ایران شهرساز
نقشه کش معماری خانم آشنا به سازه مسلط به اتوکد و ضوابط شهرداری کرج - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com)
+-- انجمن: چیدمان قدیمی ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1591)
+--- انجمن: تالار ویژه سایت ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1)
+---- انجمن: آگهی استخدام شهرسازی و معماری (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=987)
+----- انجمن: آگهی استخدام معماری (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=989)
+----- موضوع: نقشه کش معماری خانم آشنا به سازه مسلط به اتوکد و ضوابط شهرداری کرج (/showthread.php?tid=23721)نقشه کش معماری خانم آشنا به سازه مسلط به اتوکد و ضوابط شهرداری کرج - leila - 1393-5-25

نقشه کش معماری خانم آشنا به سازه
مسلط به اتوکد و ضوابط شهرداری کرج
لیسانس معماری و سابقه کار
32714477