ایران شهرساز
استخدام مهندس عمران یا معماری با سال سابقه جهت امور اداری وفنی دفتر مدیر پروژه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com)
+-- انجمن: چیدمان قدیمی ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1591)
+--- انجمن: تالار ویژه سایت ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1)
+---- انجمن: آگهی استخدام شهرسازی و معماری (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=987)
+----- انجمن: آگهی استخدام معماری (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=989)
+----- موضوع: استخدام مهندس عمران یا معماری با سال سابقه جهت امور اداری وفنی دفتر مدیر پروژه (/showthread.php?tid=24973)استخدام مهندس عمران یا معماری با سال سابقه جهت امور اداری وفنی دفتر مدیر پروژه - ebi2018 - 1393-6-29

 استخدام مهندس عمران یا معماری با سال سابقه جهت امور اداری وفنی دفتر مدیر پروژهشرکت ساختمانی برای کار در کارگاه تهران پونک به یک نفر ترجیحا مهندس عمران یا معماری با حداقل 2 سال سابقه جهت امور اداری وفنی دفتر مدیر پروژه نیازمند است.متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:آدرس ایمیل: sinashirazi2005@yahoo.com