ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافنه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافنه ترجمه : محم مهدی عزیزی
نشر یافته در مجله هنرهای زیبا شماره 3
سلام و تشکر بابت فعالیت تون