ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
طرح جامع امداد و نجات كشور
از این مبحث در سوالات نظام مهندسی دیدم سوال ازش اومده امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره...

طرح جامع امداد و نجات كشور

رئيس جمهور

تصويب نامه هيئت وزيران

شماره : 2282/ت24412 ه‍

تاريخ : 23/1/1382

باسمه تعالي

وزارت كشور – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 212-17 مورخ 17/12/1379 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده
(44)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – طرح جامع امداد و نجات كشور را به شرح زير تصويب نمود

فصل اول – كليات

ماده 1 – تعاريف و مفاهيم زير در اين طرح در معاني مشروح مربوط بكار مي روند

1- بحران : حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد ، مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي كند و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري ، فوري و فوق العاده دارد

2- بحران ملي : بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت بحران و امكانات يك استان باشد . ساير موارد به عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي شود

تبصره – نوع بحران از حيث ملي ، منطقه اي يا محلي بودن ، بر اساس پيشنهاد استاندار استان مربوط و تأييد رئيس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور مشخص مي شود

3- مديريت بحران : فرآيند عملكرد و برنامه ريزي مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي است كه با مشاهده ، تجزيه و تحليل بحرانها ، به صورت يكپارچه ، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تلاش مي كنند از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت بروز آنها در جهت كاهش آثار ، آمادگي لازم ، امدادرساني سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تلاش نمايند
4- مديريت مخاطرات ( ريسك ) : فرآيندي است كه سطح تحمل يك خطر مشخص را در جامعه شناسايي مي كند و اين اطلاعات را در جهت تصميم گيري براي اقدامات مربوط به كاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها به كار مي برد . اين فرآيند با توجه به منافع و هزينه هاي كاهش مخاطرات انجام مي گيرد
5- امداد و نجات : عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو ، نجات ، ارائه كمكهاي اوليه ، انتقال مجروحان تا نزديكترين و اولين مركز درماني ، تغذيه اضطراري ، تأمين سرپناه اضطراري ، تخليه جمعيت ها ، تأمين امكانات اوليه و دريافت و توزيع كمك هاي مردمي و اقلام اهدايي سازمانهاي غيردولتي داخلي ، خارجي و بين المللي است

ماده 2 – موضوع فعاليتها و مجموعه اقدامات مشمول اين طرح عبارتند از

1- پيشگيري : مجموعه اقداماتي است كه پيش ، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات يا كاهش آثار زيان بار آن انجام مي شود

2- آمادگي : مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه – دولت و مردم – را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد . آمادگي شامل جمع آوري اطلاعات ، پژوهش ، برنامه ريزي ، ايجاد ساختارهاي مديريتي ، آموزش ، تأمين منابع ، تمرين و مانور است . آموزش شامل آموزشهاي همگاني ، تخصصي ، نهادهاي مدني ، صنايع و حرف ، رسانه هاي گروهي و صدا و سيما است
3- مقابله : ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان و مال انسانها ، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات ، مقابله شامل امداد و نجات ، بهداشت ، درمان ، تأمين امنيت ، ترابري ، ارتباطات ، تدفين ، دفن مواد زايد جامد ، دفن فاضلاب ، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك ، سوخت رساني ، اطلاع رساني و هشدار است
. 4- بازسازي : بازگرداندن شرايط يك منطقه آسيب ديده پس از بحران به شرايط عادي با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار و كليه ضوابط ايمني است
ماده 3 – هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از : سازماندهي و هم پيوسته كردن كليه عناصر و عوامل مديريت بحران ، استفاده از تمامي امكانات ملي ، استاني و نيروهاي مردمي ، هدايت كليه كمكهاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي ، ارائه حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان يافته ، تقليل تلفات انساني و اقتصادي ، جبران و بازسازي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت اوليه قبل از بحران ، ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحران

ماده 4- راهكارهاي اساسي عبارتند از

1- انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره برداري لازم از اصول و دستاوردهاي علمي ، تخصصي و تجربي داخل كشور و كشورهاي مختلف جهان و انتقال روشهاي پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاري ، برنامه ريزي و اجرايي كشور

2- اجراي برنامه هاي ملي و منطقه اي و سرمايه گذاري لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با اولويت پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي

3- سازماندهي ، هماهنگي و به كارگيري كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ، تحت برنامه ريزي و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفضيلي آنها در بحرانها
4- جلب مشاركت و همكاريهاي مردمي از طريق آموزش عمومي ، ايجاد آمادگي ، هدايت كمكهاي مردمي به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان ، سازماندهي و آموزش نيروهاي داوطلب در شبكه مديريت بحران

5- استفاده صحيح و بهينه از كليه امكانات دولتي و غيردولتي به منظور ارائه حداكثر خدمات در بحرانها

6- پشتيباني هاي لازم قواي سه گانه ، وزارتخانه ها ، نهادها و نيروهاي مسلح – به ويژه نيروي مقاومت بسيج – در بالاترين سطح ممكن


فصل دوم – ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و ستادهاي تابع آن

ماده 5 – به منظور سياستگذاري كلي ، برنامه ريزي ملي و نظارت عاليه بر امر مديريت بحران كشور ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور – كه در اين طرح ستاد ناميده مي شود – تشكيل مي گردد
تبصره – از زمان تصويب اين طرح كليه مسئوليت ها و اختيارات ستاد حوادث غيرمترقبه كشور و ديگر نهادها و مجامع موازي به ستاد منتقل مي شود

ماده 6 – اعضاي ستاد عبارتند از

1- وزير كشور ( رئيس )
2- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3- وزير پست و تلگراف و تلفن
4- وزير آموزش و پرورش
5- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
6- وزير راه و ترابري
7- وزير نيرو
8- وزير مسكن و شهرسازي
9- وزير جهادكشاورزي
10- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
11- وزير امور اقتصادي و دارايي
12- وزير امور خارجه
13- وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري
14- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
15- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
16- فرمانده نيروي مقاومت بسيج
17- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
18- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
19- رئيس سازمان شهرداريهاي كشور
20- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
21- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تبصره – در صورت عدم امكان حضور هر يك از اعضا ( به استثناي رئيس ستاد )
معاون ذيربط مي‌تواند با هماهنگي دبيرخانه ستاد در جلسات شركت نمايد

ماده 7- وظايف و اختيارات ستاد عبارت است از

1- سياستگذاري و تعيين راهبردهاي جامع در زمينه مديريت بحران

2- برنامه ريزي ملي جهت اجراي نظام مديريت بحران

3- سازماندهي براي استفاده از منابع موجود

4- هماهنگ نمودن وظايف ، اختيارات و مسئوليت هاي كليه بخشها ، واحدها و تشكيلات دولتي و غيردولتي در امر مديريت بحران

5- سازماندهي و برنامه ريزي جهت استفاده از مشاركتهاي مردمي در خصوص بحرانها

6- تهيه پيش نويس لوايح قانوني ، مقررات و مصوبات دولتي در ارتباط با مديريت بحران ، جهت ارائه به هيئت وزيران از طريق وزير كشور

7- ايجاد هماهنگي و مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار بر اساس ملاحظات مديريت بحران

8- نظارت و ارزشيابي برنامه هاي مديريت بحران در تشكيلات دولتي ، غيردولتي و مشاركتهاي مردمي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستيها

9- بررسي و تصويب پيشنهادهاي كارگروههاي زيرمجموعه ستاد

10- تصويب درخواست كمكهاي خارجي

11- اعلام وضعيت بحرانهاي ملي و استاني

12- پيگيري و پيش بيني تأمين اعتبارات و امكانات مالي مورد نياز مديريت بحران كشور

تبصره – در هنگام بروز بحران ، كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس يا جانشين رئيس ستاد با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 8- ستاد سالي چهار جلسه عادي و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد ، به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد

ماده 9- به منظور ايجاد هماهنگي پشتيباني ، تصميم سازي ، پيگيري عمليات اجرايي ستاد و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته ، دبيرخانه ستاد در وزارت ك
تبصره – تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط تدوين مي شود

ماده 10 – وظايف دبيرخانه ستاد عبارت است از

1- انجام فرآيند تصميم سازي و پشتيباني

2- انجام امور مطالعاتي ، تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي به منظور پشتيباني كارشناسي ستاد از طريق مجامع و مراكز ذيربط

3- برقراري ارتباط با مراكز علمي ، تحقيقاتي و اجرايي در داخل و خارج از كشور

4- مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران ( شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار )

5- طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص بحرانها

6- مديريت امور مالي ستاد در چهارچوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب

7- نظارت بر طرحهاي پژوهشي كارگروههاي تابع

8- ايجاد هماهنگي بين ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها و سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها زير نظر ستاد

9- پشتيباني تشكيل جلسات ستاد و كارگروه ملي آمادگي

10- ابلاغ تصميمات ، دستورالعملها و صورت جلسات و انجام كليه امور اداري لازم

11- پيگيري اجراي مصوبات ستاد و كارگروه ملي آمادگي
12- برقراري ارتباط بين اعضاي ستاد و سازمانهاي مسئول و همكار امور مديريت بحران به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي

13- بررسي نيازهاي اعتباري ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها در مراحل چهارگانه بحران و پيگيري تأمين و توزيع آن بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد

14- پيگيري برگزاري سمينارها و گشتهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران

15- انتشار پوستر ، بروشور ، نشريه ، جزوه و كتاب به منظور افزايش ، آگاهيهاي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران پس از اخذ مجوزهاي لازم
ماده 11- به منظور سياستگذاري استاني و اجراي مصوبات ستاد در سطح استانها ، هماهنگي امور اجرايي و تصميم گيري مناسب ، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان – كه در اين طرح « ستاد استان » ناميده مي شود – در مركز هر يك از استانهاي كشور زير نظر ستاد تشكيل مي شود

ماده 12- اعضاي ستاد استان عبارتند از
1- استاندار ( رئيس )
2- مدير عامل جمعيت هلال احمر استان
3- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

4- مدير عامل شركت مخابرات استان
5-مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان
6- مدير عامل شركت برق منطقه اي استان
7- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
8- فرمانده ارشد سپاه در منطقه
9- فرمانده ارشد ارتش در منطقه
10- فرمانده نيروي مقاومت بسيج در استان
11- رئيس سازمان بازرگاني استان
12- مدير كل صدا و سيماي مركز استان
13- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان
14- مدير كل راه و ترابري استان
15- رئيس سازمان جهادكشاورزي استان
16- رئيس شوراي اسلامي استان و در غياب وي رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان
17- مدير كل سازمان بهزيستي استان
18- مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان
19- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
20- مدير كل دادگستري استان
21- رئيس سازمان آموزش و پرورش استان
22- شهردار شهر مركز استان
23- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
24- مدير كل حفاظت محيط زيست استان
25- رئيس سازمان شهرداريهاي استان
26- فرمانده ناحيه انتظامي استان

تبصره – بنا به ضرورت ، رئيس ستاد مي تواند از ساير افراد براي شركت در جلسات دعوت نمايد0

ماده 13- وظايف و اختيارات ستاد استان عبارت است از
1- سياست گذاري در زمينه مديريت بحران استان با تبعيت از سياستهاي ملي

2- هماهنگي و نظارت بر فعاليت ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستانها
3- مديريت بحران بحرانهاي استاني در مراحل پيشگيري ، مقابله و بازسازي با همكاري ستادهاي شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

4- اعمال جنبه هاي پيشگيري ( پيش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد استاني با همكاري ستادهاي شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

5- مديريت مرحله آمادگي مديريت بحران ملي از طريق ارجاع جنبه هاي آمادگي به كارگروه آمادگي استان، موضوع ماده (25) اين طرح ، پشتيباني و هدايت فعاليت كارگروه آمادگي استان و ابلاغ مصوبات آن كارگروه به سازمان هاي ذيربط

6- توزيع اعتبارات و امكانات استاني مورد نياز مديريت بحران استان

7- درخواست اعلام وضعيت بحران ملي يا منطقه اي از ستاد

8- اعلام وضعيت بحراني استاني

تبصره – در هنگام بروز بحران ، كليه ادارات ، مؤسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي استان موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس يا جانشين رئيس ستاد استان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 14- ستاد استان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد استان به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد

ماده 15- دبيرخانه ستاد استان در استانداري مربوط تشكيل مي شود

ماده 16- به منظور تحقق بخشيدن به سياستهاي تعيين شده توسط ستاد و تصميمات ستاد استان و اعمال مديريت بحران در شهرستانها ، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستان – كه در اين طرح « ستاد شهرستان » ناميده مي شود – در كليه شهرستانهاي كشور تشكيل مي گردد

ماده 17- اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از

1- فرماندار ( رئيس )

2- رئيس شعبه جمعيت هلال احمر

3- شهردار شهر مركز شهرستان

4- رئيس شوراي شهر مركز شهرستان

5- فرمانده منطقه انتظامي در شهرستان

6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در شهرستان

7- رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان

8- رئيس اداره مخابرات شهرستان

9- رئيس اداره برق شهرستان

10- رئيس اداره آب و فاضلاب شهرستان

11- رئيس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان

12- رئيس اداره جهادكشاورزي شهرستان

13- رئيس اداره راه و ترابري شهرستان

14- رئيس اداره بازرگاني شهرستان

15- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان

16- نماينده شركت گاز شهرستان

17- رئيس دادگستري شهرستان
18- رئيس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان
ماده 18- رئيس ستاد شهرستان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد ، نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد0

ماده 19- وظايف ، اختيارات و تكاليف ستاد شهرستان عبارتند از
1- مديريت بحران بحرانهاي شهرستاني در مراحل پيشگيري ، مقابله و بازسازي با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران
2- اعمال جنبه هاي پيشگيري ( پيش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد شهرستاني با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

3- توزيع اعتبارات و امكانات شهرستاني مورد نياز مديريت بحران شهرستان

4- درخواست اعلام وضعيت بحران استاني از ستاد استان

5- اعلام وضعيت بحران شهرستاني

تبصره 1- كليه فعاليتهاي ستاد شهرستان زير نظر ستاد استان صورت مي گيرد

تبصره 2- در هنگام بروز بحران ، كليه ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس ستاد شهرستان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 20- ستاد شهرستان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد شهرستان به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد


.
فصل سوم – كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استان


ماده 21- به منظور مديريت و پيگيري مجموعه اقدامات آمادگي موضوع بند (2


)
ماده (2) اين طرح ، كارگروه ملي آمادگي زير نظر ستاد با تركيب زير تشكيل مي شود


1- معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور ( رئيس

2- معاون وزير نيرو

3- معاون وزير جهادكشاورزي

4- معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

5- معاون وزير راه و ترابري
6- معاون وزير مسكن و شهرسازي
7- معاون وزير بازرگاني
8- معاون وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري

9- معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

10-جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج

11- دبير كل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
12- رئيس سازمان هواشناسي كشور

13- معاون رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
14- رئيس مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

15- رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي


ماده 22- رئيس كارگروه ملي آمادگي مي تواند بر حسب مورد از افراد كارشناس ذيربط جهت شركت در جلسات كارگروه ، دعوت به عمل آورد

ماده 23- وظايف و اختيارات كارگروه ملي آمادگي عبارتند از

1- هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي
2- بررسي طرحها و پيشنهادات واصله از كارگروههاي تخصصي و تلفيق و هماهنگي با طرحها و پيشنهادات ساير كارگروهها با رعايت سياستهاي ستاد

3- پشتيباني ، هماهنگي ، نظارت و سياستگذاري فعاليتهاي كارگروههاي آمادگي استانها

4- مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار بر اساس ملاحظات مديريت بحران
5-
تهيه و تلفيق برنامه هاي كلي مديريت بحران در سطوح مختلف
6- تهيه پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران كشور و ارائه به ستاد

7- برنامه ريزي ، ارزيابي و تصويب طرحهاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با حوادث و بلاياي طبيعي در سطوح مختلف كشور

8- نظارت و برنامه ريزي براي برگزاري مانورها و بازنگري در برنامه ها و دستورالعملهاي مربوط
9- برنامه ريزي جهت فراهم كردن زمينه انتقال دانش و فنآوري مربوط به مديريت بحران به مراجع ذيربط

10- بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي فعاليتهاي كارگروه و پيشنهاد آن به ستاد

ماده 24- كارگروه ملي آمادگي سالي چهار بار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت نياز بنا به تشخيص رئيس كارگروه ، جلسه فوق العاده تشكيل مي شود

ماده 25- به منظور هماهنگي و پيگيري اقدامات آمادگي ، « كارگروه آمادگي استان » زير نظر ستاد استان تشكيل مي شود

ماده 26- اعضاي كارگروه آمادگي استان عبارتند از

1- معاون امور عمراني استاندار ( رئيس )
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
3- رئيس سازمان جهادكشاورزي استان

4- مدير كل راه و ترابري استان

5- رئيس سازمان بازرگاني استان

6- مدير عامل جمعيت هلال احمر استان

7- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

8- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان

9- مدير كل هواشناسي استان

10- مدير كل حفاظت محيط زيست استان

11- رئيس سازمان جنگلها و مراتع استان

12- مدير عامل سازمان آب منطقه اي استان

13- مدير عامل شركت برق منطقه اي استان

14- بالاترين مقام مسئول شركت پخش فرآورده هاي نفتي در استان

15- مدير عامل شركت گاز استان

16- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان

17- فرمانده ناحيه انتظامي استان

ماده 27- كارگروه ملي آمادگي با همكاري كارگروههاي تخصصي آن موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين طرح ، برنامه هاي مورد نياز خود را با عنايت به شرح وظايف و تكاليف مربوط ، تهيه و به تصويب ستاد برساند و متعاقب آن در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور ، برنامه جامع خود را تنظيم و در مقاطع مربوط به ستاد ارائه نمايد

ماده 28- مديريت و فرماندهي مراحل ديگر مديريت بحران ( شامل پيشگيري ، مقابله و بازسازي ) مستقيماً توسط ستاد اعمال مي شود و فرماندهي امور تخصصي بر عهده سازمانهاي مسئول كارگروههاي تخصصي است

فصل چهارم – كارگروههاي تخصصي


ماده 29- كارگروه ملي آمادگي با همكاري سه گروه كارگروه به شرح زير وظايف خود را انجام مي‌دهد

1- كارگروههاي تخصصي عملياتي : مرحله آمادگي امور تخصصي مديريت بحران را انجام مي دهند
2- كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات : برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي لازم براي فعاليت هاي پيشگيري و مديريت مخاطرات را انجام مي دهد به بررسي مخاطرات عمده ته÷
ماده 30- وظايف كلي كارگروههاي تخصصي كارگروه ملي آمادگي عبارتند از

1- همكاري در جمع آوري اطلاعات در زمينه تخصصي مربوط

2- هدايت پژوهشهاي تخصصي مورد نياز مديريت بحران

3- تهيه برنامه هاي مورد نياز مراحل چهارگانه مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط جهت ارائه به مراجع ذيربط

4- هماهنگي جهت ايجاد ساختارهاي مديريتي مورد نياز در مراحل مختلف مديريت بحران در زمينه‌هاي تخصصي مربوط

5- تهيه برنامه هاي آموزشي و هدايت آنها در زمينه تخصصي مربوط

6- برنامه ريزي تأمين منابع مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط

7- تهيه برنامه هاي تمرين و مانور و نظارت بر انجام آنها در زمينه تخصصي مربوط

8- ارائه نظر كارشناسي به كارگروه ملي آمادگي و ستاد

ماده 31- وظايف كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارت است از

1- ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و كاهش اثرات بحرانها

2- ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و مديريت مخاطرات

3- شناسايي مخاطرات جامعه و اولويت بندي آنها

4- تعيين معيارها و استانداردهاي ايمني در تمامي امور عمراني كشور و برقراري ساز و كارهايي جهت الزام بكارگيري آنها

ماده 32- وظايف كارگروههاي تخصصي آموزش عبارت است از
:

1- شناسايي و تعيين گروههاي آموزش جو و اولويت بندي آنها

2- تعيين و رائه مطالب آموزشي براي گروههاي مختلف با توجه به شرايط علمي و كاري آنها

3- ارائه آموزشهاي تخصصي با استفاده از تجربيات اساتيد و صاحبنظران امر مديريت بحران در كشور

4- ساماندهي آموزش مراكز دولتي و غيردولتي در جهت ارائه آموزشهاي مرتبط در زمينه مراحل چهارگانه مديريت بحران

5- استفاده از شيوه هاي گوناگون آموزش در زمان ها و مكان هاي مناسب

6- ايجاد زمينه جلب مشاركت هاي مردمي در چهار مرحله بحران با آموزش هاي ارائه شده

7- مشاركت دادن فعال تمامي سازمانهاي دخيل در امر آموزش مديريت بحران


ماده 33- علاوه بر سازمانهاي مسئول امور مديريت بحران كشور – مندرج در ماده

(6) اين طرح ، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي زير نيز موظفند در زمينه مسائل آموزشي مديريت بحران با ستاد همكاري نمايند :
1- وزارت آموزش و پرورش از طريق :
الف – گنجاندن آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران ، ايمني و مديريت بحران در كتب درسي و انتشارات كمك آموزشي دوره هاي مختلف تحصيلي

ب – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه

پ – برگزاري مانورهاي سالانه در مدارس كشور با هماهنگي ستاد

ت – تشكيل شوراهاي ايمني در مدارس كشور با هماهنگي ستاد براي ساماندهي آموزش همگاني دانش آموزان

ث – موظف نمودن واحد تأليفات كتب درسي براي اجباري نمودن مطالعه مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در كتب درسي

2- وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري از طريق

الف – موظف نمودن تمام دانشگاههاي كشور براي آموزش همگاني مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در زمينه مراحل چهارگانه بحران

ب – گنجاندن اصول ايمني ، مديريت بحران و آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران در برنامه درسي رشته‌اي مختلف

پ – ايجاد و تداوم دوره هاي دانشگاهي مربوط به شناخت مخاطرات ، ايمني و مديريت بحران

ت – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در نشريان دانشگاهي

ث – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه

ج – برگزاري مانورهاي سالانه در دانشگاههاي كشور با هماهنگي ستاد

چ – ايجاد شرايط مناسب براي انتقال اطلاعات تخصصي تر درباره آمادگي در برابر بلاياي طبيعي ميباشد ، به خصوص مقاوم سازي ساختمانها ( به ويژه براي دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران ، راه و ساختمان ، شهرسازي )
3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق

الف – صدور خارج از نوبت مجوز به كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران

ب – حمايت از فيلم ها ، نمايش ها ، كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران

پ – گنجاندن موضوع ايمني در جشنواره هاي فيلم ، تئاتر و مراسم كتاب و نمايشگاههاي ملي و بين المللي سال

ت – اولويت دادن و گنجاندن موضوع ايمني در سياستهاي تبليغي

4- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از طريق

الف – ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي مديريت بحران از طريق راديو و تلويزيون

ب – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فيلمها و نمايشها

پ – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در مسابقات

ت – ارائه اخبار بحران ها و تحليل آنها بر اساس اصول مديريت بحران

ث – ارائه تجربيات جهاني مديريت بحران توسط گزارش و فيلم

5- وزارت كار و امور اجتماعي از طريق

الف – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزشهاي فني و حرفه اي


ب - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران به ويژه در زمينه آمادگي و مقابله در برابر زلزله و مواد شيميايي محيط كار در دوره هاي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت كارگران

6- نيروهاي نظامي و انتظامي و بسيج از طريق

الف - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي سربازان وظيفه

ب - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي درجه داران و افسران

پ - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در دوره هاي بازآموزي درجه داران و افسران

7- سازمان بهزيستي كشور از طريق

الف – گسترش آموزش همگاني در خصوص بحرانها در سطح مهد كودك ها و ساير مؤسسات تحت پوشش خود ، با توجه به سطح فراگيري آنها

ب – گسترش آموزشهاي ضمن خدمت تخصصي مديريت بحران براي كاركنان

ماده 34- كارگروههاي تخصصي عملياتي عبارتند از

: 1- كارگروه تخصصي امداد و نجات ، با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
2-كارگروه تخصصي بهداشت و درمان ، با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3- كارگروه تخصصي حمل و نقل ، با مسئولين وزارت راه و ترابري

4- كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات ، با مسئوليت وزارت پست و تلگراف و تلفن

5- كارگروه تخصصي آوار و تدفين ، با مسئوليت وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور )

6- كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك ، با مسئوليت وزارت كشور ( ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني )

7- كارگروه تخصصي سوخت رساني و مواد نفتي ، با مسئوليت وزارت نفت

8- كارگروه تخصصي امنيت و انتظامات ، با مسئوليت وزارت كشور

9- كارگروه تخصصي مديريت برق ، آب و فاضلاب ، با مسئوليت وزارت نيرو

10- كارگروه تخصصي تأمين مسكن ، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي

11- كارگروه تخصصي كشاورزي و دامداري ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

12- كارگروه تخصصي صنعت و معدن ، با مسئوليت وزارت صنايع و معادن


ماده 35- كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارتند از

1- كارگروه تخصصي زلزله و لغزش لايه هاي زمين ، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي

2- كارگروه تخصصي آفات ، امراض نباتي و سرمازدگي ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

3- كارگروه تخصصي احياي مراتع و مقابله با خشكسالي ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

4- كارگروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه ها ، با مسئوليت وزارت نيرو

5- كارگروه تخصصي آلودگي هوا ، با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست

6- كارگروه تخصصي بلاياي جوي ، با مسئوليت سازمان هواشناسي كشور


ماده 36- كارگروههاي تخصصي آموزش عبارتند از

: 1- كارگروه آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر
2- كارگروه آموزش تخصصي با مسئوليت وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري

3- كارگروه آموزش مدارس با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش

4- كارگروه آموزش رسانه هاي گروهي با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

5- كارگروه آموزش صدا و سيما با مسئوليت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ماده 37- مسئولان هماهنگي كارگروههاي تخصصي عملياتي ، كارگروههاي پيشگيري و مديريت مخاطرات و كارگروههاي آموزش بنا به پيشنهاد رئيس كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين مي شوند.

ماده 38- مديريت عمليات هر كارگروه تخصصي ، بر عهده سازمان مسئول آن امور زير نظر ستاد است

ماده 39- اعضاء ، آيين نامه داخلي و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين طرح به پيشنهاد مسئول هر كارگروه تخصصي و تأييد كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين و تدوين مي شود


ماده 40- كارگروههاي تخصصي كارگروه ملي آمادگي هر دو ماه يك بار جلسه عادي خواهند داشت و در صورت درخواست رئيس كارگروه ، جلسه فوق العاده تشكيل می شود.

ماده 41- كارگروههاي تخصصي عملياتي استان همانند كارگروههاي تخصصي زيرمجموعه كارگروه ملي آمادگي – مطابق ماده (29) اين طرح – با شركت مسئولان استاني زير نظر كارگروه ملي آمادگي تشكيل مي‌شود

تبصره – كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات در هر استان ، متناسب با انواع و فراواني مخاطرات موجود در همان استان تشكيل مي شود ، ضرورت تشكيل هر يك از كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات و اعضاي آن توسط كارگروه آمادگي استان تعيين مي گردد

ماده 42- رئيس ستاد شهرستان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد

ماده 43- با توجه به تواناييهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، كارگروه تخصصي امداد و نجات كه به عنوان يكي از كارگروههاي تخصصي عملياتي با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران زير نظر كميته ملي آمادگي ، تشكيل شده است فرماندهي و هدايت عمليات امداد و نجات ( به عنوان بخشي از عمليات مقابله ) را بر عهده دارد

ماده 44- وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي امداد و نجات عبارت است از

1- اجراي مصوبات ستاد

2- تهيه شرح خدمات تمامي سازمانها و بخشهاي ذيربط در امر امداد و نجات

3- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليتها و انجام كارهاي موازي و تكراري در زمينه امداد و نجات
4-تهيه دستورالعملهاي لازم براي آمادگي در زمينه امداد و نجات بر اساس سياستهاي مصوب ستاد

5- برنامه ريزي جهت تهيه و تأمين وسايل مورد نياز اسكان موقت ، تغذيه و بهداشت آسيب ديدگان

6- برنامه ريزي در مورد برآورد اوليه تلفات و خسارات
7- برنامه ريزي جهت آموزشهاي ويژه مورد نياز سازمانهاي ذيربط در امر امداد و نجات

8- برنامه ريزي جهت تهيه و تأمين وسايل و تجهيزات امداد و نجات

9- برنامه ريزي جهت شناسايي منابع كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي و جذب اين كمكها در بحرانها

10- پشتيباني ، هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي امداد و نجات استان

تبصره – كليه سازمانها و دستگاهها در هنگام بروز بحران ، به درخواست جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري كامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش همكاري يا عدم همكاري احتمالي را به رئيس ستاد ارائه نمايد


فصل پنجم – ساير مقررات


ماده 45- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه مواد آموزشي و دستورالعملهاي لازم در خصوص مديريت بحران و ساير مواردي را كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني در جامعه مي شود و به تصويب كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استاني رسيده است ، پخش نمايد


ماده 46- جذب ، هدايت و توزيع اعانات و كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است . جذب ، هدايت و توزيع امكانات و كمكهاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده دبيرخانه ستاد است

هرگونه دخل و تصرف ، استفاده ، توزيع و تصاحب كمكهاي ياد شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ، ممنوع است

ماده 47- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در بودجه سنواتي كشور سالانه رديف خاصي را متناسب با مراحل مختلف مديريت بحران كشور ، پيش بيني نمايد و آن را در اختيار ستاد قرار دهد ، دبيرخانه ستاد بر اساس سياست ها و دستورالعملهاي ستاد ، بودجه ياد شده را توزيع و هزينه مي نمايد

ماده 48- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتي از اعتبارات استاني خود را طبق پيشنهاد ستاد استان ، به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه هاي مراحل مختلف مديريت بحران ( پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي ) تخصيص داده و به دبيرخانه ستاد استان ابلاغ نمايند ، ستاد استان ، نحوه مصرف اين بودجه را مشخص مي نمايد

ماده 49- مسئولان كليه ادارات ، سازمانها و دستگاههاي اجرايي موظفند هنگام بروز بحران بلافاصله امكانات و تجهيزات و اماكن در اختيار خود را بنا به درخواست رئيس ستاد استان جهت پيشگيري از گسترش خسارات جاني و مالي در اختيار ستاد استان گذاشته و گزارش كار خود را جهت انجام اقدامات بعدي به مسئولان بالاتر ارئه نمايند


ماده 50- كليه واحدهاي توليدي اعم از بهداشتي ، درماني ، غذايي ، دارويي ، سوختي و پوشاك موظفند در شرايط مقابله با بحران بنا به درخواست ستاد استان ، توليدات خود را با دريافت وجه آن در اختيار سازمانهاي مربوط قرار دهند

ماده 51- هنگام وقوع بحران كليه سازمانهاي حمل و نقل عمومي و خصوصي ، دارندگان وسايل نقليه اعم از زميني ، هوايي ، دريايي و ريلي موظفند خدمات مورد نياز ستاد استان را به درخواست ستاد ياد شده تا اعلام رفع نياز در اختيار مسئولان مربوط قرار دهند . بديهي است حق الزحمه و خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصي بر اساس عرف متداول پرداخت مي شود


ماده 52- كليه دارندگان مشاغل آزاد ، صاحبان حرف ، متوليان خدمات عمومي و متخصصان رشته هاي مختلف موظفند به هنگام بروز بحران ، به درخواست مسئولان مربوط خدمات خود را جهت انجام عمليات مقابله در اختيار سازمانهاي مسئول امر مديريت بحران قرار دهند . هزينه خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سازمانهاي مسئول بنا بر عرف روز پرداخت مي شود

ماده 53- طرح مديريت بحران شهر تهران مصوب هشتمين جلسه كارگروه كاهش آثار بلاياي طبيعي مورخ 8/3/1380 تا زمان تصميم گيري ستاد لازم الاجرا خواهد بود

ماده 54- صاحبان يا مسئولان كليه مجتمع ها يا اماكني كه حداقل يكي از شرايط زير را دارند ، بايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط ستاد ، گروه مديريت بحران به منظور پيگيري كليه مسايل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل تشكيل دهند


1- دست كم بيست و پنج (25) نفر ساكن يا كارمند داشته باشند

2- دست كم در ساعاتي از روز پيش از بيست و پنج (25) نفر مراجعه كننده داشته باشند

3- دست كم شش (6) طبقه داشته باشند

4- در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند

تبصره – در مناطق شهري ، شهرداريها و در مناطق غير شهري دبيرخانه هاي ستاد شهرستانها مسئول پيگيري اجراي اين ماده هستند

1- كارگروه ملي آمادگي موظف است دستورالعمل مربوط به انواع بيمه هاي حوادث ، تخفيف يا يارانه‌هاي مربوط و نيز اجباري كردن مواد لازم را تهيه و به روز كند

ماده 56- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايطي را فراهم كند كه تا پايان سال 1383 ، امكان تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفتن حداقل پنجاه درصد صنايع دستي ، ابنيه عمومي ، تأسيسات شهري و روستايي ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري و صنعتي ميسر شود

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه تا پايان سال 1388 ، امكان اجباري كردن بيمه حوادث در سطح عمومي فراهم گردد

تبصره 2- در مورد بيمه محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون تأسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي – مصوب 1362 – اين مسئوليت متوجه وزير جهادكشاورزي خواهد بود


ماده 57- سازمان شهرداريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني هاي مالي ، فني ، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث ، صندوق بيمه حوادث را طبق آيين نامه اي كه به تصويب شوراي آن سازمان خواهد رسيد ايجاد مي نمايد

محمد رضا عارف


معاون اول رئيس جمهور


آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: Sadeghpour ، mahzad ، 0RKIDEH ، alireza ، 8700113
2
RE: طرح جامع امداد و نجات كشور
سلام ......
عالیه مهندس ....
موفق باشید
آخرین ارسال های من :

[تصویر:  7t5vft1gcxenjxsyw7b6.png]
 سپاس شده توسط: elham90
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  مقاله تحلیلی بر رابطه‌ی سرانه‌ی کاربری‌های زمین و اندازه‌ی شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران khansa 1,368 2015-03-17، 01:03 PM
آخرین ارسال: khansa
  فرهنگ سازی ترافیك در قالب مدیریت واحد شهری در كلانشهرهای كشور maryam taban 1,248 2014-10-17، 07:23 PM
آخرین ارسال: maryam taban
  انجام فاز اول ايجاد سيستم جامع اطلاعات مكاني دستگاههاي اجرايي استان خوزستان msharifi 1,147 2014-07-11، 05:36 PM
آخرین ارسال: msharifi
  تاپیک جامع مقالات /گردشگری Brightness 2,213 2014-07-03، 08:56 PM
آخرین ارسال: Brightness
  نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ امير سويزي 1,066 2014-01-18، 05:31 PM
آخرین ارسال: امير سويزي
  گذار از برنامه ریزي جامع به برنامه ریزي استراتژیک lofra 924 2013-06-27، 01:26 PM
آخرین ارسال: lofra
  طرح جامع عابر پیاده پاریس Manuchehr_ku 1,107 2013-02-12، 09:32 PM
آخرین ارسال: Manuchehr_ku
  -طرح کلی برنامه جامع احیای شهر اسلامی aramo 2,443 2013-02-06، 09:01 PM
آخرین ارسال: aramo
  اهداف کلي اجراي طرح جامع شهري aramo 1,620 2012-05-16، 04:42 PM
آخرین ارسال: aramo
  نقدی بر طرج جامع جدید تهران aramo 1,397 2012-05-04، 12:35 AM
آخرین ارسال: aramo
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی دکترای شهرسازی سال 1393 06-21 amindatcom alireza سوالات کنکور
  مقاله  منطقه گرایی - منطقه گرایی نوین 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای - دکتر مظفر صرافی 06-16 na.kh na.kh برنامه ریزی منطقه ای
  سقف کشسان چیست؟ 06-12 سقف کشسان لابل سقف کشسان لابل تالار گفتمان معماری
  کارنامه و رتبه های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری 1397 06-04 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  اطلاعیه  استخدام نیروی شهرساز - طراحی شهری 06-02 zabasasi1388 zabasasi1388 اخبار استخدامی
  دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری کنکور سراسری 1... 05-31 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  خلاصه کتاب معماری جهان زارعی 05-31 udesigner alireza جزوات
  VIP  دانلود جزوه مبانی نظری (خلاصه مباحث مبانی نظری معماری) pdf 05-27 atelieahjam alireza اخبار vip ایران معمار
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 05-21 alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  مقاله  مقاله شهرسازی 05-20 archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 05-20 diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل