ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: برنامه ریزی،هر روز یک سوال- ارشد94: 65
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کدام یک از شهرهای زیر دارای شبکه حلقوی است؟
1- ایلام
2- شهرکرد
3- مشهد
4- همدان
جواب: گزینه 4