ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.44
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
31
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
جامعه شناسی شهری (رسول ربانی) :
شهر ترکیبی از فضا و روابط سیستمی است.
جغرافیایی شهری:1-اجتماعی2-فضایی3-طبیعی.
2بعد سیاست شهری:1-تمرکز فضایی جمعیت2-تمرکز فضایی ارزشها.
کتاب پویایی شهر : جی فارستر./حقوقها وهنجارها:هابرماس.
هسته مرکزی سیستمها و مدلها:برنامه ریزی شهری.
دو دوره تاریخی در ارتباط با فرهنگ و سکونت:1-مالینوفسکی و لینتون(نیازهای زیستی وهمبستگی پدیده های فرهنگی)2-بردیو تا امروز.
لوفور:هنر در شهراست و هنر شهر فرهنگ است./شهر:نظم انسانی-روستا:نظم زیستی.
تنها عامل ارتباطی واجتماعی که میتواندبطورمنطقی براجرای ارتباطات و کاهش فاصله های اجتماعی نظارت کند:فضا.
قلمرو نتیجه گذرتاریخ و اجرای پروژه هاست.
اولین هدف هاسمان:بازسازی پاریس برپایه حمل ونقل.
اولین اربانیستی که بطور سیستمی ازمجموعه عوامل جهت جهش کیفی وکمی استفاده نمود:هاسمان.
ملاک تعین اندازه دقیق شهر در اروپا:جمعیت
مدل کولوینال:اربانیستی نوین.
دکترین پیونیر اصولا آمریکایی است.»»فراهاسمان گرا:روابط مبادله ای در سطح فنی.
مدل جزیره ای:طرحهای محله ای-اصلاحات در الگوی هاسمان»»طراح:سولی.(مستطیلی)
مدل لوکربوزیه:واحدهای اسکان وشهرهای بانشاط1922(تحلیل کارکردی).
مدل ابراهیم:شهراسلامی،مبتنی برآیات قرآن»1600نفر.
اصول اساسی سازمان اجتماعی-فضایی شهرهای اسلامی:مدل شهری شهرهای بزرگ.
اربانیسم درژاپن:ساختاری موقتی/فرانسه:سمبل انسان-طبیعت.
پرتراکمترین کشور جهان از نظر جمعیت:مصر.
حلبی آباد:پدیده ای ثابت وعادی(مختص جهان سوم)/حومه:موقت(به دلایل سیاسی واقتصادی).
کلمه گتو برای اولین باردر1516درونیزمطرح شد(محله یهودیها)/بزرگترین گتوی اروپادرقرن18:پراگ.
مهمترین علت وجودی گتوها:سیاست/اولین ویژگی:ذهنیت خاص حاکم بر آن.
شهرنشینی وفقر در ارتباط مستقیم بایکدیگراست(%70:زنان).
%90فقرای شهری:آمریکای لاتین-%40:آفریقا-%45:آسیا.
دهه ناامنی توسعه یافته در اروپا:دهه70.
مهمترین و بهترین پدیده عصرجدید:شهرجدید»»اولین بار:هاوارد.
متغیرمستقل وتعین کننده برای شهرهای جدید ژاپن:آتشفشانی بودن این کشور.
هدف شهرجدیددرشوروی(1100شهر):کارکرداقتصادی و تهیه مواداولیه.
مصر:اقتصادی/آمریکا:توسعه طبیعی ازطریق خصوصی سازی.
اصطلاح مجموعه شهری:گدس/مگالاپلیس:ژان گوتمن60.
مهدتفکرات درباره مدیریت کلانشهری:آمریکا.
شهراطلاعاتی:مانوئل کاستلز»ابرشهر:گره اقتصادجهانی(نظریه جامعه شبکه ای).
شهرچندلایه:سوزان تامسون/اولین شهرصنعتی جهان:منچستر.
نهضت شهرهای جدید:آرمانگرایان-%8/37جامعه شهری ایران:کلانشهرها.
ارکان مدرنیسم در غرب:1-رنسانس2-اصلاح گرایی مذهبی3-روشنفکری4-انقلاب صنعتی.
اجلاس کپنهاگ:راهبرد توسعه اجتماعی»»حل مشکلات.
اولین پارک آموزش ترافیک:هامبورگ1989(جاکاناپاری)/ایران:81.
مفهوم شهروندی:اروپای غربی،دهه60 (اداره جامعه).
ضریب جینی:توزیع درآمدازدریچه عدالت.
استراتژی جهانی سرپناه:1986سازمان ملل.
نظریه مهاجرتی زیپف:مسافت مبداومقصد.
اورت ماس:خصوصیات شخصی مهاجران.

آخرین ارسال های من :
32
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
تشکر از مهندس ماهان. 21500 امتیاز به ایشون اهدا شد.
آخرین ارسال های من :

بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،

چون من که آفریده ام از عشق

جهانی برای تو !
33
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
منع و محدودیت ساخت وسازدرسواحل دریای خزر:70.
قدیمیترین قانون درموردساخت وساز:1334./حکمروایی:دهه90.(اواخر80:آفریقا).
توسعه پایدار:استفاده معقول ازمنابع طبیعی.
منظورازاجرای پروژه شهرسالم:افزایش سلامت عمومی جامعه.
درجه وابستگی شهر اقماری(تولیدکننده کالاوخدمات) به شهرمرکزی کمترازحومه ها(مسکونی-خوابگاهی)است.
معاونت فرهنگی-اجتماعی شهرداری تهران:71.
انتخاب حومه بادرآمدخانواده ارتباط مستقیم دارد.
نخستین حلقه ارتباطی مناطق مسکونی باسایرکاربریها:پیاده رو.
آمایش سرزمین تنظیم رابطه3عنصر:انسان-فضا-فعالیت.
فکربرنامه ریزی آمایشی(درایران):اواسط دهه40باکمک فرانسه.
4عامل توسعه حومه نشینی:1-اتومبیل(مهمترین)2-بزرگراه3-وسایل ارتباطی4-آلودگی محیط شهری

34
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
1-اولین قدم برنامه ریزی منطقه ای در 4 هزار سال پیش در مصر قدیم و در اطراف رود نیل-در قالب :سیستم ابیاری و استفاده از طغیان های رود نیل
2-هلندی ها اولین ملت پیشرو در برنامه ریزی منظقه ای در قرون جدید بودن
3-اولین کشور صادر کننده کالا به صورت مدن:هلندی ها بودن
4-پیدایش نطریات اقتصادی رقابت در بازار یابی و تولید تخصصی منطقه در تولید مسئله برتری نسبس منطقه در تولید,تأثیر مهمی در برنامه ریزی منطقه ای بر جای گذاشت
5-مهمترین محور های طرح ریزی کالبدی:1-جمعیت و فضا 2-مدیریت فضا 3-حفاظت محیط زیست و آثار باستانی 4-سوانح طبیعی
6-برنامه ملی:برنامه در سطح کشور/برنامه منطقه ای:برنامه در سطح استان/ برنامه ناحیه ای:برنامه در سطح شهرستان/ برنامه شهری:برنامه در سطح شهر/ برنامه روستایی:برنامه در سطح دهستان و روستا
7- برنامه کوتاه مدت:1 تا 2 سال/با توجه به برنامه های میان مدت تعیین می شود/در این نوع برنامه چگونگی اجرای سیاست های دولت اجرا می شود برنامه کوتاه مدت تصمیم بودجه دولت به سطح اقتصاد منطقه است
8-برنامه میان مدت:3 تا 7 سال/گاهی تا 10 سال طول میکشد/هدف های کلی مطرح است/
9-برنامه درزا مدت:مجموعه مطالعات در شناخت خصوصیات روند تغییرات و تحولات پدیده های اقتصادی,اجتماعی, بر پایه فنون پیش بینی شده/10 تا 20 سال/گاهی تا 25 سال ظول میکشد/هدف اصلی:آماده کردن زمینه های قبلی برای برنامه ه ای کوتاه مدت تر جهت مقابله با مشکلاتی است که رفع آنها فقط در طول چند برنامه میان مدت و کوتاه مدت امکان پذیر است
10-برنامه اول:26 بهمن 1327تصویب شد/شروع 1 مهر 27/پایان آخر شهریور 34
11-برنامه دوم:18 اسفند 1333 تصویب/1 مهر 41 شروع شد/پایان آخر شهریور41
12-برنامه سوم:21 اردیبهشت 1346 تصویب/ مهر 41 شروع شد/پایان آخر اسفند 46
13-برنامه چهارم: 27 اسفند 1346 تصویب/ اول فروردین 47 شروع شد/پایان آخر اسفند 51
14-برنامه پنجم:15 اسفند 1351 تصویب شد/اول فروردین 52 شروع شد/پایان آخر اسفند 56
15-برنامه ششم:15 اسفند 1351 تصویب شد/اول فروردین 51 شروع شد/پایان آخر اسفند 31

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری-اسماعیل شیعه
1-ابنزر هاوارد:طرح نظریه باغ شهر/مالکیت زمین های بایر شهری به شهر تعلق دارد/کارخانه ها به نواحی دست نخورده شهر منتقل شوند
2-از ویژگی های طرح هاوارد:تقسیمات فرعی شهر است»به ان منطقه بندی داخلی شهر می گویند
3-نمونه باغ شهر در ایران:اصفهان
4-فراند لوید رایت:او هم از پیشروان در زمینه باغ شهر است/پینشهاد این که تمام فعالیت ها به طور یکنواخت در همه نقاط شهر پراکنده شود
5-اتو واگنر:خوشبین به صنعت بود/ایجاد فضاه های باز در محلات اتریش/ایجاد نواحی سرسبز و خرم در قسمت های مسکونی شهر به عنوان یکی از راه های رهایی از زشتی شهر ها
6-اتو واگنر:ساخت آپارتمان 5 طبقه/از جمله اولین افرادی که دریافت شهر مدرن باید بر اساس احتیاجات ساکنین طراحی شود/خواستار شد نواحی شهر مالکیت عمومی یابند»هدف:قیمت طمین دستخوش سودجویی قرار نگیرد
7-پاتریک گدس:وحدت شهر و محیط طبیعی آن/اولین فرد که شهر های بزرگ را در دنیا مورد مطالعه قرار داد/کتاب تکامل تدریجی شهر را نوشت
8-پاتریک گدس:از پیروان ناحیه بندی علمی و برنامه ریزی ناحیه ایی است/نقشه شهر رو یک نوع خط هیروگلیف میدونه/جامعه شناسی رو زاده زیست شناسی میدونه/بیشتر نظریه های او در جغرافیا مورد استفاده قرار میگیره
9-اولین کسی که به بیان اصول در زمینه شهرسازی پرداخت:هیپوداموس بود که در 480 ق.م طندگی میکرد
10-هیپوداموس:شهرسازی رو بیشتر از لحاظ تأمین آسایش ساکنین شهر و تأمین احتیاجات روزمره مورد توجه قرار میداد
11-اولین شهر بزرگ دنیای صنعتی:پاریس بود
12-مهمترین مسادل رشد شهرها در اثر حومه نشینی:1-اسراف در استفاده از زمین2-فقدان تسهیلات و و سایل شهری کافی3-عدم پیوستگی حومه شهر و در نتیجه افزودن بر مشکلات شهری
13-مگالاپلیس(کلان شهر):یک ناحیه شهری متشکل از چند متروپل
14-منشأ شهرهای خاورمیانه:کاروانسراها هستند
15-تونی گارنیه:شهر صنعتی/پرح شهری 35 هزار نفری که آن را شهر صنعتی نامید/خطوط راه آهن را در داخل شهر در زیر زمین کشید
16-دوایر متحد المرکز:ارنست برگس
17-ساخت قططاعی شهر:همر هویت
18-ساخت چند هسته ای:جانسن هاریس و ادوارد اولمن
19-ساخت عمومی شهر:رابرات دیکنسن
20-شهر در مدل کهکشان:ابنزر هاوارد
21-ظرح هادی شهر:شهر کوچک-25 هزار نفری/هدایت توسعه شهرها/مسئول:وزارت کشور/فاقد بودجه طرح جامع

آخرین ارسال های من :
35
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
با تشکر از Sh.N عزیز، 18000 امتیاز بابت ارسال 36 نکته و به مهندس ماهان 5500 امتیاز بابت ارسال 11 نکته اهدا شد.

36
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
سلام و خدا قوت به همه کنکوری ها من فردا و یا پس فردا میخوام 250 نکته کنکوری از منابع مهم رو که خودم درآوردم براتون بزارم امیدوارم مورد قبول همه کنکوری های عزیز بچه های شهرسازی باشه.

