ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 31 رأی - میانگین امتیازات: 2.77
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
نگاهي گذرا به زندگي نامه دكتر سيد محسن حبيبي

دكتر سيد محسن حبيبي
[تصویر:  7People328768.jpg]


خلاصه : دكتر سيد محسن حبيبي در سال 1326 متولد شد. در سال 1344 هـ . ش. ديپلم متوسطه را در رشتة رياضي از دبيرستان شاپور كرمانشاه دريافت كرد. وي دو دورة فوق ليسانس را در رشته هاي معماري و شهرسازي گذرانيد. وي همچنين داراي ديپلم تخصصي تحقيقات پيشرفته در شهرسازي از دانشگاه پاريس مي باشد. دكتر سيد محسن حبيبي در 1981 م. رسالة دكتري خود را با عنوان تركيب شهري از « شهر سنتي » به « شهر نوين » در دانشگاه پاريس گذرانيد. دكتر حبيبي در سال 1381 به عنوان استاد نمونة دانشگاه تهران شناخته شد
گروه : هنر
رشته : معماري و شهر سازي
گرايش : شهرسازي
تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و دانشگاهي دكتر سيد محسن حبيبي به ترتيب زير مي باشد: - ديپلم متوسطه، دبيرستان شاپور، كرمانشاه، ايران، (1344) - فوق ليسانس (ديپلم) معماري، دانشگاه تهران، ايران، (1352) عنوان پايان نامه: طراحي مركز شهر كرند - فوق ليسانس شهرسازي، دانشگاه تهران، ايران، (1359) عنوان پايان نامه: سير تحول شهرنشيني و شهرگرايي در ايران - ديپلم تخصصي تحقيقات پيشرفته در شهرسازي، دانشگاه پاريس، (فرانسه 1978 م) عنوان پايان نامه: ساماندهي فضايي مراكز شهري - دكتري شهرسازي، دانشگاه پاريس، فرانسه، (1981 م) عنوان رساله: تركيب شهري، از شهر "سنتي" به شهر "نوين"
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق شغلي و اجراي دكتر سيد محسن حبيبي به قرار زير است: - رئيس دانشكده هنرهاي زيبا، (از خرداد 83 تا كنون) - عضو هيئت مشورتي انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران، (از خرداد 1383 تا كنون) - عضو شوراي راهبري و هدايت طرح توسعه شهري (جامع) تهران، (از مهر 1382 تا كنون) - استاد نمونه دانشگاه تهران، (خرداد 1381) - عضو شوراي پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي، (از 1380 تاكنون) - عضو هيئت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (از 1380 تا كنون) - معاون آموزشي دانشكده هنرهاي زيبا، (از تير 1380 تا ١٣٨٣) - عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (از 1379 تا كنون) - عضو كميته معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر (از 1379 تا كنون) - استاد گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (از 1375) - سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده هنرهاي زيبا، (13٨٠ - 13٧٦) - مدير گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (137٦ -137٢) - مشاور رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور، (13٨٢ - ١٣٧٦) - مشاور رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، (13٨٣ - ١٣٦٨) - مشاور سازمان ملي زمين و مسكن، (13٨٠ - ١٣٧٤) - عضو كميسيون تخصصي هيئت مميزه دانشگاه تهران، كميسيون هنر و معماري، (از 1364 تا كنون) - عضو كميته معماري و شهرسازي، كميته هنر شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، (از 1364 تا كنون) - عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده هنرهاي زيبا، (از 1374 تا كنون) - عضو هيئت تحريريه مجله محيط شناسي؛ دانشكده محيط زيست؛ دانشگاه تهران، (13٧٨ - 1368) - عضو هيئت تحريريه مجله صفه ، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي، (از 1375 تا كنون) - عضو هيئت علمي كنگره هاي دو سالانه تاريخ معماري و شهرسازي ايران، سازمان ميراث فرهنگي (1378 - 13٧٤) - عضو وابسته مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه CNRS، واحد جهان ايراني، (از 1992 م. تا كنون) - عضو شوراي تخصصي شهر تهران، معاونت عمراني شهرداري تهران، (13٧٧ - 1372) - دانشيار گروه شهرسازي، دانشگاه تهران، (1375 - 13٦٨) - مشاور معاون فني و عمراني، شهرداري تهران،(137٦ - 1373) - مشاور رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (13٧٣ - 1368) - عضو شوراي علمي مركز مطالعات معماري و شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي، (13٧٦ - 1374) - عضو شوراي اجتماعي اقتصادي وزارت مسكن و شهرسازي، (13٧٦ - 1373) - عضو هيئت علمي سمينارهاي توسعه مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، (13٧٦ - 1372) - عضو هيئت علمي و دبير سمينار ساماندهي روستاهاي پراكنده بنياد مسكن انقلاب اسلامي، (1375) - استاديار گروه شهرسازي، دانشگاه تهران، (13٦٨ - 1362) - مدير گروه شهرسازي دانشگاه تهران، (13٦٨ - 1364) - عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (13٦٨ - 1364) - عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران، (13٧٢ - 1364) - دبير كميته طراحي اولين كنفرانس بين المللي مناطق جنگ زده، تهران، (1366) - مدير فني طرح بهسازي و نوسازي بافت قديم شهر كرمان، (13٦٧ - 1366) - مدير فني طرح جامع و تفصيلي شهر يزد – طرح تجديد نظر – مهندسان مشاور شهر بد، (13٦٤ - 1362) - معاون تحقيقات مسكن ، مركز تحقيقات ساختمان مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، (13٦٢ - 1360) - مدير بخش معماري و شهرسازي دفتر فني استانداري همدان، (1360) - عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا، همدان، مرتبه مربي، (13٦٠- 1353)
جوائز و نشانها : دكتر سيد محسن حبيبي در سال 1381 به عنوان استاد نمونة دانشگاه تهران شناخته شد
چگونگي عرضه آثار : دكتر حبيبي داراي مقالات متعددي در مجلات علمي ـ پژوهشي، سمينارها، كنگره ها و نشريه هاي چاپ شده در نشريه هاي خارجي است : - تعداد مقاله هاي مندرج در مجله هاي علمي – پژوهشي :23 مورد - تعداد مقاله هاي ارائه شده در سمينارها و كنگره ها :27 مورد - تعداد مقالات چاپ شده در نشريه هاي خارجي :11 مورد - تعداد گزارش هاي علمي :22 مورد
--------------------------------------------------------------------------------
آثار :
1 از شار تا شهر
ويژگي اثر : دانشگاه تهران، 1375/1378 (تجديد چاپ) ، 1380 (تجديد چاپ) ؛ 1382 (تجديد چاپ) ،1383 (تجديد چاپ) ،1384 (تجديد چاپ)
2 استخوان بندي شهر تهران
ويژگي اثر : سازمان فني و مهندسي، شهرداري تهران، 1376، (با همكاري مليحه حميدي و ديگران)
3 اصول و ضوابط طراحي منطقه، روستا و واحد مسكوني
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، تهران 1372(با همكاري عليرضا انيسي)
4 الگوي ساخت مسكن در شهرهاي خوزستان
ويژگي اثر : مركز تحقيقات و مسكن، تهران 1371 (با همكاري زهرا اهري و شهلا اميني جديد)
5 ساختمان هاي آموزشي و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران 1371، (با همكاري گيسو قائم و فاطمه مير فتاح)
6 سرانه كاربري هاي شهري
ويژگي اثر : سازمان ملي زمين و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، 1378 (با همكاري صديقه مسائلي)
7 شهرسازي ، واقعيات و تخيلات
ويژگي اثر : اثر فرانسواز شواي، دانشگاه تهران، تهران،1375،1384(تجديد چاپ)
8 فضاي شهري و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران 1367، (با همكاري گيسو قائم)
9 فناوري گنبد
ويژگي اثر : اثر رومن بزانوال، سازمان ميراث فرهنگي، (1380)
10 مرمت شهري
ويژگي اثر : دانشگاه تهران، تهران، 1381، با همكاري (مليحه مقصودي)، 1384 (تجديد چاپ)
11 مسكن حداقل
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، تهران 1367، (با همكاري زهرا اهري و ديگران)
12 مسكن و معلولين
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران ، 1371 (با همكاري گيسو قائم و فاطمه ميرفتاح)
13 معماري بازسازي در فرانسه
ويژگي اثر : اثر آناتول كوپ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، (1366)
14 مفاهيم و ديدگاه ها در احداث ساختمان ها و تسهيلات عمومي براي پناهندگان افغاني
ويژگي اثر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (١٣٦٧ – 1366)
15 منطقه چيست؟
ويژگي اثر : اثر يوانا فرايدمن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، (1365 و 1366)
آخرین ارسال های من :

[تصویر:  7t5vft1gcxenjxsyw7b6.png]
 سپاس شده توسط: alireza ، JAVAD4050 ، 0RKIDEH ، deldar
2
RE: نگاهي گذرا به زندگي نامه دكتر سيد محسن حبيبي
واقعا كتاب از شار تا شهر ايشون يكي ازماندگارترين كتاب هاي شهرسازي ايران هست.
اميدوارم هميشه سلامت باشند.

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: Sadeghpour
3
RE: نگاهي گذرا به زندگي نامه دكتر سيد محسن حبيبي
خسته نباشی مهندس عالی بود:)
آخرین ارسال های من :

چون  نامه  جرم  ما  بهم پیچیدند    بردند و  به  میزان  عمل  سنجیدند
بیش از همه کس گناه مابود ولی   ما را به  محبت  علی  بخشیدند


 سپاس شده توسط: Sadeghpour
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  پرسشنامه پایان نامه ماراویا 1,036 1392-5-6، 11:22 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  يك روز زندگي در شهر الكترونيك ماراویا 755 1391-10-27، 04:10 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  زندگي نامه اساتيد مطرح شهرسازي ايران (دكتر جهانشاه پاكزاد)) Sadeghpour 5,288 1391-9-25، 12:55 صبح
آخرین ارسال: rezvan87
  لیست پایان نامه های تهران مرکز ماراویا 2,080 1391-9-19، 11:45 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  لیست پایان نامه های شهرسازی دانشگاه علوم تحقیقات ماراویا 1,531 1391-9-19، 11:35 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  لیست پایان نامه های شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ماراویا 1,703 1391-9-19، 11:32 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  خلاصه 20 صفحه ای (کاربردی- مدیریتی) از پایان نامه ماراویا 865 1391-9-9، 08:20 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  نگاهي گذرا بر كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي شهري ماراویا 1,188 1391-9-8، 11:44 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  آشنايي با اساتيد شهرسازي3(دكتر راضيه رضازاده) Sadeghpour 1,582 1390-3-23، 06:22 صبح
آخرین ارسال: Sadeghpour
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  غیر رایگان  دانلود جزوه فنون و روش های برنامه ریزی-قسمت اول 9 ساعت پیش 0RKIDEH مصطفی 1992 تحقیقات ،جزوات(vip-2)
  پایان نامه امنیت شهری 6-21 غفوریان yashar.k درخواست پایان نامه
  متوسط هزینه زندگی دانشجویی 6-19 dariush60 mitrabegi زندگی در اوکراین
  منابع دارای اولویت اول مطالعه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی ویژه آز... 6-15 kasrak mtalkhab معرفی کتابهای تخصصی شهرسازی
  مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی 6-15 محمد یگانه mtalkhab تحقیقات ،جزوات(vip-1)
  دانلود ArcGIS Desktop 10.2.0.3348 همراه با آموزش نصب 6-14 alireza saeed87 آموزش GIS
  دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی وآموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط... 6-10 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  غیر رایگان  داغ داغ، نقشه gis شهر تهران 6-10 parasto_gh mtr6510 طرح،پروژه،نقشه(vip-2)
  دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 6-10 alireza mtr6510 نرم افزار gis--پاسخگو مهندسین aramo و ...
  چیدمان فضا در طراحی شهری -space syntax 6-10 mtr6510 mtr6510 تالار گفتمان طراحی شهری
  آموزش تکنیک چیدمان فضا و نرم افزار دپس مپ ویژه طراحان و برنامه ریزان شهری 6-10 mtr6510 mtr6510 نرم افزار
  شهر شناور روی آب به نام لی لی پد 6-5 somita thicharua88 اخبار طراحی شهری
  تدریس و آموزش روش راندینلی 6-5 yaser seraj thicharua88 مدل های کمی در شهرسازی
  راهنمایی 6-1 faribayekta faribayekta پرسش و پاسخ
  کتاب شهرسازی 5-28 faribayekta faribayekta پرسش و پاسخ
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل