ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 31 رأی - میانگین امتیازات: 2.87
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
طرح جامع امداد و نجات كشور
از این مبحث در سوالات نظام مهندسی دیدم سوال ازش اومده امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره...

طرح جامع امداد و نجات كشور

رئيس جمهور

تصويب نامه هيئت وزيران

شماره : 2282/ت24412 ه‍

تاريخ : 23/1/1382

باسمه تعالي

وزارت كشور – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 212-17 مورخ 17/12/1379 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده
(44)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – طرح جامع امداد و نجات كشور را به شرح زير تصويب نمود

فصل اول – كليات

ماده 1 – تعاريف و مفاهيم زير در اين طرح در معاني مشروح مربوط بكار مي روند

1- بحران : حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد ، مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي كند و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري ، فوري و فوق العاده دارد

2- بحران ملي : بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت بحران و امكانات يك استان باشد . ساير موارد به عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي شود

تبصره – نوع بحران از حيث ملي ، منطقه اي يا محلي بودن ، بر اساس پيشنهاد استاندار استان مربوط و تأييد رئيس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور مشخص مي شود

3- مديريت بحران : فرآيند عملكرد و برنامه ريزي مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي است كه با مشاهده ، تجزيه و تحليل بحرانها ، به صورت يكپارچه ، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تلاش مي كنند از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت بروز آنها در جهت كاهش آثار ، آمادگي لازم ، امدادرساني سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تلاش نمايند
4- مديريت مخاطرات ( ريسك ) : فرآيندي است كه سطح تحمل يك خطر مشخص را در جامعه شناسايي مي كند و اين اطلاعات را در جهت تصميم گيري براي اقدامات مربوط به كاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها به كار مي برد . اين فرآيند با توجه به منافع و هزينه هاي كاهش مخاطرات انجام مي گيرد
5- امداد و نجات : عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو ، نجات ، ارائه كمكهاي اوليه ، انتقال مجروحان تا نزديكترين و اولين مركز درماني ، تغذيه اضطراري ، تأمين سرپناه اضطراري ، تخليه جمعيت ها ، تأمين امكانات اوليه و دريافت و توزيع كمك هاي مردمي و اقلام اهدايي سازمانهاي غيردولتي داخلي ، خارجي و بين المللي است

ماده 2 – موضوع فعاليتها و مجموعه اقدامات مشمول اين طرح عبارتند از

1- پيشگيري : مجموعه اقداماتي است كه پيش ، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات يا كاهش آثار زيان بار آن انجام مي شود

2- آمادگي : مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه – دولت و مردم – را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد . آمادگي شامل جمع آوري اطلاعات ، پژوهش ، برنامه ريزي ، ايجاد ساختارهاي مديريتي ، آموزش ، تأمين منابع ، تمرين و مانور است . آموزش شامل آموزشهاي همگاني ، تخصصي ، نهادهاي مدني ، صنايع و حرف ، رسانه هاي گروهي و صدا و سيما است
3- مقابله : ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان و مال انسانها ، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات ، مقابله شامل امداد و نجات ، بهداشت ، درمان ، تأمين امنيت ، ترابري ، ارتباطات ، تدفين ، دفن مواد زايد جامد ، دفن فاضلاب ، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك ، سوخت رساني ، اطلاع رساني و هشدار است
. 4- بازسازي : بازگرداندن شرايط يك منطقه آسيب ديده پس از بحران به شرايط عادي با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار و كليه ضوابط ايمني است
ماده 3 – هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از : سازماندهي و هم پيوسته كردن كليه عناصر و عوامل مديريت بحران ، استفاده از تمامي امكانات ملي ، استاني و نيروهاي مردمي ، هدايت كليه كمكهاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي ، ارائه حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان يافته ، تقليل تلفات انساني و اقتصادي ، جبران و بازسازي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت اوليه قبل از بحران ، ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحران

ماده 4- راهكارهاي اساسي عبارتند از

1- انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره برداري لازم از اصول و دستاوردهاي علمي ، تخصصي و تجربي داخل كشور و كشورهاي مختلف جهان و انتقال روشهاي پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاري ، برنامه ريزي و اجرايي كشور

2- اجراي برنامه هاي ملي و منطقه اي و سرمايه گذاري لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با اولويت پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي

3- سازماندهي ، هماهنگي و به كارگيري كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ، تحت برنامه ريزي و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفضيلي آنها در بحرانها
4- جلب مشاركت و همكاريهاي مردمي از طريق آموزش عمومي ، ايجاد آمادگي ، هدايت كمكهاي مردمي به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان ، سازماندهي و آموزش نيروهاي داوطلب در شبكه مديريت بحران

5- استفاده صحيح و بهينه از كليه امكانات دولتي و غيردولتي به منظور ارائه حداكثر خدمات در بحرانها

6- پشتيباني هاي لازم قواي سه گانه ، وزارتخانه ها ، نهادها و نيروهاي مسلح – به ويژه نيروي مقاومت بسيج – در بالاترين سطح ممكن


فصل دوم – ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و ستادهاي تابع آن

ماده 5 – به منظور سياستگذاري كلي ، برنامه ريزي ملي و نظارت عاليه بر امر مديريت بحران كشور ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور – كه در اين طرح ستاد ناميده مي شود – تشكيل مي گردد
تبصره – از زمان تصويب اين طرح كليه مسئوليت ها و اختيارات ستاد حوادث غيرمترقبه كشور و ديگر نهادها و مجامع موازي به ستاد منتقل مي شود

ماده 6 – اعضاي ستاد عبارتند از

1- وزير كشور ( رئيس )
2- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3- وزير پست و تلگراف و تلفن
4- وزير آموزش و پرورش
5- وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
6- وزير راه و ترابري
7- وزير نيرو
8- وزير مسكن و شهرسازي
9- وزير جهادكشاورزي
10- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
11- وزير امور اقتصادي و دارايي
12- وزير امور خارجه
13- وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري
14- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
15- رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
16- فرمانده نيروي مقاومت بسيج
17- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
18- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
19- رئيس سازمان شهرداريهاي كشور
20- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
21- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تبصره – در صورت عدم امكان حضور هر يك از اعضا ( به استثناي رئيس ستاد )
معاون ذيربط مي‌تواند با هماهنگي دبيرخانه ستاد در جلسات شركت نمايد

ماده 7- وظايف و اختيارات ستاد عبارت است از

1- سياستگذاري و تعيين راهبردهاي جامع در زمينه مديريت بحران

2- برنامه ريزي ملي جهت اجراي نظام مديريت بحران

3- سازماندهي براي استفاده از منابع موجود

4- هماهنگ نمودن وظايف ، اختيارات و مسئوليت هاي كليه بخشها ، واحدها و تشكيلات دولتي و غيردولتي در امر مديريت بحران

5- سازماندهي و برنامه ريزي جهت استفاده از مشاركتهاي مردمي در خصوص بحرانها

6- تهيه پيش نويس لوايح قانوني ، مقررات و مصوبات دولتي در ارتباط با مديريت بحران ، جهت ارائه به هيئت وزيران از طريق وزير كشور

7- ايجاد هماهنگي و مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار بر اساس ملاحظات مديريت بحران

8- نظارت و ارزشيابي برنامه هاي مديريت بحران در تشكيلات دولتي ، غيردولتي و مشاركتهاي مردمي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستيها

9- بررسي و تصويب پيشنهادهاي كارگروههاي زيرمجموعه ستاد

10- تصويب درخواست كمكهاي خارجي

11- اعلام وضعيت بحرانهاي ملي و استاني

12- پيگيري و پيش بيني تأمين اعتبارات و امكانات مالي مورد نياز مديريت بحران كشور

تبصره – در هنگام بروز بحران ، كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس يا جانشين رئيس ستاد با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 8- ستاد سالي چهار جلسه عادي و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد ، به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد

ماده 9- به منظور ايجاد هماهنگي پشتيباني ، تصميم سازي ، پيگيري عمليات اجرايي ستاد و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته ، دبيرخانه ستاد در وزارت ك
تبصره – تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط تدوين مي شود

ماده 10 – وظايف دبيرخانه ستاد عبارت است از

1- انجام فرآيند تصميم سازي و پشتيباني

2- انجام امور مطالعاتي ، تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي به منظور پشتيباني كارشناسي ستاد از طريق مجامع و مراكز ذيربط

3- برقراري ارتباط با مراكز علمي ، تحقيقاتي و اجرايي در داخل و خارج از كشور

4- مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران ( شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار )

5- طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص بحرانها

6- مديريت امور مالي ستاد در چهارچوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب

7- نظارت بر طرحهاي پژوهشي كارگروههاي تابع

8- ايجاد هماهنگي بين ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها و سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها زير نظر ستاد

9- پشتيباني تشكيل جلسات ستاد و كارگروه ملي آمادگي

10- ابلاغ تصميمات ، دستورالعملها و صورت جلسات و انجام كليه امور اداري لازم

11- پيگيري اجراي مصوبات ستاد و كارگروه ملي آمادگي
12- برقراري ارتباط بين اعضاي ستاد و سازمانهاي مسئول و همكار امور مديريت بحران به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي

13- بررسي نيازهاي اعتباري ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها در مراحل چهارگانه بحران و پيگيري تأمين و توزيع آن بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد

14- پيگيري برگزاري سمينارها و گشتهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران

15- انتشار پوستر ، بروشور ، نشريه ، جزوه و كتاب به منظور افزايش ، آگاهيهاي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران پس از اخذ مجوزهاي لازم
ماده 11- به منظور سياستگذاري استاني و اجراي مصوبات ستاد در سطح استانها ، هماهنگي امور اجرايي و تصميم گيري مناسب ، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان – كه در اين طرح « ستاد استان » ناميده مي شود – در مركز هر يك از استانهاي كشور زير نظر ستاد تشكيل مي شود

ماده 12- اعضاي ستاد استان عبارتند از
1- استاندار ( رئيس )
2- مدير عامل جمعيت هلال احمر استان
3- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

4- مدير عامل شركت مخابرات استان
5-مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان
6- مدير عامل شركت برق منطقه اي استان
7- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
8- فرمانده ارشد سپاه در منطقه
9- فرمانده ارشد ارتش در منطقه
10- فرمانده نيروي مقاومت بسيج در استان
11- رئيس سازمان بازرگاني استان
12- مدير كل صدا و سيماي مركز استان
13- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان
14- مدير كل راه و ترابري استان
15- رئيس سازمان جهادكشاورزي استان
16- رئيس شوراي اسلامي استان و در غياب وي رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان
17- مدير كل سازمان بهزيستي استان
18- مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان
19- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
20- مدير كل دادگستري استان
21- رئيس سازمان آموزش و پرورش استان
22- شهردار شهر مركز استان
23- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
24- مدير كل حفاظت محيط زيست استان
25- رئيس سازمان شهرداريهاي استان
26- فرمانده ناحيه انتظامي استان

تبصره – بنا به ضرورت ، رئيس ستاد مي تواند از ساير افراد براي شركت در جلسات دعوت نمايد0

ماده 13- وظايف و اختيارات ستاد استان عبارت است از
1- سياست گذاري در زمينه مديريت بحران استان با تبعيت از سياستهاي ملي

2- هماهنگي و نظارت بر فعاليت ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستانها
3- مديريت بحران بحرانهاي استاني در مراحل پيشگيري ، مقابله و بازسازي با همكاري ستادهاي شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

4- اعمال جنبه هاي پيشگيري ( پيش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد استاني با همكاري ستادهاي شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

5- مديريت مرحله آمادگي مديريت بحران ملي از طريق ارجاع جنبه هاي آمادگي به كارگروه آمادگي استان، موضوع ماده (25) اين طرح ، پشتيباني و هدايت فعاليت كارگروه آمادگي استان و ابلاغ مصوبات آن كارگروه به سازمان هاي ذيربط

6- توزيع اعتبارات و امكانات استاني مورد نياز مديريت بحران استان

7- درخواست اعلام وضعيت بحران ملي يا منطقه اي از ستاد

8- اعلام وضعيت بحراني استاني

تبصره – در هنگام بروز بحران ، كليه ادارات ، مؤسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي استان موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس يا جانشين رئيس ستاد استان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 14- ستاد استان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد استان به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد

ماده 15- دبيرخانه ستاد استان در استانداري مربوط تشكيل مي شود

ماده 16- به منظور تحقق بخشيدن به سياستهاي تعيين شده توسط ستاد و تصميمات ستاد استان و اعمال مديريت بحران در شهرستانها ، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستان – كه در اين طرح « ستاد شهرستان » ناميده مي شود – در كليه شهرستانهاي كشور تشكيل مي گردد

ماده 17- اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از

1- فرماندار ( رئيس )

2- رئيس شعبه جمعيت هلال احمر

3- شهردار شهر مركز شهرستان

4- رئيس شوراي شهر مركز شهرستان

5- فرمانده منطقه انتظامي در شهرستان

6- فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در شهرستان

7- رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان

8- رئيس اداره مخابرات شهرستان

9- رئيس اداره برق شهرستان

10- رئيس اداره آب و فاضلاب شهرستان

11- رئيس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان

12- رئيس اداره جهادكشاورزي شهرستان

13- رئيس اداره راه و ترابري شهرستان

14- رئيس اداره بازرگاني شهرستان

15- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان

16- نماينده شركت گاز شهرستان

17- رئيس دادگستري شهرستان
18- رئيس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان
ماده 18- رئيس ستاد شهرستان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد ، نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد0

ماده 19- وظايف ، اختيارات و تكاليف ستاد شهرستان عبارتند از
1- مديريت بحران بحرانهاي شهرستاني در مراحل پيشگيري ، مقابله و بازسازي با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران
2- اعمال جنبه هاي پيشگيري ( پيش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد شهرستاني با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران

3- توزيع اعتبارات و امكانات شهرستاني مورد نياز مديريت بحران شهرستان

4- درخواست اعلام وضعيت بحران استاني از ستاد استان

5- اعلام وضعيت بحران شهرستاني

تبصره 1- كليه فعاليتهاي ستاد شهرستان زير نظر ستاد استان صورت مي گيرد

تبصره 2- در هنگام بروز بحران ، كليه ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رئيس ستاد شهرستان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند

ماده 20- ستاد شهرستان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رئيس ستاد شهرستان به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد


.
فصل سوم – كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استان


ماده 21- به منظور مديريت و پيگيري مجموعه اقدامات آمادگي موضوع بند (2


)
ماده (2) اين طرح ، كارگروه ملي آمادگي زير نظر ستاد با تركيب زير تشكيل مي شود


1- معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور ( رئيس

2- معاون وزير نيرو

3- معاون وزير جهادكشاورزي

4- معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

5- معاون وزير راه و ترابري
6- معاون وزير مسكن و شهرسازي
7- معاون وزير بازرگاني
8- معاون وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري

9- معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

10-جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج

11- دبير كل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
12- رئيس سازمان هواشناسي كشور

13- معاون رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
14- رئيس مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

15- رئيس پژوهشگاه زلزله شناسي


ماده 22- رئيس كارگروه ملي آمادگي مي تواند بر حسب مورد از افراد كارشناس ذيربط جهت شركت در جلسات كارگروه ، دعوت به عمل آورد

ماده 23- وظايف و اختيارات كارگروه ملي آمادگي عبارتند از

1- هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي
2- بررسي طرحها و پيشنهادات واصله از كارگروههاي تخصصي و تلفيق و هماهنگي با طرحها و پيشنهادات ساير كارگروهها با رعايت سياستهاي ستاد

3- پشتيباني ، هماهنگي ، نظارت و سياستگذاري فعاليتهاي كارگروههاي آمادگي استانها

4- مشاركت در تهيه برنامه هاي توسعه پايدار بر اساس ملاحظات مديريت بحران
5-
تهيه و تلفيق برنامه هاي كلي مديريت بحران در سطوح مختلف
6- تهيه پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران كشور و ارائه به ستاد

7- برنامه ريزي ، ارزيابي و تصويب طرحهاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با حوادث و بلاياي طبيعي در سطوح مختلف كشور

8- نظارت و برنامه ريزي براي برگزاري مانورها و بازنگري در برنامه ها و دستورالعملهاي مربوط
9- برنامه ريزي جهت فراهم كردن زمينه انتقال دانش و فنآوري مربوط به مديريت بحران به مراجع ذيربط

10- بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي فعاليتهاي كارگروه و پيشنهاد آن به ستاد

ماده 24- كارگروه ملي آمادگي سالي چهار بار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت نياز بنا به تشخيص رئيس كارگروه ، جلسه فوق العاده تشكيل مي شود

ماده 25- به منظور هماهنگي و پيگيري اقدامات آمادگي ، « كارگروه آمادگي استان » زير نظر ستاد استان تشكيل مي شود

ماده 26- اعضاي كارگروه آمادگي استان عبارتند از

1- معاون امور عمراني استاندار ( رئيس )
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
3- رئيس سازمان جهادكشاورزي استان

4- مدير كل راه و ترابري استان

5- رئيس سازمان بازرگاني استان

6- مدير عامل جمعيت هلال احمر استان

7- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

8- رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان

9- مدير كل هواشناسي استان

10- مدير كل حفاظت محيط زيست استان

11- رئيس سازمان جنگلها و مراتع استان

12- مدير عامل سازمان آب منطقه اي استان

13- مدير عامل شركت برق منطقه اي استان

14- بالاترين مقام مسئول شركت پخش فرآورده هاي نفتي در استان

15- مدير عامل شركت گاز استان

16- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان

17- فرمانده ناحيه انتظامي استان

ماده 27- كارگروه ملي آمادگي با همكاري كارگروههاي تخصصي آن موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين طرح ، برنامه هاي مورد نياز خود را با عنايت به شرح وظايف و تكاليف مربوط ، تهيه و به تصويب ستاد برساند و متعاقب آن در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور ، برنامه جامع خود را تنظيم و در مقاطع مربوط به ستاد ارائه نمايد

ماده 28- مديريت و فرماندهي مراحل ديگر مديريت بحران ( شامل پيشگيري ، مقابله و بازسازي ) مستقيماً توسط ستاد اعمال مي شود و فرماندهي امور تخصصي بر عهده سازمانهاي مسئول كارگروههاي تخصصي است

فصل چهارم – كارگروههاي تخصصي


ماده 29- كارگروه ملي آمادگي با همكاري سه گروه كارگروه به شرح زير وظايف خود را انجام مي‌دهد

1- كارگروههاي تخصصي عملياتي : مرحله آمادگي امور تخصصي مديريت بحران را انجام مي دهند
2- كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات : برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي لازم براي فعاليت هاي پيشگيري و مديريت مخاطرات را انجام مي دهد به بررسي مخاطرات عمده ته÷
ماده 30- وظايف كلي كارگروههاي تخصصي كارگروه ملي آمادگي عبارتند از

1- همكاري در جمع آوري اطلاعات در زمينه تخصصي مربوط

2- هدايت پژوهشهاي تخصصي مورد نياز مديريت بحران

3- تهيه برنامه هاي مورد نياز مراحل چهارگانه مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط جهت ارائه به مراجع ذيربط

4- هماهنگي جهت ايجاد ساختارهاي مديريتي مورد نياز در مراحل مختلف مديريت بحران در زمينه‌هاي تخصصي مربوط

5- تهيه برنامه هاي آموزشي و هدايت آنها در زمينه تخصصي مربوط

6- برنامه ريزي تأمين منابع مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط

7- تهيه برنامه هاي تمرين و مانور و نظارت بر انجام آنها در زمينه تخصصي مربوط

8- ارائه نظر كارشناسي به كارگروه ملي آمادگي و ستاد

ماده 31- وظايف كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارت است از

1- ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و كاهش اثرات بحرانها

2- ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و مديريت مخاطرات

3- شناسايي مخاطرات جامعه و اولويت بندي آنها

4- تعيين معيارها و استانداردهاي ايمني در تمامي امور عمراني كشور و برقراري ساز و كارهايي جهت الزام بكارگيري آنها

ماده 32- وظايف كارگروههاي تخصصي آموزش عبارت است از
:

1- شناسايي و تعيين گروههاي آموزش جو و اولويت بندي آنها

2- تعيين و رائه مطالب آموزشي براي گروههاي مختلف با توجه به شرايط علمي و كاري آنها

3- ارائه آموزشهاي تخصصي با استفاده از تجربيات اساتيد و صاحبنظران امر مديريت بحران در كشور

4- ساماندهي آموزش مراكز دولتي و غيردولتي در جهت ارائه آموزشهاي مرتبط در زمينه مراحل چهارگانه مديريت بحران

5- استفاده از شيوه هاي گوناگون آموزش در زمان ها و مكان هاي مناسب

6- ايجاد زمينه جلب مشاركت هاي مردمي در چهار مرحله بحران با آموزش هاي ارائه شده

7- مشاركت دادن فعال تمامي سازمانهاي دخيل در امر آموزش مديريت بحران


ماده 33- علاوه بر سازمانهاي مسئول امور مديريت بحران كشور – مندرج در ماده

(6) اين طرح ، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي زير نيز موظفند در زمينه مسائل آموزشي مديريت بحران با ستاد همكاري نمايند :
1- وزارت آموزش و پرورش از طريق :
الف – گنجاندن آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران ، ايمني و مديريت بحران در كتب درسي و انتشارات كمك آموزشي دوره هاي مختلف تحصيلي

ب – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه

پ – برگزاري مانورهاي سالانه در مدارس كشور با هماهنگي ستاد

ت – تشكيل شوراهاي ايمني در مدارس كشور با هماهنگي ستاد براي ساماندهي آموزش همگاني دانش آموزان

ث – موظف نمودن واحد تأليفات كتب درسي براي اجباري نمودن مطالعه مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در كتب درسي

2- وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري از طريق

الف – موظف نمودن تمام دانشگاههاي كشور براي آموزش همگاني مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در زمينه مراحل چهارگانه بحران

ب – گنجاندن اصول ايمني ، مديريت بحران و آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران در برنامه درسي رشته‌اي مختلف

پ – ايجاد و تداوم دوره هاي دانشگاهي مربوط به شناخت مخاطرات ، ايمني و مديريت بحران

ت – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در نشريان دانشگاهي

ث – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه

ج – برگزاري مانورهاي سالانه در دانشگاههاي كشور با هماهنگي ستاد

چ – ايجاد شرايط مناسب براي انتقال اطلاعات تخصصي تر درباره آمادگي در برابر بلاياي طبيعي ميباشد ، به خصوص مقاوم سازي ساختمانها ( به ويژه براي دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران ، راه و ساختمان ، شهرسازي )
3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق

الف – صدور خارج از نوبت مجوز به كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران

ب – حمايت از فيلم ها ، نمايش ها ، كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران

پ – گنجاندن موضوع ايمني در جشنواره هاي فيلم ، تئاتر و مراسم كتاب و نمايشگاههاي ملي و بين المللي سال

ت – اولويت دادن و گنجاندن موضوع ايمني در سياستهاي تبليغي

4- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از طريق

الف – ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي مديريت بحران از طريق راديو و تلويزيون

ب – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فيلمها و نمايشها

پ – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در مسابقات

ت – ارائه اخبار بحران ها و تحليل آنها بر اساس اصول مديريت بحران

ث – ارائه تجربيات جهاني مديريت بحران توسط گزارش و فيلم

5- وزارت كار و امور اجتماعي از طريق

الف – گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزشهاي فني و حرفه اي


ب - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران به ويژه در زمينه آمادگي و مقابله در برابر زلزله و مواد شيميايي محيط كار در دوره هاي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت كارگران

6- نيروهاي نظامي و انتظامي و بسيج از طريق

الف - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي سربازان وظيفه

ب - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي درجه داران و افسران

پ - گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در دوره هاي بازآموزي درجه داران و افسران

7- سازمان بهزيستي كشور از طريق

الف – گسترش آموزش همگاني در خصوص بحرانها در سطح مهد كودك ها و ساير مؤسسات تحت پوشش خود ، با توجه به سطح فراگيري آنها

ب – گسترش آموزشهاي ضمن خدمت تخصصي مديريت بحران براي كاركنان

ماده 34- كارگروههاي تخصصي عملياتي عبارتند از

: 1- كارگروه تخصصي امداد و نجات ، با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
2-كارگروه تخصصي بهداشت و درمان ، با مسئوليت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3- كارگروه تخصصي حمل و نقل ، با مسئولين وزارت راه و ترابري

4- كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات ، با مسئوليت وزارت پست و تلگراف و تلفن

5- كارگروه تخصصي آوار و تدفين ، با مسئوليت وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور )

6- كارگروه تخصصي آتش نشاني و مواد خطرناك ، با مسئوليت وزارت كشور ( ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني )

7- كارگروه تخصصي سوخت رساني و مواد نفتي ، با مسئوليت وزارت نفت

8- كارگروه تخصصي امنيت و انتظامات ، با مسئوليت وزارت كشور

9- كارگروه تخصصي مديريت برق ، آب و فاضلاب ، با مسئوليت وزارت نيرو

10- كارگروه تخصصي تأمين مسكن ، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي

11- كارگروه تخصصي كشاورزي و دامداري ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

12- كارگروه تخصصي صنعت و معدن ، با مسئوليت وزارت صنايع و معادن


ماده 35- كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارتند از

1- كارگروه تخصصي زلزله و لغزش لايه هاي زمين ، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي

2- كارگروه تخصصي آفات ، امراض نباتي و سرمازدگي ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

3- كارگروه تخصصي احياي مراتع و مقابله با خشكسالي ، با مسئوليت وزارت جهادكشاورزي

4- كارگروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه ها ، با مسئوليت وزارت نيرو

5- كارگروه تخصصي آلودگي هوا ، با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست

6- كارگروه تخصصي بلاياي جوي ، با مسئوليت سازمان هواشناسي كشور


ماده 36- كارگروههاي تخصصي آموزش عبارتند از

: 1- كارگروه آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر
2- كارگروه آموزش تخصصي با مسئوليت وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري

3- كارگروه آموزش مدارس با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش

4- كارگروه آموزش رسانه هاي گروهي با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

5- كارگروه آموزش صدا و سيما با مسئوليت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ماده 37- مسئولان هماهنگي كارگروههاي تخصصي عملياتي ، كارگروههاي پيشگيري و مديريت مخاطرات و كارگروههاي آموزش بنا به پيشنهاد رئيس كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين مي شوند.

ماده 38- مديريت عمليات هر كارگروه تخصصي ، بر عهده سازمان مسئول آن امور زير نظر ستاد است

ماده 39- اعضاء ، آيين نامه داخلي و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين طرح به پيشنهاد مسئول هر كارگروه تخصصي و تأييد كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين و تدوين مي شود


ماده 40- كارگروههاي تخصصي كارگروه ملي آمادگي هر دو ماه يك بار جلسه عادي خواهند داشت و در صورت درخواست رئيس كارگروه ، جلسه فوق العاده تشكيل می شود.

ماده 41- كارگروههاي تخصصي عملياتي استان همانند كارگروههاي تخصصي زيرمجموعه كارگروه ملي آمادگي – مطابق ماده (29) اين طرح – با شركت مسئولان استاني زير نظر كارگروه ملي آمادگي تشكيل مي‌شود

تبصره – كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات در هر استان ، متناسب با انواع و فراواني مخاطرات موجود در همان استان تشكيل مي شود ، ضرورت تشكيل هر يك از كارگروههاي تخصصي مديريت مخاطرات و اعضاي آن توسط كارگروه آمادگي استان تعيين مي گردد

ماده 42- رئيس ستاد شهرستان مي تواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد نسبت به تشكيل كارگروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد

ماده 43- با توجه به تواناييهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، كارگروه تخصصي امداد و نجات كه به عنوان يكي از كارگروههاي تخصصي عملياتي با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران زير نظر كميته ملي آمادگي ، تشكيل شده است فرماندهي و هدايت عمليات امداد و نجات ( به عنوان بخشي از عمليات مقابله ) را بر عهده دارد

ماده 44- وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي امداد و نجات عبارت است از

1- اجراي مصوبات ستاد

2- تهيه شرح خدمات تمامي سازمانها و بخشهاي ذيربط در امر امداد و نجات

3- برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليتها و انجام كارهاي موازي و تكراري در زمينه امداد و نجات
4-تهيه دستورالعملهاي لازم براي آمادگي در زمينه امداد و نجات بر اساس سياستهاي مصوب ستاد

5- برنامه ريزي جهت تهيه و تأمين وسايل مورد نياز اسكان موقت ، تغذيه و بهداشت آسيب ديدگان

6- برنامه ريزي در مورد برآورد اوليه تلفات و خسارات
7- برنامه ريزي جهت آموزشهاي ويژه مورد نياز سازمانهاي ذيربط در امر امداد و نجات

8- برنامه ريزي جهت تهيه و تأمين وسايل و تجهيزات امداد و نجات

9- برنامه ريزي جهت شناسايي منابع كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي و جذب اين كمكها در بحرانها

10- پشتيباني ، هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي امداد و نجات استان

تبصره – كليه سازمانها و دستگاهها در هنگام بروز بحران ، به درخواست جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري كامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش همكاري يا عدم همكاري احتمالي را به رئيس ستاد ارائه نمايد


فصل پنجم – ساير مقررات


ماده 45- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه مواد آموزشي و دستورالعملهاي لازم در خصوص مديريت بحران و ساير مواردي را كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني در جامعه مي شود و به تصويب كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استاني رسيده است ، پخش نمايد


ماده 46- جذب ، هدايت و توزيع اعانات و كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است . جذب ، هدايت و توزيع امكانات و كمكهاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده دبيرخانه ستاد است

هرگونه دخل و تصرف ، استفاده ، توزيع و تصاحب كمكهاي ياد شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ، ممنوع است

ماده 47- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در بودجه سنواتي كشور سالانه رديف خاصي را متناسب با مراحل مختلف مديريت بحران كشور ، پيش بيني نمايد و آن را در اختيار ستاد قرار دهد ، دبيرخانه ستاد بر اساس سياست ها و دستورالعملهاي ستاد ، بودجه ياد شده را توزيع و هزينه مي نمايد

ماده 48- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتي از اعتبارات استاني خود را طبق پيشنهاد ستاد استان ، به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه هاي مراحل مختلف مديريت بحران ( پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي ) تخصيص داده و به دبيرخانه ستاد استان ابلاغ نمايند ، ستاد استان ، نحوه مصرف اين بودجه را مشخص مي نمايد

ماده 49- مسئولان كليه ادارات ، سازمانها و دستگاههاي اجرايي موظفند هنگام بروز بحران بلافاصله امكانات و تجهيزات و اماكن در اختيار خود را بنا به درخواست رئيس ستاد استان جهت پيشگيري از گسترش خسارات جاني و مالي در اختيار ستاد استان گذاشته و گزارش كار خود را جهت انجام اقدامات بعدي به مسئولان بالاتر ارئه نمايند


ماده 50- كليه واحدهاي توليدي اعم از بهداشتي ، درماني ، غذايي ، دارويي ، سوختي و پوشاك موظفند در شرايط مقابله با بحران بنا به درخواست ستاد استان ، توليدات خود را با دريافت وجه آن در اختيار سازمانهاي مربوط قرار دهند

ماده 51- هنگام وقوع بحران كليه سازمانهاي حمل و نقل عمومي و خصوصي ، دارندگان وسايل نقليه اعم از زميني ، هوايي ، دريايي و ريلي موظفند خدمات مورد نياز ستاد استان را به درخواست ستاد ياد شده تا اعلام رفع نياز در اختيار مسئولان مربوط قرار دهند . بديهي است حق الزحمه و خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصي بر اساس عرف متداول پرداخت مي شود


ماده 52- كليه دارندگان مشاغل آزاد ، صاحبان حرف ، متوليان خدمات عمومي و متخصصان رشته هاي مختلف موظفند به هنگام بروز بحران ، به درخواست مسئولان مربوط خدمات خود را جهت انجام عمليات مقابله در اختيار سازمانهاي مسئول امر مديريت بحران قرار دهند . هزينه خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سازمانهاي مسئول بنا بر عرف روز پرداخت مي شود

ماده 53- طرح مديريت بحران شهر تهران مصوب هشتمين جلسه كارگروه كاهش آثار بلاياي طبيعي مورخ 8/3/1380 تا زمان تصميم گيري ستاد لازم الاجرا خواهد بود

ماده 54- صاحبان يا مسئولان كليه مجتمع ها يا اماكني كه حداقل يكي از شرايط زير را دارند ، بايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط ستاد ، گروه مديريت بحران به منظور پيگيري كليه مسايل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل تشكيل دهند


1- دست كم بيست و پنج (25) نفر ساكن يا كارمند داشته باشند

2- دست كم در ساعاتي از روز پيش از بيست و پنج (25) نفر مراجعه كننده داشته باشند

3- دست كم شش (6) طبقه داشته باشند

4- در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند

تبصره – در مناطق شهري ، شهرداريها و در مناطق غير شهري دبيرخانه هاي ستاد شهرستانها مسئول پيگيري اجراي اين ماده هستند

1- كارگروه ملي آمادگي موظف است دستورالعمل مربوط به انواع بيمه هاي حوادث ، تخفيف يا يارانه‌هاي مربوط و نيز اجباري كردن مواد لازم را تهيه و به روز كند

ماده 56- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايطي را فراهم كند كه تا پايان سال 1383 ، امكان تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفتن حداقل پنجاه درصد صنايع دستي ، ابنيه عمومي ، تأسيسات شهري و روستايي ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري و صنعتي ميسر شود

تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه تا پايان سال 1388 ، امكان اجباري كردن بيمه حوادث در سطح عمومي فراهم گردد

تبصره 2- در مورد بيمه محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون تأسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي – مصوب 1362 – اين مسئوليت متوجه وزير جهادكشاورزي خواهد بود


ماده 57- سازمان شهرداريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيباني هاي مالي ، فني ، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث ، صندوق بيمه حوادث را طبق آيين نامه اي كه به تصويب شوراي آن سازمان خواهد رسيد ايجاد مي نمايد

محمد رضا عارف


معاون اول رئيس جمهور


آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: Sadeghpour ، mahzad ، 0RKIDEH ، alireza ، 8700113
2
RE: طرح جامع امداد و نجات كشور
سلام ......
عالیه مهندس ....
موفق باشید
آخرین ارسال های من :

[تصویر:  7t5vft1gcxenjxsyw7b6.png]
 سپاس شده توسط: elham90
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  مقاله تحلیلی بر رابطه‌ی سرانه‌ی کاربری‌های زمین و اندازه‌ی شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران khansa 943 1393-12-26، 01:03 عصر
آخرین ارسال: khansa
  فرهنگ سازی ترافیك در قالب مدیریت واحد شهری در كلانشهرهای كشور maryam taban 943 1393-7-25، 07:23 عصر
آخرین ارسال: maryam taban
  انجام فاز اول ايجاد سيستم جامع اطلاعات مكاني دستگاههاي اجرايي استان خوزستان msharifi 808 1393-4-20، 05:36 عصر
آخرین ارسال: msharifi
  تاپیک جامع مقالات /گردشگری Brightness 1,558 1393-4-12، 08:56 عصر
آخرین ارسال: Brightness
  نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ امير سويزي 695 1392-10-28، 05:31 عصر
آخرین ارسال: امير سويزي
  گذار از برنامه ریزي جامع به برنامه ریزي استراتژیک lofra 705 1392-4-6، 01:26 عصر
آخرین ارسال: lofra
  طرح جامع عابر پیاده پاریس Manuchehr_ku 876 1391-11-24، 09:32 عصر
آخرین ارسال: Manuchehr_ku
  -طرح کلی برنامه جامع احیای شهر اسلامی aramo 1,980 1391-11-18، 09:01 عصر
آخرین ارسال: aramo
  اهداف کلي اجراي طرح جامع شهري aramo 1,252 1391-2-27، 04:42 عصر
آخرین ارسال: aramo
  نقدی بر طرج جامع جدید تهران aramo 1,052 1391-2-15، 12:35 صبح
آخرین ارسال: aramo
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری شهرسازی آزاد 1396 دیروز alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
  آمار کنکور ارشد برنامه ریزی شهری دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  پکیج کلاسی ویژه دانشگاه آزاد و سراسری کنکور مرحله دوم(تحلیلی تشریحی) برنامه... دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  دانلود نقشه اتوکد کل تهران با حجم 1.4 گیگ دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  نگاهی به شاخص های توسعه پایدار دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  نمونه سوالات آزمون بهیاری ورودی دبیرستان پایه دهم دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  15 شهر سبز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  جهانی شدن دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  نوزایی شهری دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  161 اسکیس ،پلان و مقطع از پارک دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  پروزه احداث زیرگذر و تونل امیر کبیر دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  بافت فرسوده محله طردشت دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی مطالعه موردی : شهر تبریز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  سیر تحولات باغ اعتمادیه همدان و پیشنهادات نوسازی دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
  بازار تبریز دیروز nanay_nini nanay_nini فروشگاه پابلیک فایل
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل