ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
 • 95 رأی - میانگین امتیازات: 3.09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1
خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
از شار تا شهر1-
در شهر ایرانی چه پدیده ای با اوج وحضیض آنها شده است ؟ جواب : پدیده غارت دفاع

2-
شهر سبک فارسی در چه دوره ای بوده است ؟ جواب : قرن نهم ق.م . تا قرن چهارم ق. م

3-
در چه دوره ای شهر ایرانی نشات گرفته از تمدن بین النهرین است ؟

جواب : قرن نهم ق. م. تا قرن چهام ق. م

4-
در چه دوره ای شهر پارسی – هلنی در ایران شکل گرفت ؟ جواب : قرن سوم ق. م

5-
در چه دوره ای شهر ایرانی با اختلاط نظری و عملی در نحوه تفکر و نگرش به جهان روبروست ؟ جواب : قرن سوم ق. م

6-
در کدام دوره گذار از شار آزاد آزاد اندیشان دوران دیالمه به شار قدرتمند ویکسو نگر صورت گرفت ؟

جواب : از قرن چهارم ه.ق تا قرن هفتم ه. ق

7-
تولد سبک تهران در کدام دوره صورت گرفت ؟ جواب : اواسط حکومت قاجار

8-
در کدام دوره تاریخی شهر تهران به عنوان یک الگو مطرح میشود ؟ جواب : 1300تا 1320 ه. ش

9-
در کدام دوره مفهوم شهر به یک مسا له تبدیل می شود ؟ جواب : 1320 تا 1357 ه. شفصل یکم : شهر نشینی ، شهرگرایی و شهرسازی قبل از اسلام10-
شهر پارسی در کدام شهرها به اوج خود رسید ؟ جواب : شوش – استخر – پاسارگاد

11-
کدام شار با الهام از شهر- تپه های بین انهرین ساخته شد ؟ جواب : شار مادی

12-
این شار در تنظیم و تنسیق سه مقوله عمده جهان بینی ، اقتصاد و محیط ، گامی بس عظیم در شکل گیری تمدن جهانی بر می دارد ؟ جواب : شار مادی

13-
شاردر کدام دوره مفهوم التقاطی دارد ؟ جواب : شار پارسی – هلنی

14-
شهرهای نساء و فیروز آباد در کدام دوره بنیان نهاده می شوند ؟ جواب : شار پارتی

15-
در کدام شار دولت در ورای همه سازمان های اجتماعی مردم قرار می گیرد ؟ جواب : شار مادی

16-
در کدام شیوه یا دوره شاهد پیدایش نوشهرها در سازمان فضایی کشور بودیم ؟ جواب : پارسی – هلنی

17-
کدام شار مفهومی دوگانه از شهر- دولت یونانی و شهر- قدرت پارسی را می یابد ؟ جواب : پارسی – هلنی

18-
اولین شاری که درایران توانست عنوان شهرقدرت را به خود بگیرد کدام شار بود ؟ جواب : هگمتانه

19-
کدام شار مادی شباهت های فراوانی با شهر اور دارد ؟ جواب : هگمتانه

20-
هرتسفلد هگمتانه را به چه معنا می داند ؟ جواب : مکان جمع شدن

21-
مهم ترین عامل اقتصادی در شکل گیری شار کدام است ؟ جواب : غارت- دفاع

22-
در این دوره مردمان را به درون شهر معبد وشهرقدرت راهی نیست ؟ جواب : شار مادی

23-
در این شار مفهوم بازار در مرحله جنینی خود قرار دارد ؟ جواب :شار مادی

24-
شهرتپه را می توان به کدام شار نسبت داد ؟ جواب : شار مادی

25-
فتح کدام شهر دولت هخامنشی را در مقابل مجموعه ای از دولتشهرهای پر رونق بین النهرین قرار داد ؟ جواب : بابل

26-
فتح کدام شهر دولت هخامنشی را با عنصر جدیدی به نام پول مواجه می سازد ؟ جواب : لیدیه

27-
شار نظامی – کشاورزی و شار نظامی – بازرگانی به ترتیب مربوط به کدام شیوه هاست ؟ جواب : مادی – پارسی

28-
در کدام شار برای اولین بار بازار در شهر تولد می یابد ؟ جواب : پارسی

29-
در کدام شار سازمان فضایی کشور در چهار رده خانه ، ده ، طایفه وکشور صورت گرفت ؟ جواب : پارسی

