ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.13
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
بچه های مولفه های زیباشناختی چه چیزهایی هستتد
سلام بجه ها کسی میدونه مولفه های زیبا شناختی چه چیزهایی هستند ایا کسی منبعی با چیزی میدونه ممنون یمشم کمک کنید
مظلوم واقع شدم همین
2
RE: بچه های مولفه های زیباشناختی چه چیزهایی هستتد
• کیفیت "محیط کالبدی – فضایی" (محیط عینی)
شامل استخوان بندی فضایی، سازمان کالبدی،
جایگشت، توده – فضا، نقشه نولی، مواد و مصالح و
...
• کیفیت "محیط ادراکی حسی" (محیط ادراکی)
شامل کیفیت منظر عینی، تحلیل ساختار نمای
شهری و ...
• کیفیت "محیط ادراکی ذهنی" (محیط شناختی)
شامل کیفیت منظر ذهنی (فضایی و زمانی) منظر
ذهنی ارزیابانه، معانی انضمامی، سرزندگی و ...
[تصویر:  87144491685145511536.jpg]
It is difficult to design a place that will not attract people. What is remarkable is how often this has been accomplished. ~ William H. Whyte
3
RE: بچه های مولفه های زیباشناختی چه چیزهایی هستتد
یک کتاب هست از صدیق آموزش اسکیس طراحی شهری و یکی دیگه به اسم مفاهیم پایه در طراحی شهری درمورد مولفه ها گفته
کتاب ها و مقاله های گلکار هم توضیح داده تا حدودی
If you don't like where you are,change it! you're not a tree
Jim Rohon
4
RE: بچه های مولفه های زیباشناختی چه چیزهایی هستتد
معــادل انگلیســی واژهی زیباییشناســی، Aesthetics اســت؛
فرهنــگ لغــت آ کســفورد جدیــد، زیباییشناســی را بــه ســادگی به
عنوان »مجموعهای از قواعد که دربارهی طبیعت و ادرا ک زیبایی
هســتند« تعریــف میکنــد، هرچند به زعم کاتبــرت، این اصطالح و
ریشــهی یونانی آن به تنهایی، بیش از این را بر ما آشــکار میسازد؛
واژهی aisthetikos بــا ریشــهی یونانــی از واژهی aistheta بــه معنی
چیزهــای قابــل ادرا ک اســت کــه البتــه از واژهی aesthesthai بــه
معنــای ادرا ک متمایــز میباشــد. هر چند، زمانی کــه ما به معنای
ً ّ در یک چرخه، مسیر رفته را طی کرده و به
زیبایی برسیم، مجددا
همین نقطه میرسیم )173: 2006, Cuthbert.
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
[-]
جستجو
جستجوی گوگل