ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
باغ ایرانی چیست؟باغ ایرانی کجاست؟
چکیده: باغ ایرانی نتیجه تلاش انسانی در ایجاد محیطی مساعد با عناصر طبیعی در گستره طبیعت است. عناصر طبیعی بر اساس داده ها و شاخص های بیشمار ذاتی و پنهان خود به وجود می آید. مشارکت عناصر در ترکیب و ایجاد محیط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود می باشد، در کل اتفاقی است؛ یعنی رویدادی است بدون قصد انسانی که بدون نظم معینی رخ کرده است. تکرار اتفاق طبیعت را شکل می دهد، اما انسان، در شکل دادن به محیط مساعد جای اتفاق را به خواست تبدیل می کند. خواست پدیده ای است تاریخی، بنابر این متغیر، و هدفمند است.
خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون کردن محیط نا مساعد در ایجاد باغ متکی به قدرت و تصمیم، مهارت، دانش و پاکی روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعیت طبیعی، عمل می کند. طبیعت با تمام قدرت و توانایی اش تمام شرایط ضروری هستی را آماده کرده و در آن شرایط ضروری عوامل قاطع در فرآیند ظهور پدیده ها و همچنین شکل یابی زندگی و محیط زیست در کار می باشند. بنابراین، باغ ایرانی به مثابه باز تولید طبیعت نیست، لکن عوامل قاطع واقعیت های نا پیدای طبیعت را به کار می گیرد. و نظم لازم را در طبیعت بدون نظم به وجود می آورد. فضای باغ توأمانی از شکل عینی و شکل حسی است، باغ در شکل عینی به طور کالبدی قابل مشاهده است و یا قابل تاکید است و در شکل حسی از فرآیند ابتدایی تأثیر مستقیم شی های متعلق به واقعیت روی اندام حسی انسان وارد فرایند مرکب ادراکی شده و در حوزه عمل شناختی – دانشی شکل عینی و شکل حسی به وحدت می رسد و کنش مقابل آنها بر مبنای عمل اجتماعی – تاریخی انسان کشف مفاهیم نا شناخته و حالت های الهام دهنده فضای باغ را مسیر می سازد و در باغ ایرانی نهایت مادی به بی نهایت معنوی ارتقا می یابد. از میان نمودها و وجودهای متنوع و بی پایان طبیعت، به مثابه واقعیت عینی خارج از شعور و مستقل از آن عناصری چون آب، خاک، گیاه، نور و حتی جریان هوا در ایجاد باغ به کار می آیند. باغ تا آنجا که ممکن است ساده و روشن شکل می گیرد و ابهامی مادی در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد. برای ترتیب دادن و ایجاد فضای باغ ایرانی، برای داشتن روشنی (وضوح) ریاضی به کار گرفته می شود و زیر ساختار هندسی فراگیری در ترکیب بندی باغ اساس قرار می گیرد. باغ ایرانی با حصاری در شکل مستطیل محصور می گردد با مجورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار در شکل مستطیل محصور می گردد با محورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار تقسیم بندی می شود و شکل یابی نظام استقرار(سازمان فضایی) باغ زمینه هندسی مربوط به دیگر نظام ها، از جمله آبیاری نظام، نظام کاشت، نظام معماری، نظام منظری فراهم می گردد.در نظام استقرار دو محور اصلی عمود بر هم باغ را به چهار قسمت اصلی تقسیم می کند.تقسیم بر چهار شدن دارای بار تاریخی طویلی است و شکل بارز خود را در اشا ره "آب از باغ عدن خارج می گردد" از "روزازل" نشان می دهد. باوری نیز بر آن است که زمانی که چهار محور اصلی، چهار نهر آب اصلی، چهار ردیف درختان سایه گستر اصلی و چهار راه اصلی مکانی را به چهار قسمت تقسیم می کند. واژه چهار باغ به میان می آید. محور اصلی در میان باغ سراسر طول را می پیماید و جایگاه ورودی کوشک و خانه مسکونی را به طور عمده معین می کند. نهرها و حوض ها و باغچه ها و پیاده راهای اصلی نیز در طول محور اصلی قرار می گیرد. در دو طرف محور اصلی کرت های میوه تا دیوار جانبی حصار ادامه دارد. دیگر ابنیه مورد نیاز باغ برای "مخدوش نکردن" فضای باغ در بخش خارجی حصار قرار می گیرد. نظام آبیاری در تشدید نظام استقرار، باغ را یاری می کند. آب، در شکل "مادی" و در شکل "مظهری" خود برای باغ روح و روان می آفریند. نظام گیاهی، نظام "منظری" توأم با نظام استقرار و نظام آبیاری شکل باغ ، را در طبیعت به برداشت عینی، تعریف می کند. حس نظم تقارن، ضرب، هماهنگی از نظام استقرار، حس طراوات، تلالو، پاکیزگی ، حس سایه روشن،نسیم ، خنکی و رنگ آمیزی از نظام کاشت، القا می شود و تمامی اینها، در فرآیند استنباط ذهنیات از عینیات قرار می گیرد. و زمینه درک و فهم باغ ایرانی فراهم می شود. بدین صورت است که باغ، فضای آرامش و آسایش و محل غور و اندیشه تعریف می شود.
دریافت متن کامل مقاله
.pdf   www.iranshahrsaz.com-bagh irani.pdf (اندازه: 3.47 MB / تعداد دفعات دریافت: 106)

آخرین ارسال های من :

منم شهرسازی که می سازمت ، چو ایران جدم کوروش
 سپاس شده توسط: m.mohammadzadeh ، ya1da ، atelieahjam
2
RE: باغ ایرانی چیست؟باغ ایرانی کجاست؟
(1390-1-12، 10:33 صبح)ALI XxX نوشته است:  چکیده: باغ ایرانی نتیجه تلاش انسانی در ایجاد محیطی مساعد با عناصر طبیعی در گستره طبیعت است. عناصر طبیعی بر اساس داده ها و شاخص های بیشمار ذاتی و پنهان خود به وجود می آید. مشارکت عناصر در ترکیب و ایجاد محیط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود می باشد، در کل اتفاقی است؛ یعنی رویدادی است بدون قصد انسانی که بدون نظم معینی رخ کرده است. تکرار اتفاق طبیعت را شکل می دهد، اما انسان، در شکل دادن به محیط مساعد جای اتفاق را به خواست تبدیل می کند. خواست پدیده ای است تاریخی، بنابر این متغیر، و هدفمند است.
خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون کردن محیط نا مساعد در ایجاد باغ متکی به قدرت و تصمیم، مهارت، دانش و پاکی روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعیت طبیعی، عمل می کند. طبیعت با تمام قدرت و توانایی اش تمام شرایط ضروری هستی را آماده کرده و در آن شرایط ضروری عوامل قاطع در فرآیند ظهور پدیده ها و همچنین شکل یابی زندگی و محیط زیست در کار می باشند. بنابراین، باغ ایرانی به مثابه باز تولید طبیعت نیست، لکن عوامل قاطع واقعیت های نا پیدای طبیعت را به کار می گیرد. و نظم لازم را در طبیعت بدون نظم به وجود می آورد. فضای باغ توأمانی از شکل عینی و شکل حسی است، باغ در شکل عینی به طور کالبدی قابل مشاهده است و یا قابل تاکید است و در شکل حسی از فرآیند ابتدایی تأثیر مستقیم شی های متعلق به واقعیت روی اندام حسی انسان وارد فرایند مرکب ادراکی شده و در حوزه عمل شناختی – دانشی شکل عینی و شکل حسی به وحدت می رسد و کنش مقابل آنها بر مبنای عمل اجتماعی – تاریخی انسان کشف مفاهیم نا شناخته و حالت های الهام دهنده فضای باغ را مسیر می سازد و در باغ ایرانی نهایت مادی به بی نهایت معنوی ارتقا می یابد. از میان نمودها و وجودهای متنوع و بی پایان طبیعت، به مثابه واقعیت عینی خارج از شعور و مستقل از آن عناصری چون آب، خاک، گیاه، نور و حتی جریان هوا در ایجاد باغ به کار می آیند. باغ تا آنجا که ممکن است ساده و روشن شکل می گیرد و ابهامی مادی در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد. برای ترتیب دادن و ایجاد فضای باغ ایرانی، برای داشتن روشنی (وضوح) ریاضی به کار گرفته می شود و زیر ساختار هندسی فراگیری در ترکیب بندی باغ اساس قرار می گیرد. باغ ایرانی با حصاری در شکل مستطیل محصور می گردد با مجورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار در شکل مستطیل محصور می گردد با محورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار تقسیم بندی می شود و شکل یابی نظام استقرار(سازمان فضایی) باغ زمینه هندسی مربوط به دیگر نظام ها، از جمله آبیاری نظام، نظام کاشت، نظام معماری، نظام منظری فراهم می گردد.در نظام استقرار دو محور اصلی عمود بر هم باغ را به چهار قسمت اصلی تقسیم می کند.تقسیم بر چهار شدن دارای بار تاریخی طویلی است و شکل بارز خود را در اشا ره "آب از باغ عدن خارج می گردد" از "روزازل" نشان می دهد. باوری نیز بر آن است که زمانی که چهار محور اصلی، چهار نهر آب اصلی، چهار ردیف درختان سایه گستر اصلی و چهار راه اصلی مکانی را به چهار قسمت تقسیم می کند. واژه چهار باغ به میان می آید. محور اصلی در میان باغ سراسر طول را می پیماید و جایگاه ورودی کوشک و خانه مسکونی را به طور عمده معین می کند. نهرها و حوض ها و باغچه ها و پیاده راهای اصلی نیز در طول محور اصلی قرار می گیرد. در دو طرف محور اصلی کرت های میوه تا دیوار جانبی حصار ادامه دارد. دیگر ابنیه مورد نیاز باغ برای "مخدوش نکردن" فضای باغ در بخش خارجی حصار قرار می گیرد. نظام آبیاری در تشدید نظام استقرار، باغ را یاری می کند. آب، در شکل "مادی" و در شکل "مظهری" خود برای باغ روح و روان می آفریند. نظام گیاهی، نظام "منظری" توأم با نظام استقرار و نظام آبیاری شکل باغ ، را در طبیعت به برداشت عینی، تعریف می کند. حس نظم تقارن، ضرب، هماهنگی از نظام استقرار، حس طراوات، تلالو، پاکیزگی ، حس سایه روشن،نسیم ، خنکی و رنگ آمیزی از نظام کاشت، القا می شود و تمامی اینها، در فرآیند استنباط ذهنیات از عینیات قرار می گیرد. و زمینه درک و فهم باغ ایرانی فراهم می شود. بدین صورت است که باغ، فضای آرامش و آسایش و محل غور و اندیشه تعریف می شود.
دریافت متن کامل مقاله [ دریافت فایل ]
با سلام فایل قابل دریافت نمی باشد لطفا دوباره اپلود بفرمائید

آخرین ارسال های من :
  3
  RE: باغ ایرانی چیست؟باغ ایرانی کجاست؟
  سلام و تشکر از شما

  دوباره در سایت آپلود شد الان دانلود کنید.
  آخرین ارسال های من :

   سپاس شده توسط: atelieahjam
  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
    باغ ایرانی به روایت مینیاتور ALI XxX 1,498 1390-1-12، 10:34 صبح
  آخرین ارسال: ALI XxX
    حضور باغ ایرانی در ادبیات و دیگر هنرها ALI XxX 1,521 1390-1-11، 08:04 عصر
  آخرین ارسال: ALI XxX
    چهره باغ ایرانی ALI XxX 1,414 1390-1-11، 07:59 عصر
  آخرین ارسال: ALI XxX
    معماری مساجد ایرانی ALI XxX 1,681 1389-12-23، 03:16 عصر
  آخرین ارسال: ALI XxX
    آلبوم سنگی شاهان ایرانی reza1366 1,185 1389-12-17، 07:31 عصر
  آخرین ارسال: reza1366
    آشنایی با باغ ‌موزه‌ هنر ایرانی reza1366 1,467 1389-12-13، 05:57 عصر
  آخرین ارسال: reza1366
    شاهکار معماری اصیل ایرانی reza1366 1,068 1389-12-8، 09:28 عصر
  آخرین ارسال: reza1366
  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  آمار انجمن
  آخرين ارسال ها
  موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
    (دانلود پژوهش شهر دوستدار کودک )مناسب سازی فضای شهری برای حضور کودکان دیروز E.Y.I E.Y.I فروشگاه فایل اربان شاپ
    کتاب درسی شناخت مواد و مصالح 7-24 alireza alireza تحقیقات و جزوات
    جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی 7-24 alireza alireza تحقیقات و جزوات
    دانلود مستند و کتاب برنامه توسعه راهبردی شهر ورشو تا سال 2020 7-22 haydariyan haydariyan cds
    کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام 7-10 samari.arman samari.arman اخبار همایش ها
    مقاله ارائه مدلی جهت شناسایی بهره وران کلید 7-8 zxc zxc مدل ها و تکنیک های شهرسازی
    نظرخواهی بچه ها طراحی شهری بهتره یا برنامه ریزی خواهشا شرکت کنید 7-5 s1s2s3 anis.almasian تالار گفتمان طراحی شهری
    غیر رایگان  دانلود جزوه فنون و روش های برنامه ریزی-قسمت اول 6-29 0RKIDEH مصطفی 1992 تحقیقات ،جزوات(vip-2)
    پایان نامه امنیت شهری 6-21 غفوریان yashar.k درخواست پایان نامه
    منابع دارای اولویت اول مطالعه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی ویژه آز... 6-15 kasrak mtalkhab معرفی کتابهای تخصصی شهرسازی
    مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی 6-15 محمد یگانه mtalkhab تحقیقات ،جزوات(vip-1)
    دانلود ArcGIS Desktop 10.2.0.3348 همراه با آموزش نصب 6-14 alireza saeed87 آموزش GIS
    دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط... 6-10 Sahab Sahab اخبار همایش ها
    غیر رایگان  داغ داغ، نقشه gis شهر تهران 6-10 parasto_gh mtr6510 طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
    دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 6-10 alireza mtr6510 نرم افزار gis--پاسخگو مهندسین aramo و ...
  با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

  [-]
  جستجو
  جستجوی گوگل