ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
شهرسازی درپیرامون دنیای جهانی شده

شهر نشینی دربرزیل بدون شک راه گشای مدرنیزاسیون بوده ، ولی، همزمان با ان مغایر است با انچه انتظار دیدنش را داشته ایم .

[تصویر:  6871_634621308278358125_l.jpg]
شهر نشینی دربرزیل بدون شک راه گشای مدرنیزاسیون بوده ، ولی، همزمان با ان مغایر است با انچه انتظار دیدنش را داشته ایم . دراین روند شاهد پایان دوران برزیل ارکائیک ، دورانی که مبتنی بر هژمونی اقتصاد کشت صادراتی بود ، میباشیم .

روند شهر نشینی ایکه ، عقب ماندگی را در قالبهای جدیدی درمقابل وهمراه با مدرنیزاسیون ، باز تولید مینماید . ویژگیهای ، برزیل شهری ، وظایف خطیری را پیش اورده ، در حالیکه معماران ، برنامه ریزان ودست اندر کاران هدایت توسعه شهری نه شناخت لازم ونه تجربه کافی برای مواجه شدن با ان را دارند . ابعاد تراژدی شهری برزیل پاسخ هائی را میطلبد که مبتنی برشناخت همه جانبه واقعیات موجود مطرح گردند ، تا از شکل گیری « برداشت های نا بجا» که امروزه بصورت ویژ گی برنامه ریزی شهری برزیل در امده ، دوری جست .

(Maricota et alii 2000)

هدف این نوشته ، مشارکت درشناخت بیشتر واقعیات وکمک به جلوگیری از تداوم ایدولوژی رایج شده

استکه : با نحوه طرح مسائل شهرهای ما و یا طرحها ئی که ارائه میدهند ، سر انجامشان در عمل منتفع نمودن اقلیتی از جامعه و به فراموشی سپردن اکثریت ان ، بوده است .برزیل ، همچون سایر کشور های امریکای لاتین شاهد شهر نشینی وسیعی خاصه در نیمه دوم سده بیستم ، است . درسال 1940 جمعیت شهری برزیل 26.3 درصد کل ان بود . درسال 2000 این نسبت به 81.2 در صد رسید . اکنون میزان اهمیت این افزایش هنگامی هویدا میشود که تعداد مطلق انرا در نظر بگیریم : در سال 1940 تعداد جمعیتی که در شهر های برزیل زندگی میکردند 18.8 میلیون نفر بوده ، این تعداد در سال 2000 به قریب 138 میلیون ویا 125 میلیون نفر بیش از جمعیت شهری سال 1940 رسید .

حال اگر به میزان افزایش جمعیت شهری در دهه اخر سده گذشته توجه کنیم ، میبینیم ، در این دهه افزایش جمعیت شهری مطابق امارارائه شده 22.718.968 نفر بوده است. این افزایش که فقط طی یک دهه بوقوع پیوسته ، برابر با نصف کل جمعیت کانادا ویا بیش از یک سوم جمعیت فرانسه است .

طبیعی استکه این افزایش ، ساخت وساز عظیمی جهت پاسخگوئی به نیاز مسکونی ، ایجاد کار وفراهم اوردن سایر تجهیزات شهری ، انرژی ، ابرسانی ، حمل ونقل و غیره را طلب مینماید . هر چند سمت گیری ایکه گسترش شهری ما داشته نتوانسته است ، بصورت قابل قبولی همه ی نیازهای مذکور را بر اورده نماید . معهذا زمین ها اشغال شده و جمعیت فوق با وجود همه ی این محدودیت ها ، در شهر استقرار یافتند . یعنی بد ویا خوب به هر حال فعلا" این جمعیت 138 میلیونی بخش شهری ما را تشکیل میدهند .

اکنون برخی از پدیده های تاریخی ایکه با این رشد شهر نشینی در رابطه بوده اند را یاد اوری مینمائیم . برزیل قرن نوزدهم را ، در حالیکه 10 در صد جمعیت اش شهر نشین بودند ، پشت سر گذاشت . ( میلتون سانتوز 1993 ) با این همه ، با توجه به قاره امریکا در ان زمان ، برزیل ، در دوران استعما ر دارای شهرهای نسبتا" بزرگی بود . اما فقط پس از پس پایان سده نوزدهم ودر دهه های اغازین سده بیستم بود که، روند شهرنشینی ، در جامعه برزیل با ازادشدن نیروی کا ر ( پس از لغو برداری . م ) ، اعلان جمهوری و بلاخره ایجاد صنعتی که در مراحل بسیار ابتدائی و از هر نظر کاملا" وابسته به فعالیت قهوه کاران بود وتاحدودی نقش پاسخگوئی به برخی نیاز های بازارداخلی را داشت ، تداوم یافت .

اصلاحات شهری که در اخر سده نوزدهم ودهه های اولیه سده بیستم در شهرهای برزیل انجام شدند ، درواقع منشا" واغاز گر شهرسازی جدید به « مٌدِ » پیرامونی بودند . در این شهرسازی برخی تاسیسات زیر ساختی ، زیبا سازی در بخشهائی از شهر باجرا در امده بدین ترتیب ، زمینه عملی وقانونی برای ورود سرمایه به فعالیت های بازار املاک و ساخت وساز در شهر ها ، فراهم گردید . بتدریج بخش

کثیری از جمعیت که توانائی همراهی با این روند را نداشتند ، در حاشیه مانده وبه حالت اضطرارواز روی ناچاری در حاشیه شهرها ، روی تپه ها ویا زمین های پست و عملا" غیر قابل استفاده ، مستقر شدند . ماناوس ، بلم ، پورتو آ لگره ، کوریتیبا ، سانتوز ، رسیفی ، سائو پائولو وبخصوص ریو دو ژ انیرو شهر هائی بودند ، که در انها زیر ساختها و زیبا ساز یهای فوق ، باجرا در امده وبدین صورت ودر واقع حسابشان از بقیه سرزمین ، جدا شد .

اقتصاد تا پایان 1930 فعالیتش با محوریت کشت صادراتی ادامه داشت ؛ تا اینکه حکومت به سرمایه گذاری قاطعی در زیر ساخت ها ، در جهت ایجاد وتوسعه صنایعی که هدفشان جایگزینی واردات بود ، اقدام نمود . انچه فلورستان فرناندس (جامعه شناس معروف برزیلی ، طرح کننده « جامعه شناسی انتقادی » . م )
انرا انقلاب بورژوازی برزیل مینامد .

بورژوازی صنعتی نو پا ، بدون اینکه شاهد گسستن منافع ان ازمنا فع سنتی حاکم باشیم ، بسمت بعهده گرفتن واعمال هژمونی خود برجامعه سوق داده شد . بدین ترتیب ، ابهام میان ، گسستن و تداوم ، درهمه ی لحظات مهم تغییرات در جامعه برزیل ، قابل مشاهده بوده و در عمل روند شهرنشینی را با ریشه های جامعه مستعمراتی پیوند میداد ، هرچندکه این روند مربوط به مدت ها پس از دوران استعمار ویا دوران برزیل جمهوری و مستقل باشد .

مسائل ارضی که در واقع جایگاه نخست را درمنازعات قرن نوزدهم داشتند و بطور کلی به بخش روستائی مربوط میگردید ، رواج مالکیت خصوصی زمین که از 1850 اغاز شده بود – همراه با تحکیم موقعیت سیاسی مالکان بزرگ دردهه های بعدی – ظهورکارازاد از سال 1888 ( دو واقعه ایکه بنا به تا ئید اکثر صاحب نظران در ارتباط متقابل با یکدیگر بودند . ) در واقع قبل از شهر نشینی جامعه بوقوع پیوستند . بدین صورت ، شهر نشینی ، قویا" تحت تاثیر عواملی چون : کارِ برده ازاد شده ( بویژه برای فعالیت های ساخت وساز و نگهداری بنا های شهری) و کم بها دادن به بازتولید نیروی کار ، قرار میگیرد .


باهمه اینها ، موردی وجود ندارد ، روند صنعتی شدنی که از 1930 به بعد اغاز شده وتا پایان جنگ دوم جهانی ادا مه داشت را بعنوان راهگشای پیشرفت نسبی نیروهای خود جوش ، تنوع و مزدی شدن روبافزایش نیروی کار ومدرنیزاسیون جامعه ، درنظر نداشته باشیم . همانطورکه ( کایو پرادو ژ ونیور ) نیز بان اشاره دارد – متفکری که تحقیقات زیادی حول رابطه میان تحکیم بازار داخلی و بنای ملت (کنستروکسیون دا ناسیون) انجام داده ، رابطه ایکه بهرحال دراثر نابرابری های منطقه ای دچار تگنا ئیهای بسیار بوده است -- اما این روند « ساختمان خودگردان ملت» ، در اثر ترتیبات جدید روند صنعتی برزیل ، که پس جنگ دوم جهانی باجرا در امد وهمراه با ان کنترل روبافزایش سرمایه جهانی بران اعمال شد ، بتدریج متوقف گردید . ( 1)

درسال 1950 روند صنعتی شدن ، وارد مرحله جدیدی شد. مرحله ای که کشور توانائی تولید کالاهای با دوام وکالای های فرآوری را بدست اورد . به اعتقاد ( سلسو فورتادو) بااین « وابستگی جدید» دیگر ، نه مرکز تصمیم گیری داخلی است ونه بازار داخلی نقش مرکزیت وتعیین کنندگی در این روند را دارد . وابستگی عمیق تر شده ،همراه باان ، کشور با مرتبه یِ ، زیردست، ودر ، حاشیه قرار گرفته ای ، وارد تقسیم بین ا لمللی کار میگردد.

علاوه بر شمار متنوع وزیادی از وسائل برقی خانگی و وسائل الکترونیکی ، تولید وسیع اتومبیل ، توسط این صنعت فٌرد یست ، در سالهای پس از 1950 ، دگرگونی وسیعی را درنحوه سکونت در شهرو در شیوه زندگی والگوی مصرف جامعه ( مصرفی که پیش از ان اقلیت محدودی توانائی برخورداری از ان را داشتند ) ، بوجود اورد . با رواج مصرف کالاهای جدید ، وسائل برقی خانگی ، همچنین اتوموبیل ، الگوی زندگی ، ارزش ها ، فرهنگ وفضاهای زیستی ی ساخته شده نیز، بصورت بنیادی تغییر یافت . از ساخت وسازدر زمین های شهری تا نحوه شکل دادن داخل منازل ، تغییرات وسیعی که نمیتوان انها بصورت یکد ستی مدرن نامید ، بوقوع پیوست . کالاهاوشیوه های مدرن بصورت جزئی از مجموعه ای در امدند ، که در ان پیش مدرنیته ، بخصوص درمکان هائی که وضعیت و ویژ گی محلات حومه وحاشیه ای را داشتند ، کاملا" حاکم ، وبصورت وجه مشخصه ان بود . (ماریکاتو1996)

درجه وابستگی خارجی ، بمیزان تعیین کننده ای ( درصورتی که میتوانستیم ، کمتر ویا بیشتر بودن استقلال کشور را جهت درک شرایط جامعه ونحوه عکس العمل اش به ان ، را اندازه گیری نمائیم ) در ایجاد ویا تولید محیط های ساخته شده تاتیر داشته اند . ( کایو پرادو ژونیور) درمیان بسیاری از تیزبینی ها یش ، توجه را به اشکال پیش اهنگ ، فضاهای مسکونی ایکه در یی هر دور (سیکل) مشخص اقتصادی در برزیل ایجاد شده اند ، جلب نموده است .

سلسو فورتا دو ، خصلت عمده ی این روند صنعتی شدن را ، الگوئی میداند مبتنی برروشهای از رده خارج شده که در قابل مصرف ناچیزو حقیرانه بخش اعظم جامعه ، توانائیهای محدود کشور ، صرف

مدلی پر هزینه و تلف کننده امکانات میگرداند . انهم مدلی که حا صل اش در چنین شرایطی ، جایگزین تولیداتی استکه که درکشورهای بسیار پیشرفته تر تولید میشوند. ( فورتادو 1959)

از سال 1940 تا سال 1980 تولید نا خالص برزیل با نرخ متوسط 7% ویا یکی از بالا ترین در صدهای جهان رشد نمود . ثروت تولید شده در این روند رشد تا حد زیادی متمرکز باقی ماند . هر چند ثروت تولید شده در حد زیادی متمرکز باقی ماند ، معهذا درصد بالای رشد ا قتصادی در بهتر شدن وضع زندگی همگان ، بویژه مهاجرینی که روستا ها را برای نیل به شرایط بهتر رها میکردند ، موثر بود .

با ادغام بانک ملی مسکن در سیستم مالی مسکن ، که توسط رژ یم نظامی در سال 1964 (سال کودتای نظامیان در برزیل .م) انجام شد ، شهر ها ی برزیلی بصورت مرکز اجرای سیا ستی در امد ند که هدفش تغیر استاندار تولید انها بود . جاری شدن امکانات مالی به بازار مسکن ، در مقیاسی که تا ان زمان هرگز در برزیل سابقه نداشت ، موجب تغییرات اساسی در سیمای شهرها خاصه رشد عمودی بناهای اپارتمانی شد . هرچند ، تثبیت اپارتمان بعنوان واحد مسکونی طبقه متوسط برای اولین باردرسال 1940در محله کوپا کابانا شهر ریودو ژانیرو ، اغاز شد . ولی با ایجاد سیستم مالی مسکن در سال 1964 توسط رژ یم نظامی بود که ، بازارسرمایه خصوصی مستقلاتی، بر پایه احداث بناهای اپارتمانی . سرمایه گزاری خصوصی در قالب بناهای اپارتمانی ، موجب یک جریان ساخت وساز وسیع گردید . علاوه بر تغییر چهره شهر ها ، بازار مالکیت ارضی و همچنین حوزه تولید ان نیز دستخوش تغییرات شد. (مهذا علرقم این تغییرات بازار خصوصیات عقب مانده خود در رابطه با مناسبات کار را حفظ نمود .) ( ریبیرا 1997 ، کاسترو 1999 )

