیر 200 منتشر می شود.
حدود 700 صفحه A4 پست می شود و بقیه را میتوانید دانلود کنید.
هنوز قیمتی برای این پکیج استثنایی مشخص نشده است.
منتشر شد.