ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 18 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
80 نفر=>>اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
سلام

این ارسال بعد از هر پیامی که به شماره 09171388783 مبنی بر واریز هزینه آزمون باشد بروز می شود.

اگر نامتان در لیست نیست و شما هزینه را واریز کرده اید کافی است نام بانک واریزی(ملت، ملی) و تاریخ و ساعت و شماره رسید را به شماره همراه 09171388783 بفرستید تا نام شما بعد از تایید در لیست قرار گیرد.

اسامی ثبت نام شدگان قطعی و 4 شماره آخر همراه آنها:

1- آقای هجرت در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8393
2- خانم رسولی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7633
3- خانم فقیهی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0319
4- خانم علیمی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4217
5- خانم ایزدی مقدم در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2549
6- خانم رحمانیان در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 5206
7- خانم دارآفرین در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 5390
8- آقای معین نجف آبادی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6888
9- خانم شکرالهی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 5436
10- آقای کیانی فیض الهی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8950
11- آقای عشق زاده در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1593
12- خانم بهاره در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8398
13-خانم محسنی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7659
14- خانم بخت آور در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1291
15-خانم عجم در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7884
16- خانم پیرانی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0177
17- آقای درخورد در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0923
18-خانم متولی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9184
19-آقایکریمیدر گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0301
20-خانم رحیمی فرد در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3966
21-خانم گل اق اتابای در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3556
22-آقای غلامحسین پور در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1977
23-آقای انوشه در گرایش طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1439
24-آقای پورزال در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8482
25-خانم مهربخش در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1170
26-خانم محمدی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3228
27-آقای نظرپور در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7639
28-خانم مهدیانی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4807
29-خانم موید در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6250
30-خانم حقیقی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8393
31-خانم کیان افراز در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9541
32-آقای جامعی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7680(ثبت نام گروهی 6 نفره)
33-خانم رجبلو در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0156(ثبت نام گروهی 6 نفره)
34-خانم مقنی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9679(ثبت نام گروهی 6 نفره)
35-خانم منصوری در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9864(ثبت نام گروهی 6 نفره)
36-خانم رحیمی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6757(ثبت نام گروهی 6 نفره)
37-خانم تبرک در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8125(ثبت نام گروهی 6 نفره)
38-آقای عطایی شاد در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2017
39-خانم ناظمی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3202(ثبت نام گروهی 2 نفره)
40-خانم قپانی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8695(ثبت نام گروهی 2 نفره)
41-خانم جنتی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7548(ثبت نام گروهی 2 نفره)
42-خانم حق بین در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9417(ثبت نام گروهی 2 نفره)
43-خانم صدر در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3441
44-خانم قلمرو در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2554
45-خانم مندی زاده در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2051
46-خانم عباسی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6809
47-خانم علیزاده در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0465
48-خانم اله دادی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3198(ثبت نام گروهی 7 نفره)
49-خانم سمیعی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0800(ثبت نام گروهی 7 نفره)
50-خانم افشار در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2823(ثبت نام گروهی 7 نفره)
51-خانم طاهریان در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 1221(ثبت نام گروهی 7 نفره)
52-خانم رشوند در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2350(ثبت نام گروهی 7 نفره)
53-خانم پیله گر در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0520(ثبت نام گروهی 7 نفره)
54-خانم نوروزی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 0450(ثبت نام گروهی 7 نفره)
55-خانم صالحی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3106
56-خانم محمدی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4147
57-آقای ربیعی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6385
58-خانم زارع در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4261
59-خانم عابدینی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 5343
60-خانم میرشفیعی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2941
61-آقای محمدی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4712
62-خانم حسینی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4885
63-خانم کاظمیان در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8909
64-خانم طاهرنیا در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2762
65-خانم فتحی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4209
66-خانم خیری در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6223
67-آقای شیرافکن در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 5506
68-آقای بیدکانی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 2251(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
69-خانم غلامی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3601(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
70-خانم قلانی در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6802(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
71-خانم پورمحمد در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6586(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
72-آقای طرحانی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3985(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
73-خانم روحانی و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 6848(ثبت نام آزمون های جامع رایگان)
74-خانم رضاییان در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 9122(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
75-خانم بابازاده در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 8217(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
76-abcdefghijklm در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان ----(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
77-آقای اسدی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 3672(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
78-خانم انصاری در گرایش طراحی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4571(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
79-خانم کوهی در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 7434(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
80-خانم انصاری در گرایش برنامه ریزی شهری و 4 عدد آخر شماره همراه ایشان 4261(ثبت نام با هدیه عضویت ویژه)
81-نام شما......

داوطلب گرامی اگر تا به امروز پیامکی از طرف سایت برای شما ارسال نشده ولی شما علاقه به شرکت در آزمون های آنلاین دارید لطفا نام و نام کاربری و گرایش خود را هر چه سریعتر به شماره 09171388783 بفرستید تا ثبت نام اولیه انجام و پیام های لازم ارسال شود.

لازم به ذکر است که:

همه هزینه های واریز شده به طراحان سوال و هزینه های ارسال پیامک داده میشود و سایت حتی 1 ریال هم سودی نخواهد داشت و هدف سایت فقط هزینه نکردن دوستان در موسسه ها می باشد و کسب رضایت اعضا می باشد و همه شما میدانید که 5000 تومان حتی هزینه 1 آزمون هم نخواهد بود.

از دوستانی که میتوانند به طراحان سوال و هزینه های جانبی و یا اهدا جایزه به نفرات برتر کمک کنند تقاضا داریم که کمک خود را به شماره حساب های داده شده واریز کنند(برای دریافت شماره کارت ملی-پاسارگاد و ملت عدد 1 را به شماره 30005683000000 بفرستید) و سایت هم از آنها تقدیر خواهد کرد و در صورت رضایت آنها نام آنها را در سایت درج خواهد کرد.

امیدواریم همچون سال قبل امسال هم رتبه های 1 طراحی شهری و برنامه ریزی شهری با شما رقابت کنند و در پایان سایت و اعضا و طراحان سربلند شوند.

تشکر از همه شما

تیم آزمون اینترنتی ایران شهرساز
آخرین ارسال های من :

 سپاس شده توسط: ایلیا ، NeGaRiii ، b.ta ، FaTyJo0oN ، arvik ، haydariyan ، داوین ، minaalizadeh ، .Utopia ، kasrak ، mahdiyeh ، somita
2
RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
بروز شد

2 نفر اضافه شد.

 سپاس شده توسط: farda
3
RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
مهندس دهقان نام کسانی که بدون واریز هزینه واجد شرایط هستند در این لیست اضافه میشه؟

آخرین ارسال های من :
4
RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
(1391-5-27، 09:46 عصر)hamed66 نوشته است:  مهندس دهقان نام کسانی که بدون واریز هزینه واجد شرایط هستند در این لیست اضافه میشه؟

سلام بله بزودی اضافه میشود افرادی که رایگان هستند فقط هزینه ارسال پیامک(اطلاع رسانی) را خواهند داد که حدود 1000 تا 2000 تومان خواهد بود.

 سپاس شده توسط: sardarekord
5
RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
بروز شد

2 نفر اضافه شد.

6
RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
سلام گفتید ازمونا از شهریور شروع میشه.ممکنه تاریخ دقیقش و نحوه برگزاری و منابع ازمون اول رو بگید؟ممنون

آخرین ارسال های من :
  7
  RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
  (1391-6-2، 07:33 عصر)نیلوفر1990 نوشته است:  سلام گفتید ازمونا از شهریور شروع میشه.ممکنه تاریخ دقیقش و نحوه برگزاری و منابع ازمون اول رو بگید؟ممنون

  سلام

  برای همه شرکت کنندگان از طریق سامانه پیامک شد.

  شماره سامانه را ذخیره کنید

  30005683000000

  8
  RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
  (1391-6-2، 07:37 عصر)AliReza نوشته است:  
  (1391-6-2، 07:33 عصر)نیلوفر1990 نوشته است:  سلام گفتید ازمونا از شهریور شروع میشه.ممکنه تاریخ دقیقش و نحوه برگزاری و منابع ازمون اول رو بگید؟ممنون

  سلام

  برای همه شرکت کنندگان از طریق سامانه پیامک شد.

  شماره سامانه را ذخیره کنید

  30005683000000
  من که نفر اول بودم هیچ پیامکی دریافت نکردم هنوز مهندس دهقان.مشکل چیه؟منتظر بودم اعلام کنید تا هزینه پیامک رو واریز کنم

  9
  RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
  دور جدید ثبت نام با شرایط جدید تا 10 شهریور ادامه دارد.

  کلیک کنید:

  http://www.iranshahrsaz.com/showthread.php?tid=12283&action=lastpost

   سپاس شده توسط: MHAKBARI
  10
  RE: اسامی ثبت نام شدگان قطعی آزمون آنلاین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری سال 1391
  (1391-6-2، 07:39 عصر)hamed66 نوشته است:  
  (1391-6-2، 07:37 عصر)AliReza نوشته است:  
  (1391-6-2، 07:33 عصر)نیلوفر1990 نوشته است:  سلام گفتید ازمونا از شهریور شروع میشه.ممکنه تاریخ دقیقش و نحوه برگزاری و منابع ازمون اول رو بگید؟ممنون

  سلام

  برای همه شرکت کنندگان از طریق سامانه پیامک شد.

  شماره سامانه را ذخیره کنید

  30005683000000
  من که نفر اول بودم هیچ پیامکی دریافت نکردم هنوز مهندس دهقان.مشکل چیه؟منتظر بودم اعلام کنید تا هزینه پیامک رو واریز کنم

  لطفا هر چه سریعتر نام خود را به شماره 09171388783 همراه با گرایش خود بفرستید. در صورتی که شماره شما در سامانه نباشد اضافه شود.

  افراد رایگان برای هزینه های پیامک 2000 تومان واریز کنند. شرایط رایگان بودن در ثبت نام اعلام شده بود.

   سپاس شده توسط: FaTyJo0oN
  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
    آزمون آزمایشی رایگان ویژه طراحی شهری با بالاترین جامعه آماری و جایزه ویژه رتبه1 alireza 9,490 1394-7-25، 06:52 صبح
  آخرین ارسال: hanieh.yas
    نتایج:ویرایش 2>>24 داوطلب:: آزمون 40 درصد آخر طراحی شهری alireza 5,330 1393-11-3، 06:35 عصر
  آخرین ارسال: alireza
    آزمون پنجم (جامع)گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی شهری ایران شهرساز در حال برگزاری است alireza 2,675 1393-10-3، 01:00 عصر
  آخرین ارسال: alireza
    2 آزمون آنلاین ویژه دانشگاه آزاد ایران شهرساز و رایگان بودن برای شرکت کنندگان 2 آزمون alireza 3,920 1393-2-24، 10:39 صبح
  آخرین ارسال: targol.s
    ثبت نام آزمون آنلاین مرحله دوم گرایش برنامه ریزی شهری-طراح رتبه 1 با اسکیس 76درصد alireza 9,382 1392-11-25، 03:40 عصر
  آخرین ارسال: kvahid
    هم اکنون آزمون دکتری شهرسازی دهید-آزمون دوم دکتری ایران شهرساز آغاز شد alireza 1,552 1392-10-23، 03:54 عصر
  آخرین ارسال: alireza
    آزمون جامع 2 رایگان در تاریخ 15-16 آذر 1392 با امکان 2 بار شرکت در آزمون کارنامه جامع alireza 14,685 1392-9-25، 08:38 صبح
  آخرین ارسال: samira.n
    آخرین دوره آزمون های آنلاین ایران شهرساز امسال برگزار میشود وسال آینده برگزار نمی شود alireza 3,126 1392-9-6، 09:10 عصر
  آخرین ارسال: alireza
    رتبه نهایی 151 داوطلب شرکت کننده در آزمون جامع(1) برنامه ریزی و طراحی شهری 24-28 آبان alireza 4,942 1392-9-3، 08:03 عصر
  آخرین ارسال: alireza
    جدید>رتبه های آزمون جامع رایگان 24-26 آبان با جوایز ویژه برنامه ریزی شهری تا این لحظه alireza 4,875 1392-8-30، 12:02 صبح
  آخرین ارسال: alireza
  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  آمار انجمن
  آخرين ارسال ها
  موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
    دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری شهرسازی آزاد 1396 دیروز alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
    آمار کنکور ارشد برنامه ریزی شهری دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    پکیج کلاسی ویژه دانشگاه آزاد و سراسری کنکور مرحله دوم(تحلیلی تشریحی) برنامه... دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    دانلود نقشه اتوکد کل تهران با حجم 1.4 گیگ دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    نگاهی به شاخص های توسعه پایدار دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    15 شهر سبز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    جهانی شدن دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    نوزایی شهری دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    161 اسکیس ،پلان و مقطع از پارک دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    پروزه احداث زیرگذر و تونل امیر کبیر دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    بافت فرسوده محله طردشت دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی مطالعه موردی : شهر تبریز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    سیر تحولات باغ اعتمادیه همدان و پیشنهادات نوسازی دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
    بازار تبریز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

  [-]
  جستجو
  جستجوی گوگل