بدبختانه سرمایه گزاری در بخش مستقلات موجب دمکراتیزه شدن د سترسی متقاضیان ، از طریق ایجاد نهادها وبنیادهای اجتماعی مالکیت نشد . ایجاد این نهادها خواسته ای بود که درکنکره بزرگ انجمن معماران * درسال 1963 تحت عنوان « رفرم شهری » پیشنهاد شده بود . بدین ترتیب ، بازار ساخت وسازو تولید مستقلاتی ، فعالیت های سوداگرانه را ، انچنانکه در کشورهای سرمایه داری مرکزی بوقوع پیوست ، تحت هدایت و کنترل خود در نیاورد . بازار چنان تحول نیافت ، که بروی اکثریت جامعه ویا متقاضیان نیازمند گشوده شود ؛ به عکس اولویت مطلق را به اقشار توانمند تر طبقه متوسط وثروتمندان داد.
منبع: شهرسازی و توسعه
آخرین ارسال های من :

[تصویر:  31525927568614034969.gif]
 سپاس شده توسط: MHAKBARI ، javad jamshidi ، dely_sh ، Sadeghpour ، 0RKIDEH
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  مکتب شهرسازی اصفهان FaTyJo0oN 1,721 1393-11-23، 03:01 عصر
آخرین ارسال: farzanee
  دانلود مقاله اصول شهرسازی اصفهان عصر صفوی atelieahjam 1,128 1393-5-16، 11:09 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  فصلنامه هفت شهر شماره ۱ - با موضوع تجارب جهانی مرمت شهری ماراویا 1,979 1392-5-8، 07:49 عصر
آخرین ارسال: ایلیا
  امان از تهی بودن رشته های معماری و شهرسازی در ایران و متخصصان! تهی تر از آن ماراویا 4,067 1392-5-3، 07:11 عصر
آخرین ارسال: dementor
  خلاصه کتاب طرحها و برنامه های شهرسازی-دکتربهزادفر mahan 3,086 1392-4-6، 09:53 صبح
آخرین ارسال: mahan
  پروژه های بهسازی شهری با همکاری بانک جهانی ماراویا 1,370 1391-11-21، 08:47 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  جنبش نیو اربنیسم یا نو شهرسازی ماراویا 3,214 1391-11-20، 09:09 صبح
آخرین ارسال: محمد یگانه
  شکل گیری شهرهای جدید و تأثیر آن بر شهرسازی قرن بیستم ماراویا 1,198 1391-11-20، 12:53 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  شهرسازی معاصر و فقدان مهندسی اجتماعی ماراویا 1,013 1391-11-2، 08:34 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  کاربرد نقشه برداری در شهرسازی ماراویا 3,153 1391-10-23، 03:26 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت دیروز sabtnik sabtnik گفتگوی آزاد
  جلوگیری از اسپم طراحی سایت در گوگل دیروز limootorsh limootorsh سایر نرم افزارها
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 10 کشور در گرایش طراحی شهری 96 دیروز alireza shivashf تالار گفتمان طراحی شهری
  100 نکته درک عمومی معماری 3-25 MHAKBARI wallflore تحقیقات و جزوات
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 2 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-20 alireza udesigner تالار گفتمان طراحی شهری
  درخواست رایگان  نقشه منطقه بندی شهر شیراز 3-20 haydariyan haydariyan درخواست نقشه
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 2 کشور در گرایش برنامه ریزی شهری 9... 3-20 alireza gholamirayan تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 15 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-19 alireza payam_km تالار گفتمان طراحی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 3 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-18 alireza rikhtehgaran تالار گفتمان طراحی شهری
  نتایج کنکور ارشد 96 آمد.... کارنامه های رتبه های 1 تا 4 رقمی 3-17 alireza nassi تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 17 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-17 alireza فرانک پورامین تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ارشد ۹6 3-17 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 26 کشور در گرایش برنامه ریزی شهری ... 3-16 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 20 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-16 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  مصاحبه اختصاصی سایت ایران شهرساز با رتبه 7 کشور در گرایش طراحی شهری 96 3-16 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل