ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
معرفی ژئوسنستیک ها

1- ژئوتکستایلها (Geotextiles)
ژئوتکستایلها غالباً از پلیمرها یا پلی پروپیلنها ساخته شدهاند. پلیپروپیلنها دارای وزن مخصوص کمتر از واحد بوده ( 9/0 و محکم و بادوام هستند. از الیاف و فیبرهای رشتهای پلیپروپیلنها در ساخت ژئوتکستایلهای بافته شده (Woven) و بافته نشده (Nonwoven) استفاده میشود.
همچنین از فیبرهای پلیاستر با مقاومت بالا نیز در ساخت ژئوتکستایلها استفاده میشود. پلیاسترها دارای وزن مخصوص بزرگتر از واحد (1) و مقاومت بسیار عالی هستند و با اغلب خاکهای موجود در محیط سازگار میباشند.
بهطور کلی ژئوتکستایلها به دو نوع اصلی تقسیم میشوند:
بافته شده یا منسوج (woven)
2- بافته نشده یا غیرمنسوج (Nonwoven) = y 1-)
2- ژئوگریدها (Geogrides)

از انواع محصولات ژئوگریدها، نوع مشبک است که بهصورت تار و پود، یا فواصل معین، در دو جهت و با مقاومت بالا تولید میشود.

از این شبکهها به اشکال تک لایه و چند لایه، میتوان، برای مسلح و مقاوم نمودن سطوح خاکریزی، با مساحت کم استفاده نمود. ژئوگریدها ضمن بالا بردن پایداری خاک از تغییر مکانهای افقی آن جلوگیری میکند.


ژئوکامپوزیت (ترکیب ژئوگرید با ژئوتکستایل) (Geocomposite 3-)

ژئوگریدها با توجه به ساختار و خواص پلیمرها دارای مقاومت نهایی محدود شدهای هستند. در یک سیستم مرکب، یک ژئوگرید به همراه ژئوتکستایل برای سهولت، در توسعه سطح خاکریز میتواند بکار گرفته شود و سپس خاکریز برروی آن اجرا گردد.

ژئوکامپوزیتها همچون کولباندرین (زهکشی عمیق) و یا انکادرین (زهکشی افقی و قائم) در تحکیم اراضی سست، از طریق تسهیل در خروج آب موجود در خاک و جمعآوری و هدایت آبهای نشتی و در تماس با سازهها با استفاده از زهکشیهای قائم و افقی، مورد استفاده قرار گیرد.1-3- ژئودرین (Geodrain)

یک نوع از ژئوکامپوزیتها به نام آنکادرین به سه لایه کامپوزیتی عایق رطوبتی، زهکشی و جمعکنندگی و هدایت و انتقال آبگذری، با کاربری بسیار بالایی عمل زهکشی و عایق رطوبتی را در دیوارههای در ارتباط با خاک انجام میدهد.

همچنین از نوع دیگری از کامپوزیتهای آنکادرین با خاصیت زهکشی افقی، جهت ایجاد فضاهای سبز روی پشت بامها و باغهای پشت بامی استفاده میشود. این محصولات با توجه به سبکی وزن، انعطافپذیری، سرعت عمل در نصب و راحتی حمل و نقل، استفاده وسیعی در صنعت ساختمان، در کشورهای اروپایی و آمریکایی، پیدا کرده است. به علاوه نوع دیگری از این محصولات جهت زهکشی و در قالببندی (کفراژ) فونداسیونها و در دیوارهای حائل و یا در زهکشی و تحکیم پارکینگها و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

کارکرد عمومی محصولات انکادرین بهطور عمده بهعنوان زهکش در پشت دیوارهای قائم و حائل لبه جاده، خاکریزها و تونلها و بهطور افقی بهعنوان زهکش در زیر محوطههای پارکینگ زیر فضای سبز (اماکن ورزشی و استادیومها) و بامها، سیستمهای فاضلاب و Landfill است.


ژئوممبران (Geomembrane 4-)

ژئوممبرانها بهعنوان یک عایق بسیار مقاوم و کم هزینه و دارای طول عمر زیاد، در بسیاری از صنایع کاربرد دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

آب و فاضلاب: از ژئوممبرانها جهت ساخت لاگونها، کانالهای آبرسانی، حوضچهها و استخرها و دریاچههای مصنوعی استفاده میشود. با توجه به اینکه ژئوممبران در تماس با خاک هستند، برحسب لزوم امکان ترکیب آنها با ژئوتکستایل و یا ژئوگریدها میسر است.

ایزولاسیون سازههای زیرزمینی در برابر نفوذ آبهای سطحی و زیرزمینی: در این خصوص میتوان به ایزوله دیوارهای متروهای شهری و سازههای هیدرولیکی و غیره اشاره نمود.

سایت دفن زباله شهری و صنعتی و خطرناک: با استفاده از ژئوممبران میتوان مخازن کاملاً ایزوله از محیط اطراف، جهت دفن زبالههای شهری و صنعتی ایجاد نمود. ژئوممبرانها دارای انواع فراوانی، به لحاظ مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب هستند.

ایجاد و توسعه زمینهای کشاورزی در محیطهای نامساعد.5- ژئوسلها (Geocells)

یک شبکه لانه زنبوری از نوارهای پلی استر نبافته، متصل به یکدیگر، ساخته شده که با دوخته شدن این شبکهها به یکدیگر، فضاهایی مانند لانه زنبور (6 ضلعی) ایجاد شده که با پر شدن از خاک، شن، بتن یا مصالح دیگر، استحکام و صلبیت کافی جهت شیبها، ترانشهها، دیوارها در برابر فرسایش و ریزش ایجاد میکند.

امروزه پیشرفت صنعت استفاده از ژئوسنتتیکها آنچنان وسیع و گسترده شده است که تقریباً غیرممکن را امکانپذیر نموده است، (حتی اسکی نمودن در فضاهای سربسته برروی یخ با استفاده از لایههای صفحهای انکادرین).

امروزه نه تنها از مواد ژئوکامپوزیتی جهت سالنهای اسکیت یخ و برف و استادیومهای ورزشی و زمینهای چمن مصنوعی و درختکاری و فضای سبز بامها استفادههای فراوان میشود، بلکه حتی میتوان با استفاده از تکنولوژی از صنعت ژئوسنتتیک و تلفیق با تکنولوژیهای دیگر در کشاورزی، همچون آبیاری قطرهای، کویرها را نیز آباد نموده مورد بهرهبرداری قرار داد و در نتیجه کمک شایانی به اقتصاد و آبادانی کشورها نمود.


ژئوتکستایلهای منسوج (Woven Geotextiles)

این ژئوتکستایلها از تک رشتههای به هم بافته شده (Monofilament) یا چند رشتهایهای به هم بافته شده (Multi Filament) و یا نوارهای منسوج بریده شده (Slim Film Fabric) ساخته میشود. تهیه این دسته از ژئوتکستایلها، در دو مرحله انجام میگیرد که عبارتست از:

تولید و عمل آوردن الیاف

افت الیاف
ژئوتکستایلهای تک رشتهای نسبت به انواع دیگر نفوذپذیری بهتری دارند و برای استفاده بهعنوان زهکش و یا جهت کنترل فرسایش خاک مناسب هستند.

ژئوتکستایلهای چند رشتهای دارای مقاومت بالایی هستند و اصولاً بهعنوان مسلحکننده کاربرد دارند. ژئوتکستایلهای تشکیل شده از نوارهای منسوج جهت کنترل رسوبات و محصور کردن لای و لجن، و پایداری جادهها و مسیرها مورد استفاده قرار میگیرند.

1-2- ژئوتکستایلهای غیر منسوج (NonWoven Geotextile)این نوع ژئوتکستایلها از الیاف کوتاه معمولاً 2.5-10cm 1-4inch و یا الیاف بلند که بهصورت رندم در لایههایی برروی یکدیگر، همانند یک شبکه نمدی توزیع شدهاند، ساخته میشود. سپس این شبکههای نمدی از دستگاههایی، جهت به هم متصل کردن لایهها به یکدیگر، عبور داده میشوند.

ژئوتکستایلهای غیرمنسوج در زهکشها، کنترل فرسایش خاک و همچنین جهت پایدارسازی جادهها و مسیرها بر روی خاکهای حساس به رطوبت کاربرد دارند.

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته ژئوتکستایلها را جهت تسلیح، تقویت و پایدارسازی بستر و ساحلهای سست و یا احداث راه و راهآهن روی بستر باتلاقی، حتی در مواقع دشوار، بدون نیاز به هرگونه لجنبرداری و یا قلوهریزی و یا احیاء اراضی ساحلی و توسعه بندرگاهها و یا احداث موجشکن و دیگر سازههای دریایی، روی بسترهای فوقالعاده سست بکار میبرند.

همچنین از کیسههای شنی ژئوتکستایل جهت راه حلی مطمئن برای ترمیم سریع و اقتصادی موقت سازههای ساحلی صدمه دیده، استفاده میشود.

ژئوتکستایلها در تسلیح، ----اسیون و حفاظت از کانالها و لولهها نیز کاربرد دارند:

در این مورد ژئوتکستایلها دور لوله قرار میگیرد و آن را در مقابل آسیبهای فیزیکی و شیمیایی حفاظت میکند. به این ترتیب نیاز به ریختن خاک سرندی در اطراف لوله بر طرف میشود و یا ژئوتکستایل روی کف و بدنه کانال پهن میشود تا از ورود خاک ریزدانه به داخل کانال در اثر بالا آمدن سطح آب زیرزمینی جلوگیری کرده و در سیستم زهکشی شرکت میکند. ژئوتکستایلها در اطراف لولههای زهکشی زیر خاک بهعنوان ---- بکار میروند.

مزایای کاربرد این نوع مصالح بهعنوان ---- در ساخت و نصب سریع، صرفهجویی اقتصادی، مقاومت شیمیایی بالا، دوام عالی، عدم جدایی بین دانهها بهعنوان ---- در ساخت و نصب سریع، صرفهجویی اقتصادی، مقاومت شیمیایی بالا، دوام عالی، عدم جدایی بین دانهها که در ----های خاکی در حین ساخت ایجاد میشود و کاهش عملیات خاکی میباشد.
ژئوتکستایلها همچنین روی بدنه لوله و جداره کانال بهصورت زین اسبی پهن شده و روی آن با خاک پر میشود و با این عمل نیروی Uplift زیر لولهها توسط ژئوتکستایل از طریق به کشش افتادن (تسلیح)، جذب میشود.


آخرین ارسال های من :
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  مشاوره معرفی رشته مهندسی معماری atelieahjam 1,393 1393-7-17، 05:37 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  معرفی سازه های بادی atelieahjam 1,724 1393-5-29، 04:33 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  معرفی بهترین فضاهای جمعی تو شهرتون با ویژگی هایش ماراویا 903 1391-11-28، 09:23 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  معرفی مدرنترین دفاتر خانگی Ƒanos 1,305 1391-7-29، 07:16 عصر
آخرین ارسال: Ƒanos
  معرفی سبزترین شهرهای دنیا (+عکس) MHAKBARI 1,160 1391-7-2، 07:30 صبح
آخرین ارسال: MHAKBARI
  معرفی رشته مهندسی معماری Ƒanos 1,282 1391-5-5، 08:34 عصر
آخرین ارسال: Ƒanos
  معرفی بهترین طرح ها وپروژه های معماری سبز خاورمیانه Ƒanos 2,287 1391-4-25، 08:16 صبح
آخرین ارسال: Ƒanos
  معرفی خانه های تاریخی استان اذربایجان غربی Ƒanos 938 1391-4-23، 10:34 صبح
آخرین ارسال: Ƒanos
  معرفی روش های حفاظت از گودبرداری FaTyJo0oN 1,612 1391-2-25، 03:39 صبح
آخرین ارسال: FaTyJo0oN
  پیزا تنها برج کج جهان نیست/معرفی ۱۱ برج کج دیگر saeiideh 863 1390-11-22، 02:23 عصر
آخرین ارسال: saeiideh
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  یه روز یه مهندسه.... دیروز marziyeh.b yasanservice گفتگوی آزاد
  دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 سازمان سنجش 9-16 Sahab Sahab مشاوره برای کنکور مرحله اول
  مشاوره برنامه ریزی  کنکور برنامه ریزی شهری ۹۷ 9-11 Sbht Sbht مشاوره برای کنکور مرحله اول
  GISاستان ایلام 9-9 ماراویا alireza طرح تفصیلی شهرهای ایران dwg و gis
  مجموعه ای از قوانین مهم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کنکور ارشد و دکتر... 9-5 alireza milad93 تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  درخواست رایگان  نظریه های برنامه ریزی شهری 9-5 mmmmm12345 milad93 برنامه ریزی شهری
  نقشه اتوکدی استثنایی طرح هادی روستا ازناو ملایر - استان همدان 9-5 alireza milad93 طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  نقشه اتوکدی منطقه 21 تهران با فرمت dwg 9-5 alireza raha93 طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  کمک فوری 9-5 hellena raha93 gis
  معنی  settlement layout چی میشه؟ 9-5 shiva99 raha93 مقالات انگلیسی
  درخواست غیر رایگان  جزوه تنظیم شرایطی حمیدرضا ایزدی مرکز معماری ایران 9-5 ehsan12 haniiiii جزوه های معماری
  مشاوره  ثبت نام دکتری 9-3 moni_utopia alireza پرسش و پاسخ
  نقشه اتوکدی استثنایی طرح هادی روستای نامیله ملایر - همدان 19 نقشه 8-30 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  نقشه شبکه بندی و درجه بندی شهر آمل 8-27 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  غیر رایگان  دانلود طرح تفصیلی و جامع اصفهان(vip) 8-22 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل