ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: بزودی سورپرایزتان میکنیم دریافت بیش از ....
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بزودی سورپرایزتان میکنیم دریافت بیش از 25 گیگ اطلاعات ناب شهرسازی که حداقل 30 درصد آن در سطح نت وجود ندارد واین یعنی شروعی قدرتمند ....
سعی میکنیم برای عدم انتشار فایلها در سایت های دیگر تمام فایلها رایگان!(بین 100 تا 300 تومان)باشد.
مجوز انتشار این فایلها را از مالک آن مهندس مسیح گرفته ایم و امیدواریم با این اتفاق شما را بعد از روز شهرساز خوشحال کنیم.
با تشکر
عضوی از سایت
تصویری از مکاتبه منتشر می شود.
up...