37
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
سلام . خسته نباشید خدمت همه دوستان کنکوری در این جا مجموعه ای نکات مهم رو براتون میزارم که خودم تهیه کردم اگه نقصی هم بود باید ببخشین و 99درصد مطالب صحیح هستن که کلا نزدیک به 400 نکته رو براتون از کتابهای مختلف میزارم.نظر یادتون نره
اقتصاد شهری-سعید عابدین درکوش
1-حوزه نفود شهری:محدوده ای که ساکنان آن از خدمات مقیاس شهری شهر اصلی استفاده کنند
2-مجموعه شهری:محدوده ای که ساکنان آن در تماس روزانه با شهر اصلی اند
3-ایران دارای 12 حوزه نفود شهر و مجموعه شهری وجود دارد
4-در سوئد شهر به جایی میگویند که 2000نفر جمعیت داشته باشد
5-در نیجریه شهر به جایی میگویند که 20هزار نفرداشته باشد
6-در ژاپن شهر به جایی میگویند که 30هزار نفر برسد
7-جون مهیار مشخصی برای تعریف شهر در سطح بین المللی موجود نیست ,تعاریف شهر در هر کشور مبنای محاسبه جمعیت شهرنشین قرار میگیرد
8-شهرنشین به بخشی از جمعیت گفته میشود که در شهر زندگی میکند
9-احتمالا شهر رم در قرن 19,بزرگترین شهر دنیا بوده است
10-شهرهای قرون وسطی به جز قسطنطیه,معمولا شهرهای سیاسی و نظامی و یا اقتصادی و تجاری بوده اند
11-لندن اولین شهر اروپایی بوده که به جمعیت یک میلیونی دست یافت
12-هزینه مسکن در ایران امروز,بالاترین درصد از هزینه های کل یک خانوار شهری را به خود اختصاص میداده است
13-ویژگی های مسکن:1-مسکن کالایی ناهمگن است2-غیر قابل جابه جایی است3-کالایی بادوام و سرمایه ای است و نوعی دارایی برای خانواده ها است4-گران بودن آن است5-هزینه جابه جایی آن از یک واحد مسکونی به خانه ای دیگر بسیار بالا است6-جدا شدن محلات شهر بر اساس اقشار اجتماعی که نتیجه انتخاب افراد در مکان سکونت با توجه به خصوصیات اقتصادی-اجتماعی همسایگان است
14-اصل 43 قانون اساسی اشاره به بحث مسکن دارد
15-مقدار عرضه واحد مسکونی در درجه اول بستگی به نقش دولت در نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه دارد
16-----ینگ در بحث مسکن یعنی:توزیع واحد های مسکونی بین طبقات مختلف خانوارها(این تعریف توسط اسمیت ارائه شده است)
17-یک روش ساره برای بررسی ----ینگ,روش ماتریسی است.در ستون ماتریس,خانوارها برحسب درآمدشان از پایین به بالا طبقه بندی میشود.در حالی که واحد های مسکونی بر طبق کیفیتشان(از کمترین به بالا)در ردیف ماتریس قرار میگیرند
18-اولین تعریف ----ینگ:از سوی راتکلیف در 1949ارائه شده است.و این گونه تعریف میکنه:واحدهای مسکونی که قبلا به وسیله خانوارهایی در یک گروه درآمدی مشخص اشغال شده بر اثر کاهش قیمت یا اجاره آنها قابل دسترس برای خانوارهای گروه درآمدی پایینتر است
19-در جوامع سوسیالیستی که بر اساس نظام برنامه ریزی اداره میشنود,دولت نقش مهمی در جهت تأمین مسکن برای مردم دارد
20-ایجاد شهرهای جدید به عنوان راه حلی برای نداشتن تمرکز,برای اولین بار در طرح آمایش سرزمین(ستیران)در اوایل دهه 50مطرح شد
21-نظریه مکان مرکزی که بر اساس تحلیل وسعت بازار پای گذاری شده است,سیستم توزیع شهرها را به صورت طبقه بندی بیان میکند
22-روش توزییع مرتبه-اندازه نپام شهری پیشنهاد میکند که حاصل ضرب رتبه شهری در اندازه شهر(جمعیت)برابر مقدار ثابتی است
23-نظریه بنیاد اقتصادی با توجه به رشد شهر درآمد و اشتغال شهر را پیش بینی میکند.محور اصلی نظریه بر اساس صادرات شهر است.
24-از نظریه بنیاد اقتصادی,شهرداریها برای پیش بینی خدمات عمومی مورد نیاز شهر از طریق بخش خصوصی برای پیش بینی تقاضای کالاها استفاده شود
25-حاشیه نشین به کسی گفته میشود که در شهر سکونت دارد,ولی به علل گوناگون نتوانسته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود
26-از نظر اقتصادی مهمترین عامل کاهش فقر,کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور است
27-رشد اقتصادی ممکن است موجب کاهش فقر مطلق میشود]ولی لزوما فقر نسبی را کاهش نمی دهد
28-مقایسه نرخ رشد شهرنشینی و نرخ رشد طبیعی جمعیت در جوامع در حال توسعه,نشان دهنده نشان دهنده حرکت سریع تر مهاجران از روستا به شهر در جوامع در حال توسعه است
29-جمعیت شهرنشین جهان:در سال1990,برابر با 2260میلیون نفر برآورد شده
30-به گفته لموفور,سرنوشت بشر نه در میان ستارگان و نه در روستا,بلکه در شهرها تعیین خواهد شد
31-در سال 1335شهرهای تهران و کرج جزو استان مرکزی بودند
32-اقتصاد خرد و کلان برای حل و فصل مسائل و مشکلات شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
33-اقتصاد خرد:واحد های کوچک مانند کارخانه و خانوار را مد نظر قرار میدهد
34-اقتصاد کلان:درآمد,بیکاری,تورم,هزینه های دولتی,صادرات و واردات را در حیطه عمل خود میداند
35-دو معیار برای تقسیم بندی جمعیت وجود دارد,یکی کمی و دیگری کیفی/جمعیت کمی برحسب جمعیت متمرکز که در یک منطقه است و جنبه کیفی اختلاف در خصوصیات و مشخصات اجتماعی و اقتصادی شهر را ملاک قرار میدهد
36-فوستل دوکولانژ:مورخ فرانسوی/شهرهای قدیمی را نباید با شهرهای جدید مقایسه کرد/مدهب را باعث ایجاد شهر میداند
37-بیشترین نرخ رشد شهرنشینی مربوط به 1950تا 198 میباشد که جمعیتی حدود1.9میلیارد فر را شامل می شده
38-نویسنده کتاب شهرهای خاورمیانه:لاپیدوس
39-کرمانشاه:نمونه ای از نقش راههای تجاری در توسعه شهر است
40-مهمترین ساختمان های شهرهای اسلامی:مسجد می باشد
41-روند شهرنشینیی در ایران از سال1300تا1357 طبق نظر فذخ حسامیان دارای دو مقطع میباشد:1-بطئی:از سال 1300 شروع و پایان آناصلاحات اراضی 1340بوده و نرخ شهرنشینی در این دوران 2.65بوده 2-[u]سریع:از سال1340 شروع و نرخ رشد سالیانه شهرنشینی4.42 بوده
[/b]
42-تمام نظریه های مکان یابی و ساختار شهری براصول مکانیسم بازار مبتنی است
43-نکته بارز نظریه فون تانن:تفاوت بین اجاره مناطق مختلف فقط با صوفه جویی در هزینه حمل و نقل توضیح داده میشود
44-عدم تمرکز صنایع از مهمترین حقایق مربوط به شهرهای امروزی است
45-اولین نظریه مکان یابی خانواده:نطریه پاتریک گدس و مکنزی بود که در سال1920ارائه شد
46-نظریه برگس:ساختار شهر به صورت مناطق متحدالمرکز و دور از مراکز اصلی شهر شامل 5 گروه است1-ناحیه عمده فروشی ها(انبار ها)2-ناحیه گذر(ترکیب خانواده های کم درآمد و مزاعه نشین)3-خانواده های کم درآمد و متوسط4-خانواده های با درآمد های بالا5-حومه(خانواده های ثروتمند)
47-استرآباد:نام قدیمی گرگان بوده که در تاریخ بیهق استادآباد و یا ستار آیاد خوانده میشده و در دوران صفویه دارالمک و بعد ها دارالمؤمین و در اوستا هیروکانا نام برده شده که قدمتی 6 هزار ساله است
48-در دوران رضا شاه نام شهر کنونی گرگان از استرآباد به گرگان تغییر کرد
49-رابرت هیگ در سال1926 با توجه به توابع اجاره پیشنهادی خطی,نظریه مناطق متحدالمرکز را بیان کرده است
50-همدان(اکباتان یا هگمتانه)مرکز حکومت مادها/واحد های صنعتی آن در شمال شرق قرار دارد/عامل اصلی توسعه آن بازار شهر است
51-تهران:شهر کوچکی در حومه شهر ری با قدمتی2هزار ساله بوده/در سال1164 آقا محمد خان قاجار آن را پایتخت کرد/شکل امروزی تهران به شکل قطاعی است
52-مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو را رابرت پارک در مقاله ای به نام اکولوژی انسانی پایه ریزی کرده/زمینه تحقیقات آن:شهر شیکلگو در سال 1920 و تحت تأثیر مکتب جامعه شناسی آلمان به خصوص نظریات جورح زمیل بوده
53-فون تانن برای اولین بار نظریه خود را در سال1826 درباره زمین های کشاورزی منتشر کرد
54-جورج زیپف مدعی است که شکل تابع توزیع انداره شهر به صورت حالت خاصل از توزیع پارتوست(a>1)که آن را توزیع مرتبه- اندازه می نامند
[b]55-فقر مطلق:حداقل سطح معاش
56-فقر نسبی:قضاوت خود فرد در این رابطه که آیا او از یک حداقل سطح زندگی در مقایسه با اطرافیان برخوردار است یا نه/در فقر نسبی درآمد خانوارها را با درامد متوسط جامعه مقایسه می کننند
57-مصالح به کار رفته در ساختمان های مسکونی:1-بادوام(اسکلت فلزی,بتون مسلح,آجر,آهن)2-نیمه بادوام(آجر و چوب,سنگ و چوب,بلوک سیمانی)3-کم دوام(آجر,سنگ,چوب و خشت و گل و خشت)4-بی دوام(گل,حصیر,چادر)
58-همه مصالح به کار رفته در سال 1335 در ایران از نوع بیدورام و کم دوام بوده
59-هزینه های شهرداری ها در ایران:1-پرسنلی2-اداری3-سرمایه ای(مطالعه برای ایجاد ساختمان و تأسیسات ,خرید ساختما نها و ماشین آلات و تجهیزات عمده یا سایر کالاهای مصرف شدنی, وام,مشارکت مردم و کمک به سرمایه گذاری بخش عمومی)4-انتقالی(باز پرداخت وام,کمک و اعانه به بخش عمومی و خصوصی,پرداخت انتقالی به کارکنان به صورت بلافصل)
60-اولین کوشش تخمین مدل تقاضای نوع وسیله نقلیه در ایران توسط ناهید کلباسی نارکی صورت گرفته است
61-ابزارهای مبارزه با مشکل مسکن:1-کنترل اجاره2-کمک های مالی3-تأمین مسکن به وسیله دولت4-به کارگیری ابزارهای گونتگون برای محدود کردن تقاضای مسکن5-اثر رفاهی به کارگیری سیاست های مختلف دولت
62-بین سالهای 55 و 65 حدود 30درصد کل مهاجرین از روستا به شهر,به تهران آمده اند
63-تقاضای مؤثر مسکن:شامل درآمد خانوارها,توزیع درآمد در جامعه,رشد درآمد,قیمت خانه و سیاست های اقتصادی و رفاهی حاکم بر جامعه
64-تقاضای بالقوه مسکن:شامل جمعیت,موقعیت ازدواج,تعداد افراد خانواده, فرهنگ خانواده و روابط اجتماعی می باشد
65-نرخ رشد سالیانه جمعیت شهرنشین اروپا,آمریکای شمالی و اقیانوسیه کمتر از متوسط نرخ رشد شهرنشینی در جهان میباشد[/b]
2470242467

کتاب با شهر و منطقه-اسماعیل شیعه1-کهندژ:فضای حکومتی و اداری شهر که در مرکز قرار داشته
2-شارستان:فضای پیرامون کهندژ که مردم عادی در آن زندگی میکردند
3-ربض:فضای بیرونی گرداگرد شهر که به اکثر مسلمانان عربی که به شهرها حمله میکردند در صدر اسلام در آنجا ساکن شدن
4-شالوده شهر ایرانی در چهار عامل اصلی قابل تشخیص بوده:1-فضای مسکونی(محله)2-فضای اقتصادی(بازار و بازارچه)3-فضای تأسیساتی(آب انبار,گرمابه,مسیرهای آب و ...)4-فضای مربوط به شبکه راهها
5-در شهرهای ایران,مهمترین عامل در برقراری حیات شهری,فضای اجتماعی و فرهنگی(مسجد)بوده است
6-نظریه باغ شهر:ابنزر هاوارد(مثل باغشهرهای باقیمانده در ایران نظیر اصفهان,خوی,خوانسار)
7-طرح واحد همسایگی:کلرنس پری
8-طرح واحد های خودیار:کلرنس اشتاین
9-طرح وحدت شهر و محیط طبیعی:پاتریک گدس
10-در دوران اسلامی به خصوص در قرن سوم تا پنجم هجری تمدن اسلامی در ایران پدیدار گشت و زمینه عمران و آبادی به جود آمد
11-شهر اصفهان در دوران صفویه را میتوان نتیجه ای تمدن و فنون شهرسزی دوران قبل و بعدد از آن در ایران دانست
12-5000 حمام در بغداد وجود داشته
13-مهمترین عامل در شهرسازی ایران بسط و انسجام محیط اجتماعی و فرهنگی و روابط محله ای میباشد
14-در شهرسازی سنتی ایران بازار,ستون فقرات شهرها را تشکیل میداده
15-از نظر شبکه های ارتباطی در شهرسازی سنتی ایران,راهها دارای سلسله مراتبی بوده و فقط نقش ارتباطی را بر عهده داشته اند
16-آب شرب تهران از لار,کرج . جاجرود تأمین میشود و در آینده نزدیک طالقان منبع تأمین اب تهران خواهد شد
17-سیمای شهرها و روستاهای ایران را اقتصاد مشخص میکند
18-در نقاط شهری,عامل تعیین کننده احداث ساختمان ها غالبا سوددهی زمین خواران و بساز بفروش ها و مانند آن بوده است.
19-60 درصد ساختمان های کشور در طول 15 سال اخیر ایجاد شده اند
20-محیط در زبان فارسی به معنای احاطه کننده,دربرگیرنده و دنیا است و معادل انگلیسی آنEnvironment(به معنای محیط متغیر و ناپایداری)و در زبان فرانسوی
Milieu(محیط ثابت)است
21-یکی از مهمترین عارضه های زندگی در ساختمان های بلند و مرتفع با بروز ناهنجاری عوامل طبیعی جلوه میکند.
22-76 درصد عمر انسان در خانه و 24 درصد بقیه در بیرون از خارج ازخانه سپری میشود
23-مهمترین بخش برنامه ریزی کیفی مسکن,طبقه بندی مناسب ساختمان در مورد ضروریات مختلف است
24-برای تعیین حدود پراکندگی جمعیت در شریط ویژه معمولا دو نوع تاکم خالص و ناخالص بررسی میود
25-تراکم خالص:در مباحث برنامه ریزی شهری و روستایی بسیار مهم است
26-در تعیین تراکم ساختمانی عوامل چندی دخالت دارند که مهمترین آنها تراکم جمعیتی است
27-یکی از عوامل تغییر قیمت زمین و ساختمان,میزان استفاده از رفاه عمومی و میزان دسترسی به انواع تأسیسات مورد نیاز جمعیت است
28-سرانه در برنامه ریزی شهری یعنی متوسط زمینی که از هر یک از کاربری های زمین به هر یک از ساکنان میرسد
29-متوسط نفر در واحد مسکونی در سال65 در نقاط شهری 5.7 و در نقاط روستایی6.3 نفر بوده است.
30-یکی از مهمترین هدفهای برنامه ریزی مسکن که دارای اولویت ویژه ای است:ترویج ضوابط شهرسازی و گرایش جامعه به سوی نظام برنامه ریزی میباشد
31-تجدید بنای ساختمانها در ایران که از اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی با شروع تأثیر پذیری بیشتر از سبک های معماری و شهرسازی غرب آغاز شد و در ادروار بعد شدت بیشتری گرفت
32-ایجاد نهر کرج بین شهر کرج و تهران به عنوان یکی از عمده ترین اقدامات اساسی در بهبود شرایط منطقه ای در دوران حاجی میرزا آغاسی به حساب می آید
33-در اوایل سال 1324 در جهت کاهش دشوایهای دولت دو اقدام صورت گرفت:1-بهبود و اصلاح وضع کارخانه جات دولتی(برای این امر بانک صنعت و معدن ایران ایجاد گردید)2-تننظیم یک برنامه اقتصادی برای کشور(برای انجام این امر هم هیأتی به نام کمیته تنظیم برنامه شکل گرفت)
34-
سال
کل جمعیت
روستایی
شهری
تعداد شهر
متوسط رشد سالیانه1300
9.707.000
72
28
-
-10
11.185.000
71.3
28.7
-
-20
12.833.000
70.6
29.4
-
-30
16.237.000
69.6
30.4
-
-35
18.954.704
68.6
31.4
199
-45
25.078.923
61
39
272
2.855
33.708.744
53
47
373
365
49.445.010
45.1
54.3
496
3.9175
60.055.488
38.7
61.3
612
1.4785
70.495.782
30.4
69.6
1012
1.4490
75.149.669
28.66
71.34
-
1.29
35-
36-یکی از مسائلی که در سالهای بعد اجرای برنامه های عمرانی قبل انقلاب رخ داد هجوم جمعیت به سوی بزرگترین مرکز گروهی شهر یعنی تهران بوده است
37-در پایان برنامه پنجم سال 1355تهران حدود یک سوم جمعیت شهری ایران را دارا بوده
38-در سال 1335 شهرهای بیش از100هزار نفر,9شهر بوده
39-در سال1355شهرهای بیش از100هزار نفر,23 شهر بوده
40-در سالهی بعد از 35 اولین سیل مهاجرت از نقاط شهری دور افتاده و نواحی روستایی را بهسوی شهرها سرازیر شد و در سال 1341 اصلاحات اراضی اتفاق افتاد
41-افزایش قیمت نفت در خلال برنامه پنجم به وقوع پیوست
42-ایران در دوران داریوش20 الی 28 ایالت واحد بوده
43-اصلاحات اراضی به صورت مؤثر در برنامه عمرانی سوم به مرحله اجرا درآمد
44-از قرن 7 تا 11 هجری و به هنگام حمله مغولان و تیمور,اور سیاسی و اقتصادی ایران افول کرد
45-تقسیمات سیاسی صفویان تا اندازه ای متأثر از عهد ساسانیان بوده و کشور را به 7 قسمت تقسیم کردند
46- در دوره صفویان حاکمان شهر ها(خان ها)نامیده می شدند که به جای شهریگ در دوره ساسانی است
47-غالب سکونتگاه های مهم در بین النهرین در دوران باستان به صورت دولت شهرهای مشتقل بودند
48-جامعه ماد از عشیره پدر شاهی(ویس)تشکیل میشود که در دهکده ها به سر میبردند
49-در دوران ماد پیشه وران را کورتش مینامیدند
50-شهرهای مادها دارای حصار,خندق,دیوار و متأثر از شهرهای عهد آشوریان بوده و نمونه بارز آن دهکده سلیک کاشان بوده
51- استهانما در زمان هخامنشیان نام ایستگاه های پستی بوده
52-شهر اکباتان(همدان کنونی)به دستور دیااکو(دیوکس)بنا شد و پایتخت مادها گردید
53-خشتر پاوان یا ساتراپی در عهد هخامنشیان به معنی ایالاتی بوده که حق ضرب سکه داشته
54-ایران در عهد هخامنشیان دارای 30 ایالت بوده
55-شهرهای دوران هخامنشی دارای نقش کشاورزی و نظامی بوده
56-قصد پیدایش بازارهای شهری در ایران از دوره هخامنشی آغاز شده است
57-نقش شهرهای سلوکیان دامداری,کشاورزی و نظامی بوده
58-از جمله شاخص های مهم دوران سلوکیان:یکپارچگی بازار های مختلف,رواج پول,کاربرد روشهای کشاورزی و توزیع زمین بین کشاورزان بوده است
59-بسیاری از شهرهای سلوکیان دارای دو نام بودند مثل:تیسفون(سلوکیه) دورا(اورپوس)
60-تعداد ایالت های اشکانیان به 14 تا 15 واحد میرسیده که همه آنها دارای والی نشین بوده اند
61-در عهد اشکانیان نظام اداری شهرها را حزب و شورا اداره میکرد
62-شهر اشکانی شامل 4 قسمت بوده:1-مرکز جغرافیایی شهر(کاخ و ساختمان های سلطنتی)2-محل استقرار سربازخانه ها3-انبارها4-خزائن
63-کهندژ در دوران اشکانی:محل سکونت صاحب منصبان,مأموران دولتی و روحانیون بوده
64-بازرا در دوران اشکانیان در قسمت شارستان قرار داشته
65-گریشمن معتف=قد است که اشکانیان بانیان بزرگ شهرها بودند
66-پایتخت اشکانیان دو نوع بوده:تابستانی(اکباتان) زمستانی(تیسفون)
67-اقتصاد ساسانیان بر پایه کشاورزی بوده و در این دوره زمین داری رواج پیدا کرده
68-مشخصه های دوران ساسانی:تولید ابریشم توسط دولت,توسعه روابط پولی و اعتباری و بانکی و رواج تجارت دریایی بوده
69-ریخت شهر ساسانی از تمایز بین گروههای اجتماعی و درآمدی,دخالت دستگاه اداری در زندگی شهری و امور اصناف متأثر است
70-شهرنشینی در دوره اسلامی از دگرگونی سنتهای عصر ساسانی در ایران پدید آمد و تحت تأثیر تغییر در اوضاع سیاسی,اداری,اجتماعی و اقتصادی این دوره متحول گردید
71-نقش مذهبی شهر در دوره اسلامی بر اهداف نظامی و اقتصادی حکومت های مستقر اولیت یافت
72-دوران اسلامی به افول شارستان و رشد ربض(ناحیه بیرونی-محل سکونت علمه مردم)انجامید
73-از ویژگی های شهرسازی دوران اسلامی در ایران:تغییر عملکرد کهندژ با محل ارک قدیم و قطب شدن مرکز فرهنگی با مسجد یا بنای مذهبی دیگر,توسعه شهر در ربض و کاهش امنیت شارستان,پیدایش و توسعه بازار ها و شروع به تقسیم شدن شهر به محلات جدید و پیدایش مراکز مذهبی و تجاری
74-قم,کاشان,مراغه از شهرهای جدید در دوران اسلامی در ایران در کنار مزار بزرگان به وجود آمدند
75-شهرهای دوران اسلامی دو پایه اساسی داشته:1مسجد جامع(مرکز اجتاعات سیاسی و عبادی)و عمارات اصلی دولتی در کنار آن2-بازار
76-در شهرهای دوران اسلامی مهمترین فضاهایی که بر حیات شهر حکم بوده است:1-فضای مذهبی2-حکومتی(کهندژ)3-صنعتی(بازار)4-محلات(ویژه عموم جامعه و گروه های مذهبی و نژادی)
77-در دوران اسلامی شهر به جایی گفته میشده که از نظر حقوقی با روستا متمایز باشد.داشتن مسجد جامع,اجرای حدود اسلامی و منبر از مشخصه های شهر است.
78-دیوان جند یا عرضی(برای رسیدگی به کارهای لشکری)
79-دیوان مظالم که برای رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی و شرعی بود که به سه دیوان قضا,حسبت(رئیس آن الحسبه یا محتسب نامیده میشده) و دیوان شرط
80-دیوان انشاء که به تنظیم رسائل دولتی و ارسال احکام و فرامین پرداخت و رئیس آن را کاتب السر(منشی مخصوص)می نامیدند
81-تقسیمات منطقه ای در دوران شکوفایی تمدن اسلامی شامل ولایت(استان) کوره یا استان(شهرستان) رستاق (بخش) طسوج (دهستان امروزی) قریه(ده) را شامل می شده
82-در قرون سوم تا هشتم هجری سه نوع شهر در ایران قابل تشخیص است که شامل مصر,قصبه,و مدینه بوده
83-مصر:شهری که سلطان یا امیری بزرگ در ان مستقر باشد و دیوان ها در آن متمرکز و ناحیه هایی به آن وابسته باشد
84-قصبه:پایتخت و مرکز ایالتی و مدینه(مترادف شهرستان در زبان پهلوی بوده)جایگاهی برای اجرای عدالت مقر دولت یا نمایندگان است
85-مدینه:نقش اداری و نقش مذهبی داشته است
86-مقدسی جغرافی دان مشهور در قرن 3 هجری میگه 17 شهر به صورت مصر,77 پایتخت ایالت دارای کهندژ به نام قصبه وجود داشته
87-شهرهای بزرگ را در قرن 3 تا6 هجری را ام القری یا مادر شهر(متروپولیس)می نامیدند مثل مکه,بصره,اصفهان, مرو, سمرقند
88-شهر ری در دوران اسلامی به عنوان بزرگترین مادر شهر تحت عنوان(امهات البلدان)نام برده اند
89-مهمترین عامل در شهرهای قرون 3 تا 7 هجری به توسعه بازرگانی و تولیدات صنعتی مربوط می شده
90-حمدالله مستوفی از نواحی مادر شهرها به نام (تومان) نام می برد که معادل استان بوده و به یک منطقه مستقل جغرافیایی گفته می شده
91-در دوران سامانیان,امور مملکتی را درگاه(دربار) و دیوان(رئیس آن حاجب سالار)اداره میکرده
92-سامانیان فرمانروایان ایالات را امیر میخواندند
93-فرمانروای بخارا(پایتخت سامانیان)را صاحب شرطه می گفتند
94-در عهد صفویه,بخش بازار پرجنب و جوش ترین قسمت شهر بوده است که از راسته بازار(بازار اصلی)تیم(شبیه کاروانسرا با حدود 200 حجره یا مغازه) تیمچه(واحد های کوچک تیم هر یک با حدو 30 حجره) و سرا منشعب می شد
95-بازار طلاجات و اجناس گران قیمت را قیصریه میخواندند
96-زوال قدرتهای محلی از قرن پنجم هجری به بعد منجر به پیدایش واژه کلانتر به جای رئیس و مقام کلانتر موروثی بود.در شهرهای بزرگ چند کلانتر وجود داشت
97-داروغه:واژه ای مغولی/به معنای رئیس امور انتظامی/معاون داروغه را احداس می نامیدند/داروغه زیر نظری دیوان بیگی کار میگرد/دیوان بیگی,رئیس دیوان عدالت بود/
98-رئیس مذهبی محله را امام می نامیدند
99-پلیس محله و شبگرد در دوران صفویه,عسس نام داشت
100-در دور قاجاریه اقتصاد کشور از بازار جهان تأثیر می پذیرفت
101-در اواخر عهد قاجار تا سال 1316 ایران دارای 27 استان بوده و به رئیس استان ها .الی میگفته اند و هر ایالت به چند بلوک تقسیم میشده که رئیس آن را نایب الحکومه می نامیدند
102-از عناصر اصلی ویژه شهرهای قاجار:گسترش تکایا و حسینه هاست
103-دوران قاجار سرآغاز تأثیر پذیری کشور از غرب و تحول در ساختار شهری و منظقه ای است که در دوره پهلوی گسترش یافت

کتاب تاریخ شکل شهر-ترجمه راضیه رضازاده(فصل های 2 و 3کتاب)
فصل2
1-پروفسور آنتی کرایزر-کتابش شهر سازی یونانی میگه سیمای شهر تجلی واقعی شیوه زندگی و بینش ساکنان آن است
2-عامل جغرافیایی در طول تاریخ کمتر تأثیری بر بینش و شیوه زندگی مردم داشته
3-پستی و بلندی و عوارض زمین,نظام حکومتی یونان را به صورت ددولت شهر های مستقل با حوضه های نفوذی مشخص درآورده.
4-دولت شهر های یونانی مشتمل بر یک مرکز شهری بوده, و مناطق کشاورزی و مراکز روستایی کشاورزی آن را احاطه کرده بودن
5-اصطلاح دولت شهر و پلیس به معنای پدیده شهری-روستایی بودن و به آن اطلاق میشده
6-ویچرلی اعتقاد دارد که اقتصاد دولت شهر های یونانی بر کشاورزی استوار است
7-آتن و سیراکیوس و آکراگاس تنها شهر هایی بودن که جمعیت آنها بالای 20هزار نفر بوده اند.
8-سطح زندگی یونانی ها در مقایسه با رومیها و دیگر ملل پایین بوده
9-لاتیفوندیای رومی:مزارع بزرگی که بردگان بر روی آن کار میکردند
10-مهمترین هنر آتنی ها:نمایش های تراژدی بوده
11-آتن در سال 404 ق .م سقوط کرد و این سرآغار دورانی نوین بود
12-اسکندر برای تحکیم و حفظ قدرت در امپراتوری خود ه ایجاد نوشهر های یونانی دست زد که نمونه بازر آن اسکندریه مصر بود
13-لغت هلنی له تمدن یونان قبل از حمل مقدونیان اطلاق میگردد
14-عناصر اصلی شهر یونانی عبارتند از:آکروپلیس-حصار شهر-آگورا-محلات مسکونی-یک یا چند محل تفریحی و فرهنگی-یک منطقه مذهبی-اسکله و بندرو احتمالا یک منطقه صنعتی
15-آکروپلیس:یک تپه عمومی که به تپه دفاعی اولیه شهر اطلاق می شده
16-از خدمات پونانیان استفاده از شبکه شزرنجی توسط شهرسازان یونینی در قرن 5 ق.م به عنوان اساس شیوه ای سیستماتیک برای سازماندهی شهرها می باشد
17-میادین پس از 500 ق.م به صورتی آگاهانه در یونان به وجود آمدند
18-شهرسازی به معنای فعالیت آگاهانه,جمعی و منسجم و ورای ساختن چند خانه منفرد در هند و مصر در سه هزاره قبل از میلاد وجود داشته است
19-استفاده از یک فضای خالی شهر و تبدیل آن به یک پدیده سه بعدی رو میدان مینامیم
20-تعادل جمعیتی میان شهر و ده دردولا شهر ها و سیاسیت محدود جمعیت از طریق ایجاد نوشهر ها,دو دلیل انعطاف پذیری بیشتر حصارئشهرهای یونانی به نسبت محدودیت های فرم شهری در اعصار بعدی می باشد
21-در شهر های طراحی شده در یونان,آگورا تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و در شهر های بندری آگورا در کنار بندر قرار می گرفت
22-در یونان که سخت درگیر مسائل فکری و دهنی بودند,زندگی خصوصی پس از فعالیت های اجتماعی در درجه دوم اهمیت قرار داشت
23-اقتصاد دلت شهر های یونانی تا حدود زیادی بر نیروی مار بردگان استوار بوده است
24-مهمترین شهر های از پیشطراحی شده یونان,میلتوس و پرینه بودن که هر دو در سواحل آیونیا در آسای صغیر قرار داشتند
25-شهر میلتوس نقش اساسی در پایه گذاری تدریجی اقتدار تجاری و نظامی یونان بین قرن 6 تا 10 ق.م داشته است
26-نقشه جامع بازسازی شده شهر میلتوس بعد از حمله ایرا و ویرانی کامل,توسط یک معمار به نام هیپوداموس تهیه شد
27-پدر شهرسازی:هیپوداموس
28-آکروپلیس آتن که در محل دهکده نئولتیک اولیه شهر بنا شده بود,بهترین دژطبیعی دنیای باستان به حساب می آمده,که در چهار مایلی دریای اژه و در دشت آتیکا قرار داشته
29-تاریخ پایه گذاری آتن که مورد اتفاق است,سال 1580 ق.م میباشد و در این زمان است که معبد آتنا در محوطه آکروپلیس ساخته شده
30-هیپوداموس جمعیت 10 هزار نفری مطلوب خود را به سه گروه تقسیم کرده:1-صنعتگران2-کشاورزان3-نظامیان
31-هیپوداموس زمین را به سه بخش:1-مقدس2-عمومی3-خصوصی تقسیم کرده بود
32-نظریه افلاطون در مورد جمعیت شهر ها بر اساس تئوری ریاضی بوده
33-ارسطو معتقد بوده که جمعیت شهر ها باید خود کفا باشند تا بتوانند زندگی مناسبی طبق شیوه یک اجتماع سیاسی داشته باشند و استدلال او این بود که برای تصمیم گیری در مورد مسائل عدل و عدالت و به منظور تقسیم مسئولیت ها بر طبق شایستگی و لیاقت اشخاص لازم است که شهروندان با خصوصیت شخصی یکدیگر آشنا باشند
فصل3
34-بر اساس افسانه های باستان شهر رم در 753 ق.م پایه گذاری شده است
35-تاریخ رم به سه دوره تقشیم می شود:1-پادشاهی: 510-753 ق.م/ 2-جمهوری: 27-509 ق.م/ امپراتوری 27 ق.م تا 330 میلادی
36-کنستانتین شهر قسطنطنیه را در سال 330 میلادی در محل بیزانه گذاری کرد
37-کتاب شهر در طول تاریخ نوشته لوئیز مامفورد, که او یکی از ضد رومیان سرسخت است
38-پیشرفت اصلی رمیان علاوه بر دستاورد های هنری خصوصا در معماری و مجسمه سازی,در پایه گذاری و اداره آن امپراتوری عظیم بوده
39-رومیان برای اعمال حاکمیت و حفظ آن هزاران اردوگاه نظامی محصور به نام کسترا را بنا نهادند که ب اساس طرح شطرنجی که حصار دفاعی مربع شکل پیرامون آن از پیش تعیین شده بود بنا شده بودند
40-آمفی تئاتر در رم,یک عنصر وسیع کالبدی بود ه مستلزم زمینی شیب دار برای استقرار جایگاه های خود بودن,معمولا در خارج از شهر قرار میگرفت
41-سه گروه اصلی شهرهای امپراتوری رم:1-کلینا:اسکان های نو بنیاد و یا شهرهای بومی که با روم متحد شده و از موقعیت و مزایای کاملا رومی بهره مند بودن 2-میونیسیپا:مراکز قبیله ای مهمی که موقعیتی رسمی بدان تفویض میشد و ساکنین آن نیمه شهروند رومی به حساب می آمدن.3-سیویتاتس:مراکز تجاری و اداری قبایل محلی که به شکل رومی درآمده بودن
42-اردگاه های رومی بیش از آن که جنبه دفاعی داشته باشند,برای حمله ایجاد شده بودن.اردوگاه ها,پایگاه های تجهیزات و ستاد لشکر ها و ارتش هایی بودن که تا حدود زیادی حیات آنها مستلزم حرکت آنها بود.
43-دسترسی یکی از ضوابط مکان یابی اردوگاه های رومی ها بود.رومیها این اردوگاه ها را د رمحل تلاقی جاده ها و گذر رودخانه ها انتخاب میکردند.
44-پس از جنگهای داخلی ایتالیا و سقوط جمهوری در قرن اول ق.م آگوستوس کشور را بنیاد نهاد و شهر روم و گلین را که خشتی بودن را به شهری مرمرین تبدیل ساخت
45-آگوستوس کار سازماندهی مجدد رم را به 14 منطقه را در سال 7 ق.م به پایان رسانید که 5 منطقه در قسمت قدیمی شهر بودن و 4 منطقه در خارج از شهر واقع بود
46-ویسی:محلاتی که توسط خیابان های پیرامون آنها از یکدیگر تفکیک می شده اند
47-2 نوع مسکن کلی رومی ها:1-ذومیوس:که به اسکان تک خانواری ممتازانه اختصاص داشت2-واینسولا(بلوکهای ساختمانی)که به تعدادی آپارتمان یا سناکولا تقسیم میشد
48-بر اساس کتاب زندگی روزانه در رم باستان نوشته کارکوپینو جمعیت رم در اوایل قرن دوم میلادی 1,200,000 نفر تخمین زده شده است
49-سکنه شهر رم به طور کامل آپارتمان نشین بوده اند و در ساختمان هایی که ارتفاع آنها در قرن سوم ق.م به سه طبقه میرسیده زندگی میکرده اند
50-ژولیوس سزار به منظور کاهش خطر دائمی فرو ریختن ساختمن ها ناگزیر محدودی ارتفاعی 70 فوت را وضع نمود
51-رم از نظر ساخت کالبدی,شهری غیر طبقاتی بود.
52-اقتصاد رم بر پایه واردات کلان استوار بود
53-در رم بنا به نوشته لانچانلی 290انبار عمومی وجود داشت که بنا بر احتیات آنها را یا به نام کالا یا مالان آن نامگذاری میکردند
54-بزرگترین مرکز تفریحی روم سیرک ماکسیموس بود و حداقل255 هزار نفر را در خود جای میداده است
55-شهر تیمگاد یک نمونه خوب از شهرهای نظامی رومی در شمال آفریقا بوده است و این شهر بخشی از انبار غله روم محسوب میشده است.و احتمالا منظم ترین نمونه شهرسازی امپراتوری بوده
56-مامفورد شهر تیمگاد را نمونه ای از هتر شهرسازی رومی در اوج شکوه آن میداند
57-شهر اگوستا ترور و روم در زمانی که حصاری توسط دیوکلتین دور شهر ساخته شد,بزرگترین شهر غرب اروپا بوده
58-شهر لندینیوم(لندن)به نوان یک پایگاه نظامی و مرکز تجاری تأسیس شده بود و به گفته ریچموند در قرن 4 لندن به عنوان محل نگهداری خزانه دولتی و اقامتگاه حاکمی بود که به کشور تقسیم شده و به چهار ایالت حکومت مینمود
59-اهمیت مکانی شهر لندینیوم به واسطه واقع شدن آن در پایین ترین نقطه قابل عبور رودخانه تامیز بود
60-مهمترین نکته در مورد شهر سیلچستر ب خلاف شهر تیمگاد,در تفاوت میان بافت رسمی خیابان و حالت غیر رسمی مجتمع ساختمان های کم تراکم آن است
61-نسبت زیاد فضاهای باز داخل شهر سبب شده تا از سیلچستر به عنوان باغشهر رومی-بریتانیایی یاد شود
62-در سال 313 میلادی مسیحیت تقریبا به عنوان مدهب رسمی پذیرفته شد
63-در سال 410 میلادی رم به دست آلاریک و گت ها سقوط نمود

کتاب تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران-ناصر مشهدیزاده دهاقانی
1-ایجاد شهر های مهم در زمان حکومت هخامنشیان:جنبه اداری و سیاسی داشته
2-پاسارگاد:پایتخت کوروش,به معنای اردوگاه پارسیان بودهکه یونانیان به ین نام آنها را میخواندند
3-بانیان شهرهای جدید در ایران:سلوکیان بودند که به شکل هیپودام آنها را میساختند
4-انواع کاروانسراها با توجه به عملکرد آنها:1-کاروانسراهای مابین شهرها2-کاروانسراهای بیرون حصار شهر3-کاروانسراهای شهری:از زمان صفویه به بعد شدت گرفت و رونق بیشتری یافت
5-در ابتدای قرون اسلامی مسجد یگانه عامل تمایز شهر از روستا بود
6-اوج شهرسازی پس از ورود اسلام به ایران در زمان صفویه بود:نمونه بارز,طرح جامع شهرسازی برای اصفهان بود(پایتخت)پیاده گردید
7-با روی کار آمدن رضاخان:فعالیت های شدیدی در رابطه با تغییرات فیزیکی شهرها صورت گرفت,این فعالیت ها از سال 1310 تا1320 ادامه داشت و رکود آن همزمان با شروع جنگ دوم جهانی بود
شهرهای جدید معاصر ایران
8- شهر اندیمشک:در کنار خط راه آهن
9- شهر خرمشهر:در کنار اروند رود بندر امام
10- شهر بندر ترکمن:در انتهای راه آهن سراسری جنوبی-شمالی
11- شهر زاهدان:در زمان جنگ جهانی اول در کنار خط راه آهن(توسط انگلیسی ها از پاکستان به محل فعلی ربط داده میشد)ساخته شد
12- شهر زرندنو:هدف:جای دادن گروهی از شاغلین معدن زغال سنگ منطقه و کارخانه زغال شویی ایجاد شد,این شهر مشهور به شهر زغال سنگ است که در سال1365 توسط شرکت ملی پولاد ایران در استان کرمان طراحی شد
13- شهر مرودشت:در نزدیکی شیراز,به صورت یک شهر اقماری ایجاد شده است
14- شهر سلماس:در سال 1310 بعد از ویرانی بر اثر زلزله ایجاد شد.در ابتدا به صورت شطرنجی ساخته شده بود
15- شهر شوشتر نو:در کنار شهر قدیمی و در آن طرف رودخانه به نام شهر نیکشهر ایجاد شد.
16-شهر قوچان:بعد از زلزله و خرابی ایجاد شد,نقشه شطرنجی داشته
17-شهر شاهین شهر:نقش سکونتگاهی و خوابگاهی داشته,دراطراف اصفهان
18-شهر پولادشهر:هدف:اسکان شاغلین صنایع پولاد اصفهان,توسط شهرسازان روسی ایجاد گردید
19-شهر یاسوج:نقش اداری و سیاسی دارد
20-شهر آبادان و مسجد سلیمان:در استان خوزستان,آبادان نقش شهر نفتی و صنعتی,مسجد سلیمان =:اولین شهر معدنی ایران بود که در سال 1287 ایجاد گردید
21-شهر مس سرچشمه:هدف»اسکان شاغلین صنایع مس سرچشمه در کنار رفسنجان ساخته شده
22-شهر پیرانشهر:با هدف نظامی ساخته شده
23-شهر نوشهر:جنبه اقصادی و نظامی
24- شهر اسلامشهر:به صورت خودرو(بر اثر جابه جایی شدید جمعیتی گسترش یافته)ایجاد شده
25- شهر الوند:در سال 1362 در کنار شهرقدیم الوند ایجاد شد
26- شهر شاهین شهر:شهر خوابگاهی/ شهر اسلامشهر:شهر خوابگاهی/ شهر آبادان:شهر نفتی/شهر پولادشهر:شهر صنعتی
27-شهر یاسوج:اداری-سیاسی/ شهر بهارستان-مجلسی-فولاد شهر:در کنار اصفهان/ شهر هشتگرد-پرند-آب انجیرک-زاویه-اشتهارد:در اطراف تهران
28- شهرگلبهار:در حومه شهر مشهد/شهر صدرا:شیراز/شهر سهند:اطراف تبریز
29-در زمان شاه عباس اول:اقتصاد ایران اوج شکوفایی را میگذراند
30-در زمان رضاخان بیشترین اعتبار و بودجه کشور به وزارت جن و امور نظامی و کمترین توجه به بخش کشاورزی و صنایع شد
31-80تا85درصد ایراد در سال1310 رو کشاورزان روستایی تشکیل میدادند
32-برنامه عمرانی اول(1327-1334) بخش امور اجتماعی,مهمترین بخش را تشکیل میداد
33- برنامه عمرانی اول توسط کارشناسان آمریکایی تهیه شده بود
34- برنامه عمرانی اول به دلیل آغاز نهضت ملی شدن نفت و درپی آن تحریم نفت ایران توسط آمریکا و خودداری سازمان ها از دادن وام به ایران در زمان وزارتی محمد مصدق,تنها به مدت 2 سال اجرا شد.
[b]35-برنامه عمرانی دوم(1334-1341) با صدور مجدد نفت ایران و عقد قرارداد کنسرسیوم با دولت پس از استقرار حکومت کودتا پیاده شد.بیشترین سهم از این برنامه قسمت ارتباطات بوده,کمترین توجه به بخش جنگ بوده
[align=JUSTIFY][color=black]36- در برنامه عمرانی دوم سیاست درهای باز اقتصادی پیاده شد و سیستمبانکی گسترش وسیعی یافت و سرمایه های خار

38
RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
بسیار عالی دوست عزیز
آخرین ارسال های من :


  محمد(ص):"اعملی یا فاطمه فانی لا اغنی عنک من الله شیئا"،فاطمه اگر عمل نداشته باشی من پیامبر هم نمیتونم واست کاری کنم.
  39
  RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
  با تشکر از مهندس sh.n عزیز بابت زحمتی که برای تایپ و ارسال نکات کشیدند. میتونید نکات رو در قالب یک فایل هم در اختیار دوستانتون بذارید. بابت ارسال 267 نکته، 133500 امتیاز به ایشون اهدا میشه.

  40
  RE: نکات روزانه>>مبانی>>>برنامه ریزی شهری
  مباحثی از سایر کتب
  1-لوکوربوزیه:پدر برنامه ریزی پر تراکم و بلند مرتبه
  2-یک متر معادل3.28فیت(Feet)
  3-یک متر معادل0.9 یارد(Yard)
  4-یک کیلومتر معادل0.62 میل زمینی(Mile)
  5-یک هکتار معادل2.47 ایکر(Acres)
  6-تؤدرفریچ آلمانی نخستین مدل ساخت شهر مرکب از نواحی مسکونی,بخش های صنعتی,مراکز خدمات و شبکه خیابان ها و احتمالا فضای سبز و چگونگی توسعه آینده شهر را ارائه داد
  7-صاحب نظری اوئیس مافورد ایده شهرهای نوبنیاد را بر اساس اندیشخ های هاوارد بزرگترین اختراع قرن بیستم اعلام کرد
  8-آغاز برنامه ریزی شهری را ردر روزگار ماباید به کشور هلند و طرح جامع آمستردام و سال 1934 نسبت دهیم,در این طرح برای اولین بار نخستین آمارهای حیاتی در این طرح مورد استفاده قرار گرفت
  9-کتاب سیمای شهر لینچ که در سال 1960 نخستین کتاب یبود که به صورتی جامع مسائل مورد توجه طرح ریزی شهری را سازمان داد و د راین کتاب 4 عامل سازنده سیمای شهر عبارتند از:راه,گره,محله,نشانه
  10-در حال حاضر دو جریان مؤثر در شکل گیری بخش های مسکونی در حاشیه شهرها وجود دارد:1-مقررات و ضوبط طرح های جامع و تفصیلی که توسط برخی مشاوران برای تفکیک یا آماده سازی زمین مورد استفاده قرار میگیرد2-تصمیم گیری طراحی توسط برخی بنیادهای مردمی یا دولتی که به کارخانهزسازی می پردازد
  11-اولین نقشه دگرگونی تهران با عنوان نقشه خیابان ها در سال1309 به عنوان ابزار قدرتمندی در تغییر الگوهای شهرسازی مطرح شد
  12-طرح شهر همدان اولین طرحی بود که در ایران در سال1310 به تصویب رسید
  13-فرم کهکشانی یا گسترده هسته ای توسط ابنزر هاوارد طراحی شد و در این طرح نواحی حاشیه با فضای سبز احاطه میشود
  14-نظریه لاوری به خاطر تغییرات فنی کنونی و رابطه بسیار ضعیف بین اشتغال و مسکن نمیتواند الگویی برای رشد اشتغال و جمعیت باشد
  15-طرح و برنامه های برنامه ریزی شهری معمولا یک طرخ میان مدت است و انجام برنامه های تعیین شده در محتوای آن برنامه هایی که کوتاه مدت محسوب میشوند
  16-اهمیت کار کلارنس اشتاین در عملیاتی کردن الگوی پری در چارچوب طرح معروف رادبرن است
  17-هسته اولیه وزرات مسکن و شهرسازی در وزارت داخله(کشور)
  18-انتخاب تهران به عنوان پایتخت در دوران قاجاریه را باید نقطه عطفی در تاریخ توسعه شهری و شهرسازی دانست
  19-در دوره ناصر الدین شاه با تخریب حصار و باروهای قدیمی و برج ها و احداث حصار و دروازه های جدید]مساحت شهر از سه به 19 برابر رسید
  20-اولین اتومبیل در ایران در زمان مظفرالدین شاه وارد ایران شد
  21-قتل امیرکبیر نطقطه آغاز بروز تضاد میان سنت و وگرایی در میان هیأت حاکمه دوران قاجار بود
  22-درک علل توسعه شهرنشینی در ایران و ضرورت روی آوردن به برنامه ریزی شهری از طریق تهیه طرح های شهری بدون در نظر گرفتن نقش انقلاب مشروطه و تأثیر آن در این فرآیند ممکن نیست
  23-مشروطیت را میتوان مهمترین چالش اجتماعی در تاریخ ایران معاصر به شمار آورد و نقطه اصلی آن تأسیس دارالفنون در سال 1230 و اعزام نخستین دانشجویان به خارج و بازگشت آنان دانست
  24-انقلاب مشروطه,انقلاب شهری بود و بردار اصلی آن را عناصر شهری و نه روستایی و کوچنده تشکیل میدادند
  25-انقلاب مشروطه انقلابی شهر محور و شهر مدار بود
  26-تأسیس بلدیه را میتوان نخستین اقدام برای نهادینه کردن مدیریت شهری در ایران دانست
  27-احداث خیابان نمادی از نوگرایی بود که در آن از شهرسازی هوسمان در دهه 1920اروپا الهام گرفته شده بود
  28-در سال 1309 اولین نقشه تغییرات شهری به نام(نقشه خیابان)تهیه و تا سال 1313 در سطح شهر ارج گردید
  29-تصویب قانون بلدیه در سال 1309 به وسیله مجلس انجام شد
  30-قانون پیش آمدگی در خیابان ها در سال1318 و اصلاحات قانون تسعه معابر در سال1320 تصویب شدن
  31-شهرهای نظامی در دوران پهلوی عبارتند از:خرم آباد,مریوان,اسلام آباد,ایلام,کرمانشاه, سنندج و مراغه
  32-در دران رضاشاه استفاده از پنجره های رو به حیاط که در معماری سنتی رواج داشت,منسوخ گردید
  33-دفتر فنی وزارت کشور در سال 1334 به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر یافت
  34-وزارت مسکن و شهرسازی در حوزه های مختلف زمین]مسکن شهری و روستایی و شهرسازی و معماری فعالیت دارد و کارکرد سیاسی ندارد
  35-تصویب طرح های جامع تفصیلی,جامع شهرستان,حوزه نفوذ,طرح های توسعه و عمران منطقه ای بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است
  36-وزارت کشور نخستین وزارت خانهای است که در نظام اجرایی کشور وطیفه مدیریت شهری و هدایت طرح های توسعه شهری و هدایت طرح های توسعه شهری رو بر عهده دارد
  37-دفاتر فنی استانداریها:در حوزه های معاونت های عمرانی یا برنامه ریزی استانداریها قرار دارند/وظایف:موضوع شناسی مسائل شهرهای کوچک,پیشنهاد تهیه طرح هادی,نظارت و تصویب طرح های هادی برای شهرهای کوچک
  38-قانون بلدیه در سال 1286 تصویب شد.یکی از بند های آن عدم دخالت شهرداریها در تهیه طرح های شهری و برنامه ریزی شهری است
  39-تشکیلات صنعتی مهندسان مشاور به نام(جامعه مهندسان مشاور)در سال 1352 ایجاد شد.و فعالیت آنها بیشتر در تهران متمرکز است
  40-بالاترین مرجع تصویب طرح های شهری در کشور:شورای عالی شهرسازی و معماری است
  41-هدف از ایجاد شورای عالی شهرسازی و معماری:هماهنگ کردن طرح های شهری با نیازهای سایر نهادهای مرتبط با مسائل شهری میباشد
  42-الگوی تمامی طرح های شهری که در ایران تهیه می شوند رنگ و بویی بومی ندارد و از دیگر کشورها گرفته شده و سعی میشود که به آن زنگ و بویی بومی بدهند مثل طرح اسکان90 و طرح های جامع شهرستان
  43-با تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در سال 1342 و پیش بینی عمران سوم در سال 46-41 تهیه طرح های جامع برای شهرهای بزرگ در دستور کار دولت قرار گرفت
  44-هدف اصلی از تهیه طرح های جامع:ارائه سیمای کلی و برنامه توسعه آینده آنهاست
  44-در برنامه عمرانی چهارم و پنچم تمامی شهرها دارای طرح جامع بودند
  45-طرح های هادی:طرح های هدایت کننده توسعه اند و برای شهرهای کوچک یا روستاهایی که توان تبدیل شدن به شهر را دارا میباشند تهیه میشود
  46-تهیه طرح های هادی در سال 38 د رایران شروع شد و برای شهرهای کمتر از 25 هزار نفر طرح های هادی زیر نظر وزارت کشور و دفاتر فنی استانداریها تهیه میشود
  47-دوره اجرایی طرح های هادی 5 تا 10 سال است و در مقیاس های 1:2000 و 1:2500 تهیه می شوند
  48-طرح های هادی شکل ساده و کوچک شده طرح های جامع و تفصیلی اند و تأکید عمده این گونه طرح ها بر آراستگی خیابان های اصلی است
  49-طرح های جامع تنها خطوط کلی اقدام ها و توسعه شهری را نشان میدهد و مقیاس نقشه های آن کوچک است و نمی توان عملیات اجرایی روی آنها انجام داد
  50-طرح های جامع بیشتر جنبه مطالعاتی,پژوهشی و تحلیل دارند و به ارائه راهکارهای متناسب با مسائل ناشی از موضوع شناسی می پردازند
  51-محتوای ظرح های تفصیلی بیشتر به صورت نقشه های اجرایی و همراه با توضیحات مربوط به نقشه هاست
  52-طرح های تفصیلی بیشتر در اجرای پروژه های توسعه یا احداث معابر موفقند که نماد عینی عملیات اجرایی اند
  53- نقشه های تهیه شده برای طرح های تفصیلی باید بزرگ مقیاس باشند تا بتوان آنها رو زمین پیاده کرد
  54-طرح ساماندهی معمولا در نقاطی از شهر اجرا میشود که در نبود طرح های توسعه شهری به صورت خود جش احداث و دچار نوعی ناهماهنگی میشود

  37-برنامه عمرانی سوم(1342-1346)علت توجه زیاد به بخش کشاورزی در این برنامه به خاطر اعتبار زیادی بود که برای اجرای اصلاحات ارضی منظور شده بود
  38- علت شدید مهاجرت در این زمان در برنامه عمرانی سوم به دلیل اجرای اصلاحات اراضی بود
  39-در برنامه عمرانی دوم و سوم قبل از انقلاب مهمترین و بیشترین اهمیت سهم قیمت ارتباطات و مخابرات گردید
  40-برنامه عمرانی چهارم(1347-1351)هدف رسمی:تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی و بالا بودن بازده سرمایه و استفاده از ارزشهای مترقی در کلیه فعالیت ها,توزیع عادلانه تر درآمدها,کاهش نیازمندیها به خارج,تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور
  41-در برنامه عمرانی چهارم اعتبارات بخش کشاورزی به شدت کاهش یافته است
  42-در برنامه های دوم تا چهارم تأمین کننده اصلی اعتبارات نفت بوده
  43-در برنامه عمرانی چهارم واردات به ایران چند برابر شد/از جملهمشکلات و تنگناهای این برنامه در مورد مسائل شهری عبارت بود از وجود اختلاف فاحش بی درآمد روستاییان و شهرنشینان کشور و مهاجرت شدید روستائیان به شهرها
  44- برنامه عمرانی پنجم(1352-1356) افزایشقیمت نفت تا 4 برابر در سال1351/افزایش بودجه به واسطه افزایش درآمد از راه فروش نفت/نتیجه آن افزایش درآمد ها و افزایش تقاضا ها برای کالا و افزایش واردات کالا
  45-هدف کودتای 28 مرداد سال32:سرمایه داری کردن سیستم اقتصاد ایران,این هدف در برنامه عمرانی پنجم تحقق یافت
  46-مایکل تودارو سه شرط توسعه روستایی را یکی اصلاحات اراضی-سیاست های حمایت و هدف های توسعه هماهنگ را نام میبرد
  47-پیتر دورنر هدف اساسی در اصلاحات اراضی را برقراری عدالت اجتماعی و مساوات میداند
  48-اصلاحات اراضی با هدف بالا بردن سطح تولید کشاورزی ,اطفزایش قدریت خرید دهقانان,افزلیش درآمد ملی,تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه درآمد و نابودی بزرگ مالکی به عنوان طبقه پرنفود و حاکم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی در 3 مرحله در سال1341آغاز شد
  49-هدف دیگر اصلاحات اراضی:آزاد کردن نیری انسانی کار از روستا در وهله اول و پس از آن گسترش بازار مصرفی روستایی و به عبارت دیگر بسط مناسبات سرمایه داری در روستاها از اهداف دیگر بود
  50-آزاد کردن نیروی انسانی کار از روستا به 3روش انجام گرفت:1-فروش زمین به صاحبان نسق2-ملی کردن مراتع و جنگلها(که منجر به رها شدن دامداران جزء کمک میکرد)3-وابسته کردن دهقانان به اقتصاد پولی(این راه بیشترین اثر را در از هم پاشیدن ساخت کشاورزی ایران داشته)
  51-ساخت زمین دارای مبتنی بر ارباب رعیتی در زمان اصلاحات اراضی به عنوان یکی از نوانع عمده رشد سرمایه داری در ایران به شمار میرفت
  52-یکی از مهمترین نتایج مثبت اصلاحات اراضی:پایان دادن به سلطه کامل نظام ارباب رعیتی بود که طبقه بزرگ مالکی را در روستاها از بین برد و این مسوله بیشتر جنبه سیاسی داشت
  53-اولین دولت مستقل در ایران سلسسه مادها بودند
  54-ایجاد شهرهای زمان هخامنشی بیشترجنبه اداری و سییاسی داشته و بیشتر متأثر از اراده شاهان داشته و کمتر از عوامل محیطی متأثر میشده
  55-نقشه شهرها به صورت شطرنجی موسوم به هیپودام در زمان سلوکیان پایه گذاری شد و در زمان اشکانیان هم به کار برده شدن
  56-در زمان اشکانیان,منطقه گرگان رایج ترین شیوه شطرنجی یا شبکه بندی محوطه بوده است
  57-طرح دایره ای شهرهها,عدم امنیت دائمی را که در ایران زمان اشکانیان حکمفرما بود و عدم ثبات سیاسی خارجی و اغتشاشات داخلی را آشکار میکرده است


  .pdf   نکات مهم کنکوری برای رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای.pdf (اندازه: 169.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 46) نکات روزانه برنامه ریزی شهریبه صورت Pdf 24242424

  موضوعات مرتبط با این موضوع...
  موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
    نکات روزانه>>مباحث>>>مشترک طراحی و برنامه ریزی Brightness_mybb_import61176 12,552 1395-12-23، 01:20 عصر
  آخرین ارسال: music87025
    نکات روزانه>>تاریخ >>>مشترک طراحی و برنامه ریزی Brightness_mybb_import61176 11,678 1395-12-23، 01:20 عصر
  آخرین ارسال: music87025
    جدید و داغ>>400 نکته کنکوری ویژه کنکور 92 برنامه ریزی شهری alireza 2,506 1392-10-14، 01:55 عصر
  آخرین ارسال: reza1366
  کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
  [-]
  جستجو
  جستجوی گوگل