30-
کدام شار اولین قدم را در مفهوم منطقه ای شدن برداشته است ؟ جواب : پارسی

31-
شار پارسی کدام یک از مفاهیم را در بر دارد ؟ جواب : شهرقدرت – شهرمعبد – شهربازار

32-
شاردر دوران هخامنشیان به چه شکلی بوده است ؟ جواب : مربع

33-
اولین بنایی که در شار پارسی شروع به ساختن آن می کردند چه بنایی بوده است ؟ جواب : آتشکده

34-
بالاترین طبقه در سازمان اجتماعی هخامنشیان کدام طبقه بود ؟ جواب : اشرافیت دودمانی

35-
حضور این طبقه اجتماعی در بطن دولت پارسی ، نشان از تحول تاریخی آن از دولت- شهرهای بین النهرین تا شهر قدرت پارسی دارد ؟ جواب : مغان وروحانیون

36-
کدام دولت با قرار دادن پادشاه در ورای طبقات اولین گام را در جهت تسلط بر مذهب را بر می دارد ؟ جواب : هخامنشی

37-
این طبقه اجتماعی در دوران هخامنشی بیان کننده قدرتی است که جامعه روستایی در روزرگاران باستان داشته است .

جواب : اشرافیت دهقانی

38-
حضور این طبقه در شار پارسی نشان از امتزاج ویگانگی کار اجتماعی دارد . جواب : اشرافیت دهقانی

39-
این شار محل اقامت طبقات ممتاز در شار پارسی بوده است . جواب : شار میانی

40-
در کدام شار ایرانی برای نخستین بار در تاریخ جهانی در فلسفه شرقی وغربی با یکدیگر ممزوج می شوند ؟

جواب : شار پارسی – هلنی

41-
شهر صد دروازه در کدام دوره تاریخی ساخته شد ؟ جواب : سلوکی

42-
شهر پارسی – هلنی در بدو تولد خویش چگونه شهری بوده است ؟ جواب : نظامی

43-
این شار محل استقرار اکثریت جامعه شهری روزگار باستان بوده است ؟ جواب : شار بیرونی

44-
شکل شهرها دردوران سلوکی چگونه بوده است ؟ جواب : شطرنجی

45-
در کدام شار برای اولین با میدان در شهر رنگ می گیرد ؟ جواب : پارسی- هلنی

46-
در کدام شار درهمتنیدگی سه جامعه ایلی ، روستایی و شهری به اوج خود می رسد ؟ جواب : شار پارتی در دولت اشکانی

47-
کدام شار برای اولین بار شکل دایره ای به خود می گیرد ؟ جواب : شار اشکانی

48-
کاخ کسرا را می توان در رده کدام قسمت از مناطق شارها قرار داد؟ جواب : شار میانی

49-
آنچه که در نساء و فیروز آباد کاملا مشهود است عمدتا چه عناصری می باشند ؟ جواب : دژ وشار میانی

50-
اولین سند سیاسی – عقیدتی حکومت و دولت در دوره های پیش از اسلام کدام است ؟ جواب : کارنامک اردشیر پاپکان

51-
ظهور کدام دولت اولین حرکت جامعه شهری برای رسیدن به قدرت بود ؟ جواب : ساسانی

52-
کدام طبقه اجتماعی در زمان ساسانیان از طبقات اجتماعی کنار گذاشته می شوند ؟ جواب : اشرافیت دودمانی

53-
نظام کاستی مشخصه کدام یک از دولت های پیش از اسلا م است ؟ جواب : ساسانی

54-
در کدام دولت موبدان از قدرت و منزلت بیشتری برخوردار بودند؟ جواب : ساسانی

55-
حضور کدام طبقه در جامعه ساسانی نشان از پیروزی اشرافیت دهقانی بر اشرافیت دودمانی دارد ؟ جواب : دهقانان

56-
کدام شهر به دستور شاپور دوم در زمان ساسانیان از میان برداشته شد ؟ جواب : شوش

57-
در زمان کدام یک از شاهان ساسانی شهرها شبیه شهرهای دوران اسلامی بود ؟ جواب : قباد

58-
اولین شهری که دارای تاریخ مکتوب است کدام شهر است ؟ جواب : بیشاپور

59-
شهر بیشاپور به چه شکلی است و یادآور کدام شهر هخامنشی است ؟ جواب : شطرنجی ، پاسارگاد

60-
کدام یک از قسمت های شهر در دوره قبل از اسلا م در دوره اسلامی به شلرستان موصوف گردید ؟ جواب : شار میانی

61-
کدام بخش از شهر به هنگام هجوم اعراب نقش اساسی بازی کرده است ؟ جواب : شار بیرونی

62-
در دوران بعد از اسلام کدام قسمت از شهر به ربض مشهور گردید ؟ جواب : شار بیرونی

63-
در دوران ساسانی آتشکده ها و بازار اصلی را باید در کدام قسمت از شهر جستجو کرد ؟ جواب : شار بیرونی

64-
میدان در دوران ساسانی در کدام قسمت از شهر برپا می شود ؟ جواب : شار بیرونیفصل دوم : شهرنشینی ، شهر گرایی وشهرسازی در دوران اسلامی65-
اولین شهری که با جهان بینی اسلامی در خارج از حجاز بنیان نهاده ش کدام شهر است ؟ جواب : کوفه

66-
پررنگ ترین نقش شهر های اسلا می کدام نقش است ؟ جواب :نقش مذهبی

67-
در دوران اسلامی نخستین مکانی که در شهر بنا می شد چه مکانی بود ؟ جواب : مسجد جامع

68-
در کدام دوران اسلامی مسجد در ربط کامل با قدرت دولت اسلامی ولی در کنار خود دارالاماره را به عنوان مقر حکومت دارد ؟ جواب : بنی امیه

69-
درکدام دوران اسلامی قدرت سیاسی از قدرت مذهبی آن جدا می گردد؟ جواب : عباسیان

70 –
در کدام دوره مساجد مکانی جهت خود نمایی حکومت ها می گردند ؟ جواب : حکومت قدرت های محلی

71-
در کدام دوره محلات بر مبنای جدایی قومی ، نژادی ، فرهنگی ، مذهبی و... بر پا می گردند ؟ جواب : عباسیان

72-
از کدام عناصر می توان به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر اسلامی یاد کرد ؟ جواب : بازار و میدان

73-
نخستین بازار در محدوده بلا فصل مسجد کدام بازار است ؟ جواب : عطاران وشمع فروشان

74-
کدام بازار بر گرد مدارس تشکیل می شد ؟ جواب : کتاب فروشان وصرافان

75-
پر اهمیت ترین بازار در دوره اسلامی کدام بازار است ؟ جواب : قیصریه

76-
از کدام عنصر می توان به عنوان ستون فقرات شهر دوره اسلامی نام برد ؟ جواب : بازار

77-
وجود محلات در تضاد و درتقابل از خصیصه های بارز کدام شهرها می باشد ؟ جواب : شهرهای دوره اسلامی

78-
مهمترین سیاستی که دولن اسلامی در دوران متقدم در ایران از آن تبعیت می کند چیست ؟ جواب : اهمیت بخشیدن به ربض

79-
شهرهای نو بنیاد در دوران اسلامی عمدتا دارای چه کار کردی بودند ؟ جواب : نظامی

80-
شهرسازی و شهر نشینی تحت حکومت های محلی از چه زمانی آغاز شد ؟ جواب : قرن دوم وسوم هجری

81-
شهر بغداد بر چه طرح وشکلی می باشد ؟ جواب : دایره

82-
سازمان های صنفی از زمان کدام دولت بعد از اسلام به انتظام کشیده می شود ؟ جواب : سامانی

83-
نظارت بر امور اصناف در دوران سامانی بر عهده کدام دیوان بود ؟ جواب : دیوان حسبت

84-
اولین تمایز شهرهای دوره سامانی با شهرهای قبل از آن در چه چیزی بوده است ؟ جواب : عوض شدن مراکز فعالیت

85-
در کدام دوره خان نظامی با استقرار در شهر نماد ااصلی پیوند سه جامعه ایلی ، روستایی وشهری می شود ؟ جواب : سامانیان

86-
چهار پایه اصلی سازمان شهری سامانیان کدام است ؟ جواب : حکومت – مذهب – اصناف – امت

87-
اوج حیات ادبی و اوج شهر نشینی بعد از اسلام در کدام دوره بوده است ؟ جواب : قرن چهارم هجری ق

88-
انجمن های صنفی از چه قرنی در شهرهای اسلامی – ایرانی دیده می شود ؟ جواب : قرن سوم ه. ق

89-
از کدام دوره به عنوان مر جع شهرسازی و تفکر شهری کشور یاد می شود ؟ جواب : قرن چهارم . ه . ق

90-
فناگرد خسرو بر چه طرح وشکلی بوده است ؟ جواب : شطرنجی

91-
کدام دولت اسلامی نظام تیولداری را در ایران به کار گرفت ؟ جواب : سلجوقی

92-
نظام اقطاع گسترش یافته در دوره سلجوقی دستمایه اصلی برای تحکیم کدام نظریه می گردد؟ جواب : نظریه دولت

93-
در زمان مغول با اجرای کدام قوانین اقتصاد شهری و روستایی بی معنا می شود ؟ جواب : طرح و تمغا

94-
کدام شهر اولین پایتخت مغولی در ایران بوده است ؟ جواب : مراغه

95-
مغولان با استفاده از کدام مفهوم شهرها را ابتدا مفتوح وسپس معدوم می کردند ؟ جواب : محلات درستیز

96-
زمین داری و اقطاع با اجرای کدام قوانین مغولی از میان برداشته می شود ؟ جواب : یاسا

97-
کدام شهر در در زمان غازان خان به اوج عظمت و عمرانی می رسد ؟ جواب : تبریز

98-
شام غازانی به تبعیت از کدام شهر ساخته می شود ؟ جواب : دمشق

99-
شهر آمد در کدام منطقه ساخته شد ؟ جواب : دیاربکر

100-
میدان حسن پادشاه در کدام شهر ساخته شده است ؟ جواب : تبریز

101-
کدام شهر با 30 هزار خانه در کناره شرقی تبریز به دستور خواجه رشیدالدین فضل الله ساخته می شود ؟ جواب : ربع رشیدی

102-
شهرهای شام غازانی و ربع رشیدی به چه گونه ای ساخته می شوند ؟ جواب : شطرنجی

103-
شهر سلطانیه در زنجان به چه شکلی ساخته می شود ؟ جواب : شطرنجی

104-
سیاست ارضی دولت صفوی به سیاست ارضی کدام دولت نزدیک می باشد ؟ جواب : ساسانی

105-
در کدام دوره برای نخستین بار در ایرا ن بعد از اسلام قلاع اهمیت وارزش خود را به عنوان پایگاهی در سنیز با دولت مرکزی از دست می دهد ؟ جواب : صفوی

106-
مالیات در زکمان صفوی از انجمن های صنفی از طریق چه کسی در یافت می شد ؟ جواب : کلانتر

107-
در کدام دوره مفهوم خیابان در مقابل بیابان بوجود می آید ؟ جواب : صفوی

108-
گستره عمل شهر اصفهان در زمان صفویه چیست ؟ جواب : شهر – منطقه

109-
مکتب اصفهان در شهرسازی در پی تحقق بخشیدن به کدام اصل است ؟ جواب : اصل تعاون و توازن

110-
هدف اصلی شهرسازی مکتب اصفهان چیست ؟ جواب : ایجاد فضای شهری
تهیه کننده : داود حسن زاده دانشجوی روزانه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
آخرین ارسال های من :

خدایا:
مرا ببخش ،  
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم  
و خانه تو نبود....!!!!
63
2
RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
واقعا زحمت کشیدید
خسته نباشید
این هم فایل پی دی افی که خانم مهندس زحمت خلاصشو کشیدن.rar   az shar ta shahr.rar (اندازه: 137.98 KB / تعداد دفعات دریافت: 336)

آخرین ارسال های من :

اگر انسان ها بدانند بودنشان باهم چقدر محدود است، محبتشان به هم نامحدود می شود. امام علی (ع)  
   
iiiliia@yahoo.com
3
RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
واقعا ممنون

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: atelieahjam
4
RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
متاسفانه هرچیزی که خواستم از این سایت دانلود کنم بهم گفت اجازه ندارم....
اخه چه فایده که باید عضو میشدم حتما؟؟؟ 2

آخرین ارسال های من :
  5
  RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
  (2012-12-14، 07:31 PM)sahar213 نوشته است: متاسفانه هرچیزی که خواستم از این سایت دانلود کنم بهم گفت اجازه ندارم....
  اخه چه فایده که باید عضو میشدم حتما؟؟؟ 2

  سلام
  شما میتونید با کمی وقت گذاشتن همه فایلها را بدون هزینه کردن دانلود کنید چند ساعت فعالیت و به اشتراک گذاشتن فایل مساوی است با هزاران فایل با ارزش سایت

  دوستان دیگر هم همین کار را کردند.

  اگر وقت ندارید میتوانید راه دیگری را انتخاب کنید.
  آخرین ارسال های من :

  موفقیت در گرو تلاش است
   همکاری در فروش فایل و پروژه های شما:
   سپاس شده توسط: atelieahjam
  6
  RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
  سلام

  خلاصه نکات خیلی خوبی است. از شما دوست عزیز متشکرم.

  آخرین ارسال های من :
   سپاس شده توسط: atelieahjam
  7
  RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
  چرااجازه دانلودنمیده؟مگ فایل vip؟
  آخرین ارسال های من :

  ازصدای گذرآب چنان میفهمم.تندترازآب روان عمرگران میگذرد.زندگی را نفسی..ارزش غم خوردن نیست آنقدرسیربخندکه ندانی غم چیست
  8
  RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
  (2013-11-10، 12:32 PM)taftazan نوشته است: چرااجازه دانلودنمیده؟مگ فایل vip؟
  بله دوست عزیز این فایل در قسمت vip قرار دارد.

  [تصویر: iranshahrsaz.com_20_f28c9.jpg]

  آخرین ارسال های من :
   سپاس شده توسط: atelieahjam
  9
  RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
  با سلام .من ارشد شهرسازی دارم . برای ارشد جغرافی و برنامه ریزی شهری چه منابعی مهم هستند؟ اگه ممکنه منابع اصلی رو به من معرفی کنید

  آخرین ارسال های من :
   10
   RE: خلاصه نکات از شار تا شهر (دکتر سید محسن حبیبی)
   جای یک نقد خیلی خالیست:
   جالبه! این خلاصه کتاب، در بسیاری از سایت های ناشناس و نه چندان معروف و بی مدعا برای استفاده بطور رایگان قرار داده شده اما در مقابل، سایتهایی که مدعی مرجع شهرسازی ایران هستند(البته به قول خودشان!) بابتش پول مطالبه می کنند.
   روزگار غریبی است .... درآمد خلاصه کتاب بیشتر از مولف کتاب شده...
   البته هیچ ایرادی در این موضوع نیست، به شرطی که از طرف دیگر، شعار و ادعایی نباشد.

   آخرین ارسال های من :
   موضوعات مرتبط با این موضوع...
   موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
   Smile خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی) FaTyJo0oN 33,362 2016-12-23، 03:34 AM
   آخرین ارسال: alireza
     غیر رایگان جزوه خلاصه کتاب نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان-احسان سروش نیا MHAKBARI 6,427 2015-10-09، 12:53 PM
   آخرین ارسال: MHAKBARI
     خلاصه نکات .. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- اسماعیل شیعه FaTyJo0oN 33,449 2015-09-29، 05:13 AM
   آخرین ارسال: alireza
     رایگان! خلاصه مباحت و نکات مهم طرحهای توسعه شهری در ایران alireza 1,823 2014-11-08، 09:42 PM
   آخرین ارسال: alireza
     جزوه بوم شناسی دکتر لقایی maryam taban 4,179 2014-07-04، 10:43 AM
   آخرین ارسال: maryam taban
     خلاصه جزوه دست نویس درک و بیان دانشگاه تهران maryam taban 1,985 2014-06-29، 11:51 AM
   آخرین ارسال: zahra2130
     جزوه درس کاربرد مدل کمی در شهرسازی دکتر زبردست MHAKBARI 4,854 2013-11-29، 11:39 AM
   آخرین ارسال: alireza
     دانلود خلاصه کتاب مبانی و تکنیک های یرنامه ریزی از دکتر زیاری milad_novin 2,990 2013-11-08، 01:14 PM
   آخرین ارسال: milad_novin
     خلاصه کتاب سیمای شهر mahan 1,609 2013-06-16، 06:14 PM
   آخرین ارسال: mahan
     خلاصه کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید - doc lofra 13,669 2012-12-04، 07:23 PM
   آخرین ارسال: JiLa
   کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان
   آمار انجمن
   آخرين ارسال ها
   موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
     لباس کار جوشکاری-لباس کار نسوز-لباسکار لی 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     ساخت یک سایبان خودرو 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     زمان مناسب برای تعویض ---- هوا 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     شرط موفقیت در نمایشگاه 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     تابلو سازی ال ای دی led 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     پرده هوا چیست : 5 ساعت پیش negar33 negar33 تالار گفتمان معماری
     انواع عایق الاستومری 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     کفسابی و کاربرد آن 5 ساعت پیش negar33 negar33 مشاوره متفرقه
     نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
     توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
     مقاله  مقاله شهرسازی 05-20 archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
     دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
     روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
     دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
     دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
   با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

   [-]
   جستجو
   جستجوی گوگل