ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
دومين كنفرانس ملي جغرافيا و زمين شناسي-مرداد94
- 29 مرداد 94
در تاریخ 29 مرداد 1394 توسط موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاريخ برگزاري: 29 مرداد 1394
تاريخ برگزاري ميلادی:
2015-08-20
برگزار کننده:
موسسه اطلاع رساني ناركيش
محل برگزاري: تهران
تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1394/3/20
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/3/31
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1394/4/10
مهلت ثبت نام: 1394/4/20


محورهاي كنفرانس:
محورهاي جغرافيايي
جغرافيا، آمايش سرزمين
جغرافيا و فضاي سبز شهري
جغرافيا و مديريت بحران
جغرافيا و محيط زيست
جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي
جغرافيا، اقليم شناسي وكاربردها
جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا
ژئومورفولوژي مناطق شهري
نقشه ها و نمودارهاي ژئومورفولوژي
  تفسير نقشه
جغرافيا و مشكلات امروزي شهرها
اقليم، معماري و بهينه سازي مصرف
كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي
فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري
جغرافيا و حمل ونقل پايدار
كاربري اراضي درشهرها و روستاها
كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي
جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري
جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي
جغرافيا و گردشگري كليه محورها
و ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي
  شهرسازي وتوسعه شهري پايدار
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)
معماري، شهرسازي و توسعه پايدار
محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار
بافت هاي تاريخي
مديريت وبرنامه ريزي شهري
مشاركت شهروندان، حقوق شهري وفرهنگ سازي شهروندي
بهسازي و نوسازي شهري
  معماري و توسعه پايدار
  معماري، زيبايي شناسي وهويت شهري
روشها، فناوريها و انرژي هاي نو در در معماري
معماري ومحيط زيست
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
المان هاي شهري
معماري و نانو
بهينه سازي مصرف در ساختمان ها
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري، نماهاي شهري وامنيت رواني
معماري وهويت
معماري سنتي واسلامي
گردشگري ومعماري
  جغرافياي حمل ونقل و ارتباطات
  چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران
كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل
 سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل
شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار
مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي
ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران
حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
ايمني حمل و نقل ومخاطرات اقليمي
آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
حمل ونقل هوايي، تحريم وراهبردها
كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل
نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل
  محيط زيست ومنابع طبيعي
محيط زيست و انواع آلودگي ها مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگلها، فضاي سبزشهري و محيط زيست پايدار
كشاورزي ومحيط زيست پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
اكولوژي شهري وشهر سبز
كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
  تغيير اقليم ومحيط زيست
حيات وحش ومحيط زيست پايدار
نقش سازمانهاي مردم نهاد )NGO) در حفاظت از محيط زيست
گردشگري ومحيط زيست
مكانيسم هاي توسعه پايدار
  مديريت وبرنامه ريزي شهري 
  جغرافياي انساني
مديريت پروژه هاي شهري
گردشگري شهري
حقوق شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
نقش شهرداري ها در توسعه شهري
پيشينه، چيستي و قلمرو جغرافياي سياسي شهر
پيشينه جغرافياي سياسي شهري
مفاهيم اساسي جغرافياي سياسي شهري
قلمرو جغرافياي سياسي شهري
ماهيت جغرافياي سياسي شهري
مديريت سياسي فضاي شهري
الگوهاي مديريت و حكمروايي شهري
دولت محلي و مديريت سياسي شهر
سازماندهي سياسي فضاي شهري
نقش و جايگاه شهرداريها و شوراهاي شهردر نظام سياسي
چالش­هاي مديريت فضاي شهري
تمركز و عدم تمركز در مديريت سياسي فضاي شهري
جايگاه شوراي شهر در مديريت سياسي فضاي شهري
مشاركت شهروندان در مديريت شهري
نقش و جايگاه نهادهاي مختلف در مديريت شهري(بازيگران شهري)
  امنيت شهري
 مديريت بحران­هاي شهري
كانون­هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
جغرافياي جرم و امنيت شهري
شهرهاي ساحلي و امنيت
شهرهاي مرزي و امنيت
جنگ هاي شهري و دفاع عامل
مديريت مخاطرات و پدافند غيرعامل در شهر
حاشيه­ نشيني و امنيت
بحران­هاي زيست محيطي(آلودگي­هاي هوا و...) و امنيت شهري
گتوهاي شهري(اقليت­هاي قومي، مذهبي، نژادي و...)
آسيب­هاي اجتماعي و امنيت شهري
   عدالت فضايي شهر
تقسيم قدرت در شهر
توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
عدالت فضايي، كشمكش­ها و جنبش­هاي شهري
  شهر و فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي
 جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
 امنيت شهري و فناوريهاي نوين
شهر مجازي و چالش­هاي سياسي مديريت شهري
  ژئوپليتيك شهري
 جايگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
جهاني شدن و سياه چاله­هاي شهري
رقابت بر سر جايگاه جهان­شهري
جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه­اي و بين­المللي)جهاني)
تروريسم شهري
شهر و سياست­هاي بين­الملل
اقتصاد سياسي شهري
ديدگاه هاي اقتصاد سياسي، رشد و توسعه شهري
نظام­هاي اقتصادي و شهر
نقش و جايگاه اقتصادي جهان­شهرها در اقتصاد بين الملل
تقسيم كار جهاني و شهرها
الگوهاي رقابت گروه­هاي اقتصادي در شهرها
فرايند هاي اقتصادي-سياسي و رشد فيزيكي شهرها
اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي
چالش ­ ها و فرصت ­ هاي كلانشهرهاي ايران
برنامه ريزي فضايي
مفهوم فضا واصول و روشهاي برنامه ريزي فضايي
بنيادهاي فكري پارادايم فضايي
انسان ، جامعه و توليد فضا
الگوها و مدلهاي كمي و كيفي در تحليل سازمان فضايي
جايگاه برنامه ريزي فضايي در برنامه هاي توسعه كشور(نقد و ارزيابي تجربيات)
كاربرد مطالعات جغرافياي طبيعي ومحيط زيست در برنامه ريزي فضايي
برنامه ريزي فضايي و توسعه و عمران روستايي
برنامه ريزي فضايي و توسعه و عمران شهري
برنامه ريزي فضايي و پيوندهاي شهري و روستايي و سياست هاي اسكان
برنامه ريزي فضايي وتوسعه گردشگري
برنامه ريزي فضايي و جغرافياي سياسي
تحليل هاي اجتماعي _ اقتصادي در برنامه ريزي فضايي
 كارتوگرافي
 كارتوگرافي رياضي
 كارتوگرافي موضوعي
عكاسي و فن چاپ، گرافيك
 اردو نقشه برداري هيدروگرافي
كارتوگرافي كامپيوتري
ژئودزي عمومي
 نجوم ژئودزي
  زمين شناسي
    - آب شناسي و آب هاي زيرزميني
    - چينه شناسي و ديرينه شناسي
    - سنگ شناسي، كاني شناسي و پترولوژي
    - رسوب شناسي
    - زمين شناسي اقتصادي و زمين شيمي
    - زمين شناسي مهندسي ، ساختماني و تكتونيك
    - زمين شناسي ساختاري و زمين ساخت
    - زمين ريخت شناسي و مورفولوژي مهندسي
زلزله شناسي و پيش بيني زلزله
    - لرزه زمين ساخت  
    - زلزله شناسي و لرزه نگاري
    - زلزله شناسي مهندسي و جنبش شديد زمين
    - پيش بيني و هشدارهاي پيش از وقوع
    زمين شناسي و توسعه پايدار
    - ژئومكانيك
    - زمين رياضي
    - ژئوتكنيك
    - زمين‌شناسي مهندسي
    - زمين شناسي شهري
    - انتخاب ساختگاه
    - دفن زباله
    - مخاطرات زمين شناسي (آتشفشان ، فرونشست ، زمين لغزش و...)
 زمين شناسي كشاورزي و افزايش بهره وري منابع
    - كاربرد ويژگي­هاي ژئوشيميايي، كاني شناسي و زمين شناسي در تعيين نوع و سلامت كشت
    - استفاده از گياهان شاخص با هدف پاكسازي زمين هاي كشاورزي از عناصر سنگين
    - زمين شناسي و تشكيل خاك
    - ژئوشيمي خاك و  رسوبات و هيدروژئوشيمي
    - فرسايش خاك، رسوب­ گذاري و هوازدگي سنگ‌ ها
    - استانداردها و روش­ هاي ارزيابي كيفي كاني ­هاي مفيد در كشاورزي
افق هاي نوين در زمين شناسي

