ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 2.69
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
31
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
شرح جریانهای فکری معماری وشهرسازی(محسن حبیبی) :
نوگرایی:آگاهی نسبت به زمانه خودوبرمبنای آن اقدام کردن.
نووارگی:امروزگی»»نمود:مدرنیسم(نوآوری).
اولین پژواک نووارگی(مدرنیته) در معماری وشهرسازی ایران:سبک تهران75-1256.»»اتصال عناصرجدیدوقدیم:خیابان.
اولین پژواک مدرنیسم(نوسازی) ودومین پژواک مدرنیته:الگوی تهران20-1310(سبک تهران-ملی-بین الملل-کلاسیک اروپا).
عمارت تکیه دولت:تقلیدی استادانه ازمفهوم اپرا.
سبک مسلط الگوی تهران:بین الملل.
اولین نقشه تغیرات شهری(دگرگونی تهران):نقشه خیابانها1309.
محله سنگلج :1329»»پارک شهر./قانون تملک بناهای واقع درمسیر:1312.
اولین نقشه شهرسازی تهیه شده دردولت پهلوی:1316(شطرنجی-جدایی عملکردها)»»تبعیت ازالگوی شهرصنعتی(سبک بین الملل).
نخستین وبهترین تراژدی توسعه: فاوست گوته.
دوره بیداری حرفه ای:57-40»»نوپردازی یکسویه(بالابه پایین).
قانون گودهای جنوب تهران واصلاح توسعه معابر:42.
تملک آپارتمانها:44/سازمان نظارت برگسترش شهرتهران:52.
نوپردازی دوسویه:80-60./دهه آزمون وخطا:دهه60.
طرحهای آماده سازی زمین برمبنای بهسازی وعمران شهری.
زمینه مدرنیزاسیون ازپایین به بالا:سن پترزبورگ.
طرح تعین حوزه نفوذ:69 /شهرهای جدید:68.
زنده ترین شاهدوشاخص تغییرات:میراث فرهنگی.
اوج معماری مدرنیسم دراروپاوآمریکا:دهه اول بعدازجنگ جهانی دوم.
ارزشهای اصلی معماری:دوام-بقا-آرامش باطنی.
معیارارزش وسنجش کالبدشهر:تعادل.
/مرمت:تامین تعادل پویای یک وضعیت.
مهمترین هدف درطراحی شهرهای جدید:طراحی ساختار(الگوی منعطف).
ریشه اصلی شکست تمام طرحهای جامع: نوآوری خردگرایانه.
شالوده طرح سیال:1-واقعیت گرایی2-انعطاف پذیری3-خودسامانگی.
نظام شهرهای ایران:دوسطحی.
مبانی توسعه پایدار:محیط زیست./لازمه وجودی مفهوم معماری:خلاقیت.
مرحله تکامل معماری قدیم:قاجار(مدرسه سپهسالار).
خصوصیات کنتیک شهر:تحرک حاصل ازجریان حرکت عابرین یاترافیک درشهر.
ماده اصلی معماری:فضا»ترکیب وساماندهی:معماری.
اصل مطرح درمعماری:رابطه سنت وتجدد
میراث فرهنگی بافت تاریخی را به رکن پایدارشهری تبدیل میکند.
کمال یافته ترین چهارطاقی:گنبد.
محیطهای زنانه:همه محیطهای مناسب برای آسایش وبرقراری ارتباط.
مهمترین عنصر یک ساختمان:نما./عامل کنترل محیط:نظم(عامل اصلی)-الگو-شکل.
نظم بصری مطلوب در شهر:ارگانیک.
مهمترین مشخصه فضا:شکل(قرینه سازی)./لازمه بقا:تضاد.
مهمترین جنبه زیباشناختی:حسی وادراکی.
نخستین اصل حاکم در طراحی مکانهای شهری:محصوریت.
طراحی شهری به شهربعنوان کل می نگرد.
جی: شهرحکومتی باطرح ازپیش آماده./یهودیه: بدون طرح.
گذشته گرایی در معماری:1970(دهه50ش)به بعد»»»بحران مدرنیته

آخرین ارسال های من :
32
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
ایمنترین روش عابران پیاده:گذرگاه غیرهمسطح.
شروع مطالعات ط.آ.پس ازانقلاب:76(آغازبرنامه3)»78:پایان.
موضوع برنامه ریزی منطقه ای:فضا.
رایجترین شکل فضای سبزشهری:ف.س.عمومی.
لایحه حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها:خرداد59(شورای انقلاب).
اساسنامه بنیادمسکن:67.
املاک درمحدوده ط.دولتی وشهرداریها:67.
آیین نامه ایجادشهرهای جدید:71.
چارچوب طرحریزی ومدیریت تهران وشهرهای بزرگ:74.
تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی:62.
استانداردفضای سبزشهری:50-15مترمربع(تهران:30).
کمربندسبز:1-تلطیف هوای شهر2-جلوگیری ازگسترش شهر. /باغچه های شیربر:آلمان.

33
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
ماده55قانون شهرداری:آلودگی زیست محیطی ومشاغل مزاحم.
سازمان برنامه وبودجه+سازمان اموراداری واستخدامی کشور:سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
اولین صدورپروانه ساختمانی:قانون1334.
کمسیون ماده100:جلوگیری یاتخریب عملیات ساختمانی.
ماده5:بررسی وتصویب ط.ت.وتغییرات آن./ک.اماکن متبرکه:کنترل ونظارت ا.م.
ماده13:استفاده ازاراضی خارج ازمحدوده ق.وحریم شهرها(شهرکهای جدید)»55.
ضوابط پروانه ساختمانی:1-شهرسازی2-فنی-مهندسی3-بهداشتی-زیست محیطی.
بودجه ریزی فرایندتوسعه در:برنامه کوتاه مدت.
مهمترین بخش زیرساختهای شهری:شبکه های ارتباطی شهر./پروژه»»طرح»»برنامه.
3راه شهری:1-عبوری(آزادراه،بزرگراه،خ اصلی):حرکت2-واسطه(خ جمع وپخش کننده):حرکت ودسترسی3-تغذیعه(خ محلی-فرعی):دسترسی.
ط.آمایش سرزمین:تعین استراتژی توزیع فضایی جمعیت وفعالیتها(س.مدیریت وبرنامه ریزی).
تصویب ط.هادی:شورای شهرسازی استان.
ط.کالبدی(1-ملی2-منطقه ای):پیشنهادشبکه شهری آینده کشور(گسترش شهرموجود-ایجادشهرجدید)»»وزارت مسکن:تهیه،شورایعالی:تصویب.
ط.فرادست درتهیه طرحهای توسعه شهری:ط.کالبدی.
تهیه ط.جامع وتفصیلی شهرجدید:شرکت عمران شهرجدید»تصویب:ش.عالی.
ط.مجموعه شهری:شهرهای بزرگ وشهرهای اطراف آن»تهیه:وزارت مسکن-تصویب:شورایعالی-اجرا:وزارت کشور

34
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
الفبای شهر( محمود برآبادی) :
حوزه استحفاظی شهر(حریم شهر):قسمتی ازمناطق خارج ازمحدوده قانونی شهر.
فعالیتهای عمرانی حریم شهر:زیرنظرشهرداری./قانون مشروطه:1325.
تعین کننده شکل شهرخطی:خطوط ترابری.
اشتغال ناقص:بیکاری فصلی-اشتغال پنهان:بیکاری کاذب./نخستین قانون شهرداریها:1334.
میزان ناامنی بادرجه گسترش شهررابطه مستقیم دارد.
موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران:1333»»وابسته به وزارت صنایع.
مدیریت نگهداری ارتباط مستقیم بامیزان توسعه یافتگی جامعه دارد.
اولین دفن دربهشت زهرا:1349./ نخستین گام تحقیقات:دسته بندی مشکلات.
درایران نقش اصلی هدایت وتوسعه:دولت(شهرها:شورا).

جملات معروف معماران:
فرم تابع عملکرد است. لویی سالیوان
تزئینات جنایت است. آدولف لوس
خانه ماشینی برای زندگی است. لوکربوزیه
کمتر بیشتر است. میس وندروهه
کمتر خسته کننده است. رابرت ونچوری
بیشتر بیشتر است. چارلز مور
بیشتر متفاوت است. فیلیپ اندرسون
روح تمام زمانها رابی کریر
اکونیست پیتر آیزنمن
درعصر مدرن باید در ساختمانهای مدرن زندگی کرد. ریچارد راجرز
جهان توسط زیبایی دیگربنام سرعت غنا یافته است. سومارنیتی
هر نسلی باید شهر نسل خود را بسازد. فوتوریستها
مرگ بر هنر ، زنده باد صنعت. کنتراکتویسم(ساختارگرا)معماران معاصر ایرن و برخی آثارشان :
o هوشنگ سیحون مقبره بوعلی سینا-نادرشاه-حکیم عمرخیام-استادکمال الملک
o نادر اردلان مدرسه عالی مدیریت(دانشگاه امام صادق)-دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا
o کامران دیبا پارک شفق-موزه هنرهای معاصر-شوشتر نو
o حسین امانت برج و بنای میدان شهیاد(آزادی)-ساختمان میراث فرهنگی کشور
o کوروش فرزامی سردر دانشگاه تهران
o علی سردار افخمی ساختمان تئاتر شهر
o غلامرضا فرزانمهر مقبره ملک الشعرا

35
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
45000 امتیاز به مهندس ماهان اهدا شد. ممنون از نکات خوبی که ارسال کردید.
آخرین ارسال های من :

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،

چون من که آفریده ام از عشق

جهانی برای تو !
36
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
با تشکر از نکات خوبی که ارسال شده،چند نکته در مورد کمسیون ها
کمسیون ماده 100
رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده قانوني و حريم شهرها
کمسیون ماده 13
تصميم گيري به منظور ساخت وساز در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها(شهرک سازی)
کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اثبات یا تشخیص اراضی دایر از بایر یا موات
کمسون ماده 14 قانون زمین شهری
تشخیص زمان احیا، آیش یا موات بودن اراضی
کمسیون ماده 7
تشخیص باغات و قطع بی رویه درختان و اثبات وجود درخت

آخرین ارسال های من :
37
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
با تشکر از ارسال خوب مهندس nur عزیز، 2500 امتیاز اهدا شد.

38
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
1. ایده برنامه ریزی در ایران : توسط امیر کبیر در دوره قاجار
2. شورایعالی اقتصاد تهیه نقشه های اقتصادی با دو هدف : بالا بردن واحد سطح زندگانی ، تعدیل در توزیع ثروت
3. چهار عامل شکل گیری برنامه ریزی در ایران :1. بانک جهانی 2. سفارت امریکا در تهران 3. دو شرکت مشاور امریکایی 4. یک شخص امریکایی به نام تورنبرگ
4. برنامه عمرانی اول : تفکر عمران مناطق
5. برنامه عمرانی سوم : فصلی به نام عمران شهری
6. برنامه عمرانی چهارم : فصلی تحت عنوان عمران ناحیه ای
7. جامع ترین برنامه قبل از انقلاب : برنامه عمرانی پنجم 56-52
8. بورس بازی زمین و مطرح شدن خانه و زمین : برنامه عمرانی پنجم

آخرین ارسال های من :
39
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی
با تشکر از ارسال خوب مهندس g1990،بابت ارسال 8 نکته، 4000 امتیاز اهدا شد.

40
RE: نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی

1. نخستین منتقدان مدرنیسم : برنامه ریزان شهری
2. نقد وان آیک از مدرن به دلیل : یکنواختی و بی هویتی کالبدی مدرن
3. نقد جنکس از مدرن به دلیل : تک ظرفیتی و تهی بودن از سطوح معنایی یا مفاهیم ماورای طبیعی
4. پیشنهاد جنکس برای ساخت و ساز : ترکیبی از عناصر جدید و سنتی با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی
5. مکتب فن گرایی : مطرح کردن شهر آسمانخراش
6. نظریه شهرک اقماری : یک مرحله حد واسط باغشهر و شهر جدید
7. الگوی اولیه شهرهای جدید امروزی : بر پایه باغشهر
8. شهر جدید مستقل دارای ک پایه اقتصادی قوی ، هویتی مستقل
9. شهر جدید از نظر شکل و تراکم و شیوه زندگی اصولا تداوم الگوی سکونتی حومه نشینی
10. اصطلاح شهر جدید پیوسته توسط : هاروی پارلوف
11. فاصله مطلوب بین شهر جدید صنعتی و ناحیه صنعتی : 10 تا 15 کیلومتر
12. احداث شهر جدید حداکثر تا شیب 15 درصد
13. مناسبترین شیب برای شهرسازی : 0.5 تا 6 درصد
14. عناصر تعیین کننده مساحت شهر : شبکه راه های اصلی، تقسیمات شهری، شکل مرکز شهر، چگونگی و مراحل توسعه

موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  نکات روزانه>>تاریخ >>>مشترک طراحی و برنامه ریزی Brightness_mybb_import61176 11,670 1395-12-23، 01:20 عصر
آخرین ارسال: music87025
  جدید و داغ>>400 نکته کنکوری ویژه کنکور 92 برنامه ریزی شهری alireza 2,505 1392-10-14، 01:55 عصر
آخرین ارسال: reza1366
  نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری Brightness_mybb_import61176 12,668 1392-10-9، 06:24 عصر
آخرین ارسال: Brightness
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
[-]
جستجو
جستجوی گوگل