ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: برنامه ریزی،هر روز یک سوال- ارشد94: 56
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
محله های شهر به پر تراکم و کم تراکم دسته بندی شده اند.این نوع دسته بندی در کدام سطح از سطوح اندازه گیری قرار میگیرد؟
1- فاصله ای
2- اسمی
3- ترتیبی
4- پیوسته

 
جواب: گزینه 3