    - مخاطرات زمين شناسي
    - زمين گردشگري
    - نانو زمين شناسي
    - گوهر شناسي
    - زمين شناسي دريايي
    - زمين باستان شناسي
    - زمين شناسي شهري
    - زمين آمار و كاربرد رياضي در زمين شناسي
ایران شهرساز حامی رسانه ای این کنفرانس می باشد .
سایت کنفرانس :

پوستر کنفرانس :بندانگشتی (ها)
   

آخرین ارسال های من :


تو قلب ِ من یه امپراطوره .. تسلیم میشه چونکه مجبوره
[/size][/size]
 سپاس شده توسط: Brightness ، alireza
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  حضور پروفسور ايرج اعتصام در دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ،مديريت و توسعه شهري Sahab 866 2016-08-11، 06:35 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين همايش ملي معماري ،عمران و توسعه نوين شهري-مـــهر 94 Sahab 2,949 2015-09-29، 06:48 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومین همایش چگونگی اخذ پذیرش معماری از دانشگاه های آمریکا-مرداد94 Sahab 1,235 2015-07-29، 04:34 PM
آخرین ارسال: Sahab
  كنفرانس بين المللي عمران ، معماري و زيرساخت هاي شهري-مرداد94 Sahab 3,830 2015-07-18، 10:49 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين كنفرانس بين المللي معماري و فرهنگ شهر پايدار-آذر 94 Sahab 1,380 2015-06-23، 01:09 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين همايش ملي افق هاي نوين درتوانمندسازي وتوسعه پايدارمعماري،عمران،گردشگری-94/2/31 Sahab 2,364 2015-05-15، 10:25 PM
آخرین ارسال: Sahab
  كنفرانس ملي ايده‌هاي نو در گردشگري، جغرافيا و توسعه بومي -اردیبهشت 94 Sahab 1,871 2015-05-08، 08:41 AM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين كنفرانس ملي معماري و منظر شهري پايدار-اردیبهشت 94 Sahab 1,943 2015-04-21، 01:01 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري با رويكرد پدافند غير عامل در معماري و شهرس Sahab 1,656 2014-11-12، 06:26 PM
آخرین ارسال: Sahab
  دومين همايش ملي سراميك ايران در تاریخ 28 آبان 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد leila 919 2014-09-07، 11:45 AM
آخرین ارسال: leila
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  مقاله  مقاله شهرسازی 31 دقیقه‌ی پیش archopedia kaveh989 مقالات فارسی(vip-1)
  بیکاری بعد از اتمام تحصیل در رشته طراحی شهری 34 دقیقه‌ی پیش nazgol22 kaveh989 تالار گفتمان طراحی شهری
  بلیط تهران استانبول 52 دقیقه‌ی پیش dooronazdik2018 dooronazdik2018 گفتگوی آزاد
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی سالانه عمران، معماری و طراحی... 04-12 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  نكات تخصصی ارشد برنامه ریزی شهری ویرایش اول 1397 شامل 999 نکته 04-05 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  درخواست کتاب حقوق و قوانین شهری دکتر کامیار 04-02 gasemij آرزوعطاری پرسش و پاسخ
  دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT) 03-25 atelieahjam hamidfa فروشگاه فایل اربان شاپ
  درخواست غیر رایگان  جزوه کلاسی و پر شده کامل ایستایی استاد طباطبایی از آکادم... 03-11 ehsan12 alireza جزوه های معماری
  دانلود دفترچه سوالات دکتری سراسری و آزاد شهرسازی 1397 02-25 alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل