ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
حکومت محلی در فرانسه

حکومت محلی در فرانسه


فرانسه
فرانسه کشوری است که بخش اصلی ان در اروپای غربی است و چند جزیره وناحیه در کشور های دیگر دارد.بخش اصلی از جنوب تا شمال بین دریای مدیترانه تا دریای شمال و کانال مانش واز شرق به غرب بین رود راین و اقیانوس اطلس قرار دارد.فرانسوی ها به بخش اصلی فرانسه بخاطر شکل جغرافیایی ان "شش ضلعی" میگویند.فرانسه از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو است. اقتصاد ان مقام پنجم جهان را داراست.
حکومت این کشور جمهوری است.قوه مقننه از 2مجلس قانون گذاری(مجلس ملی با 491 نماینده) که به واسطه انتخابات عمومی برای 5 سال انتخاب شده ومجلس سنابا 295 نماینده که برای مدت 9 سال انتخاب میشوند، متشکل میگردد.اعضای مجالس فوق به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی ،شورای عمومی،ایالات وشورای شهرداریها انتخاب می شوند.
رییس جمهوری میتواند با مشورت نخست وزیر مجلس ملی را منحل کند. قانون اساسی فعلی این کشور در سال 1958 تدوین شده.
فعالیت احزاب در فرانسه ازاد است.از جمله مهم ترین احزاب میتوانبه احزاب سوسیالیست، جمهوری خواهان، کمونیست، اتحاد دموکراتیک فرانسه وحزب رادیکالی اشاره نمود.
حکومت محلی در کشور فرانسه
در فرانسه حکومت محلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم مدیریت ملی است.در حقیقت این طور به نظر میرسد که سیستم حکومت محلی در فرانسه وجود ندارد
قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه حکومت های محلی تحت عنوان "واحدهای مدیریت محلی" نامگذاری میکند.در حالیکه قانون اساسی جمهوری پنجم به حکومت محلی تحت عنوان "موجودیت های محلی مینگرد.
این کشور دارای سیتم مدیریتی جهار سطحی است:

1- دپارتمان
2- اروند یسمان
3- کانتون
4- کمون

کشور به بخشهای مختلف تقسیم شده هر دپارتمان به چند اروند یسمان و هر اروند یسمان به چند کانتون وهر کانتون به چند کمون تقسیم گردیده است.
کمون هابه عنوان کانون اساسی حکومت محلی بشمار می روند.وتمامی شهر ها دقیقا دارای یک شکل حکومت محلی هستند یعنی دارای یک شورا یک شهردارو ستاد اداری میباشند.البته اندازه شورا وستاد با توجه به جمعیت هر شهر یا روستا متفاوت است.
دپارتمان و کمون به شیوه ای مشابه با حکومت مرکزی ارتباط دارند وهر دو به عنوان واحد های حکومت محلی وواحدهای مدیریتی حکومت مرکزی هستند.استاندار کسی است که مدیریت اجرایی دپارتمان را به عهده داردوهم سخنگوی حکومت مرکزی وهم دپارتمان است.شهردار کمون به عنوان کارمند حکومت مرکزی تلقی میشود که در شورای شهرداری خدمت میکند با این تفاوت که او بطور محلی انتخاب میشود در حالیکه استاندار کسی است که از سوی حکومت مرکزی منصوب میشود.
دو واحد محلی واسطه(اروندیسمانها .کانتونها) دارای اهمیت ثانویه هستند.انها از شخصیت حقوقی بهره مند نیستند واز اینرو دارای شورا یا ستاد اداری نمیباشند وعلاوه بر ان بودجه جداگانه ای ندارند.
اروندیسمان یک جزئ فرعی دپارتمان است که فردی به عنوان فرماندار به مثابه عامل استاندار در ان عمل میکند وکانتون نیز شامل مجموعه ای از کمون هاست.
در مجموع واحد های محلی در فرانسه بر طبق اصل سلسله مراتب که بوسیله ناپلئون بنیانگذاری شده عمل میکند وکارکنان این سطوح توامان به عنوان کار گزاران حکومت محلی و مرکزی محسوب میشوند.
استاندار مشتخدم محلی است که به عنوان یک بروکرات تلقی نمیشود بلکه بر عکس به عنوان حاکمی ارشاد گر مطرح است. شهردار نیز یک سیاستمدار است که وظایفش هرگز بصورت روشن و صریح تعریف نشده است و قدرت های حکومت مرکزی و محلی اغلب دارای درهم تنیدگی و اختلاط می باشند.


شیوه های انتخاب شورا و شهرداری

اخرین انتخابات شوراهاو شهرداریهای فرانسه در ماه مارس سال 2001 میلادی برگزار شد و شهروندان قرانسوی اعضای شورای شهر، شهردار و معاونان شهردار را برای مدت 6 سال انتخاب کردند.این انتخابات که منطبق با قانون مصوب 1982 انجام گردید بر اساس وسعت هر کمون صورت گرفته است که البته شهرهای پاریس ،لیون ومارسی از مقرارات خاص برخور دارند.
بر اساس قانون در کمونهایی که کمتر از 3500 نفر جمعیت دارند، اعضای شورای شهرداری طی دو مرحله انتخاب میشوند. بدین ترتیب که کسانیکه اکثریت ارائ مردم را به دست اورند در مرحله اول انتخاب میشوند، اما کسانیکه حائز اکثریت نسبی میشوند، در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که اگر چه کاندیداها به یک میزان رای اورده باشند کاندیدایی که از همه مسن تر است برگزیده میشود.
در شهرهایی که بیش از 3500 نفر سکنه دارند لیست های انتخاباتی بر اساس گروههای 6 نفره تنظیم میشود که مردم به لیست ها رای میدهند.
تعداد اعضای شورا شهر شهرداری از 9تا 69 نفر متفاوت است که بر حسب تعداد ساکنان هر کمون متغیر میباشد.
از انجا که فرانسه دارای سه شهر بزرگ پاریس لیون و مارسی است این شهرها علاوه بر شورای شهرداری از شورای محله نیز برخوردارند که این شوراها ی محله توسط شهردار ومعاونان او هدایت میشوند. در پاریس انتخابات شورای شهرداری در 20 منطقه انجام میگیرد که 163 نفر به عنوان اعضای شورای شهرداری و352 نفر به عنوان شورای محلات انتخاب میشوند.در لیون این انتخابات در9 منطقه انجام میشود که 73 نفر عضو شورای شهرداری و148 نفر عضو شورای محله ها هستند. این انتخابات در 8 منطقه مارسی انجام میشود که 81 نفر عضو شورای شهرداری و174 نفر عضو شورای محله میباشند.
دراولین نشست شورای شهرداری شهردار جدید ومعاونان او طی سه مرحله انتخاب میشوند در این انتخابات اکثریت مطلق در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم تعیین شده ورای نهایی در مرحله سوم بصورت مخفی ارائه میگردد.محل استقرار شهردار ومعاونان او اداره شهرداری نامیده میشود که به منزله قدرت اجرایی بخشهاست.
بطور کلی شورای شهرداری دارای وظایف زیر است:

1- بررسی وتصویب بودجه شهرداری
2- تصمیم گیری در مورد عزل ونصب کارمندان شهرداری
3- تصویب برنامه های مربوط به فعالیت ها اصلاحات و سر مایه گذاریهای بخش دولتی
4- مدیریت جنگلهاو مراتع
5-تعیین ضمانت اجرایی در مورد تصمیمات مربوط به شهرداری و سند یکاها

شورا موظف است در هر دوره سه ماهه تشکیل جلسه علنی دهد وتصمیمات ان در 15 هر ماه تقدیم شهرداری میشود وشهرداری دو ماه فرصت دارد به مصوبات شورا بپردازد تا مغایرتی با قانون نداشته باشد.
شهردار نیز به عنوان مشاور شورای شهرداری بوده واهم وظایف ان بشرح ذیل است:

1- تهیه بودجه شهرداری واجرای ان بعد از تصویب شورا
2- مجری تصمیمات شورای شهرداری
3- مسئوولیت تامین ارامش ،امنیت وسلامت جامعه

در حقیقت شهرداری نماینده قانونی دولت است که بر حسن اجرای قوانین در حوزه مسئوولیت خود نظارت میکند.
ژاپن
ژاپن کشوری است در شرقی ترین بخش خاور دور در قاره اسیا. زبان عمومی این کشور ژاپنی است. ژاپنی‏ها به زبانشان به ژاپنی نیهون(NIHON ) نیهون از دو واژه NICHI (خورشید) و HON (ریشه) تشکیل شده اشت. در اصطلاح عام بدلیل اینکه ژاپن اولین کشوری است که خورشید از ان طلوع میکند به ژاپن سرزمین افتاب میگویند.
دوران نوین ژاپن با امپراطوری تو سو هیتو در سال 1868 میلادی اغاز شد که اصلاحات بسیاری در ساختار اداری حکومتی ونظامی ان صورت گرفت و ژاپن به یک قدرت جهانی تبدیل شد.
در جنگ جهانی اول ژاپن از متفقین بود . در جنگ جهانی دوم ژاپن یکی از دول مهم به شمار میرفت که با متفین میجنگید. پس از جنگ دراز مدت در اقیانوس ارام ژاپن بسیاری از متصرفات خود را از دست داد ودر انتها پس از فرو افتادن بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد . پس از اشغال توسط امریکا با یک برنامه پیگیر صنعتی وکمک امریکا ژاپن به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی جهان تبدیل شد.
کشور ژاپن به 47 استانداری تقسیم شده که هر یک از انها دارای تقسیمات فرعی تحت عنوان شهرداری هستند.استانداری وشهرداری دارای هیات حاکمه با شخصیت حقوقی مستقل از حکومت مرکزی بوده و بطور کامل توانایی انجام وظایف مربوطه را دارند وهر یک از استانداریها دارای سیستم مدیریتی است که دارای مجلس واحدهای اجرایی ومنابع مستقل میباشند
حکومت های محلی در ژاپن
ژاپن مدلی از حکومتهای محلی ارائه میکند که موسسات خود گردان محلی در ان از ریشه سنتی عمیقی بر خوردار نیستند. همچون دموکراسی مفهوم حکومت محلی نیز بعد از جنگ جهانی دوم یعنی هنگام اشغال ژاپن توسط کشورهای قدرتمند وارد این کشور شد.
سازمان حکومت محلی در ژاپن شبیه سیستم ریاستی در امریکاست که شهروندان اعضاء هیئت قانون گذاری و رئیس قوه مجریه را با انتخابات مستقیم انتخاب می کنند.قانون خود گردانی محلی حکومت های محلی ژاپن را در قالب دو دسته اصلی تقسیم مینماید:

1-واحد های عمومی محلی عام
2- واحد های عمومی محلی خاص
واحدهای عمومی محلی عام

استانداریها حکومت های محلی بزرگی هستند که دارای نقش واسطه ای و گستردگی بیشتری نسبت به شهرداری ها هستند.اما بهر حال استانداری ها و شهرداریها دارای موضع برابری هستند.
استانداری ها در ژاپن 4 نوعند:

1-استانداری توکیو (تو)
2- استانداری هکایدو(دو)
3- استانداری کیوتو و اوزاکا (فو)
4- سایر استانداری ها (کن)

هر یک از این استانداری ها دارای اساسنامه خاصی هستند و هیچ تفاوتی مهمی از نظر وظایف و اختیارات بین انها وجود ندارد و فقط از نظر تاریخی با یکدیگر متفاوتند. شهرداری ها نسبت به استانداری ها بیشتر دارای ویژگی محلی هستند ولی تمام مناطقی که متعلق به شهرداری است در قلمرو مرزهای استان میباشد.
شهرداری های ژاپن به سه دسته تقسیم میشوند:
شهر ها(شی)
شهرک ها (چو)
روستا ها (سون)
بر اساس امار سال 1997 میلادی 3232 شهرداری در ژاپن وجود ارد که شامل 669 شهر 1993 شهرک و 570 روستاست.شهرها با جمعیت بالای 50000 نفر هستند ، که مردم ان به فعالیت های تجاری ،صنعتی و سایر فعالیت های مشابه مشغولند. تفاوت مهم بین شهرداری شهرها با شهرداری شهرکها وروستاها در این است که اعضائ قوه قانون گذاری محلی انها بیشتر است و انتصاب خزانه دار و ایجاد اداره رفاه اجتماعی در ان اجباری است.
واحد های عمومی محلی خاص

موجودیت خاص محلی هستند که به منظور هدف خاص و با مسئولیت محدود شکل گرفته اند که شامل محله های خاص ، تعاونیها و شرکت های توسعه محلی هستند. محله های خاص، دارای وظایف و ساختار های شبیه شهرداری شهرها بوده و رئیس هر محله به طور مستقیم توسط سکنه محله انتخاب میشود و اختیارات و قدرتی مشابه با شهردار دارند.
در مجموع حکومت های محلی در ژاپن دارای ویژ گی های ذیل است:

1-پاسخ گو ی مدیریت واحدهای محلی در برابر افراد محلی است.
2-رئیس سیاسی محلی براساس شکل ریاستی قوه مجریه است. که این رئیس سیاسی بطور مستقیم بوسیله رای مردم انتخاب میشود.
3- طرحهای دموکراسی مستقیم همانند: رفراندوم، ابتکار ، رکال برای حکومت محلی تجویز شده است.
4-یک سیستم هیات مدیره ای با قدرت اجرایی ،نیمه قضایی ونیمه قانون گذاری مورد شناسایی قرار گرفته است.
5- شوراها بویسله کمیته های ثابت مورد حمایت و کمک قرار میگرند که وظیفه سنجش ، بررسی و مشاوره در امور محلی را بر عهده دارند.

قانون استقلال محلی 1974 ساختار سازمان و نیروهای حکومت محلی وانجمن های محلی در ژاپن را تعریف کرده است. این ساختار به صورت هرمی است که حکومت مرکزی در راس ان قرار دارد. مقامات محلی و انجمنهای فقط در محدوده حوزه انتخابی خود میتوانند قانون وضع نمایند و نمی توانند قوانین و مقرراتی مغایر با قوانین حکومت مرکزی وضع نمایند.وضع قانون اساسی با مجلس قانون گذاری است و مقامات محلی باید در محدوده این قوانین و مقررات فعالیت نمایند.
بنابراین در ژاپن صلاحیت حکومت محلی به میزان زیادی محدود میشود.با وجود این قانون استقلال محلی به مقامات محلی اختیار داده که امور اداری حوزه خود را تا انجا که مختص دولت نباشد انجام دهند و مردم محلی مقامات محلی را با رای مستقیم خود انتخاب کنند.
شرایط انتخابات در حکومت های محلی

هر ژاپنی به طور کلی حق شرکت در انتخابات را دارد. همه شهروندان اعم از زن ومرد 20 سال به بالا میتوانند در تمام انتخابات رای بدهند.کافی است فرد دارای ملیت ژاپنی بوده مشمول برخی محرومیت ها نشده و به علاوه از حق انتخاب کردن نیز بر خوردار باشد.
سن انتخاب شوندگان برای مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران 30 سال و برای انجمن های محلی قبلا 30 سال و اکنون 25 سال است.فرد باید از حسن شهرت کافی برخوردار باشد. برخی از کارکنان دولتی در قلمرو کار و اقتدار خود از انتخاب شدن محرومند مگر اینکه ازشش ماه قبل از مشاغل دولتی کناره گیری کرده باشد. مدیران شرکتهای صنعتی حق ندارند به عنوان کاندید ثبت نام کنند.
هر شهروند میتواند در انتخابات زیر شرکت کند:
انتخابات انجمن استان ، انجمن شهر ، انجمن شهرستان وروستا. البته در انتخابات هر دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران ، شهروندان حق انتخاب دارند.
انتخابات انجمن های محل هر 4 سال یکبار انجام میشود. انهایی که بیشترین رای را بیاورند انتخاب میشوند و شمار رای دهندگان مهم نیست.انتخابات با اکثریت نسبی انجام میشود ورای دهنده مجبور نیست به تمام کاندیدا ها رای بدهد بلکه میتواند گزینش شخصی انجام داده و به کیفیت نامزد ها توجه کند و در برگ خود اسامی نامزد هایی از لیستهای دیگر را بگنجاند. تمام اعضای انجمن وسران هیاتهای حکومت محلی مثل فرماندار ، شهردار ورئیس شهر وروستا به وسیله رای دهندگانی که در واحدهای اداری مربوط به خود زندگی میکنند انتخاب میشوند.
حدود اختیارات قانونی حکومت های محلی
انجمن های محلی حق وضع قانون دارند به شرط اینکه قوانین ومقررات که وضع وتصویب میکنند مغایرتی با قوانین ملی نداشته باشد.انجمنهای محلی تک مجلسی هستند و ساکنان یک واحد ادرای - سرزمینی حق در خواست تجدید نظر یا لغو حکم یا مقرراتی را دارند که وضع کرده است .اما انها باید امضای حد اقل یک پنجم یا بیش از یک پنجم تعداد ساکنان به رای دهنده را برای این کار به دست بیاورند. وقتی امضای ساکنان به حد نصاب رسید در خواست انها در مورد انحلال انجمن ، برکناری عضوی از انجمن یا برگزاری دوباره انتخابات محلی یا برگزاری جلسه ای ویژه برای موضوعی خاص پذیرفته میشود.

ساختار حکومت های محلی

هر استان یک هیات قانون گذاری به نام انجمن استان دارد که اعضای انجمنهای استان برای مدت 4 سال انتخاب میشوند. انجمن توکیوی بزرگ 130 عضو دارد. ولی سایر انجمن های استانی نسبت به جمعیت استان بین 40 تا 120 عضو دارند.
اعضای انجمن به خاطر خدمتشان حقوق در یافت میکنند . اگر چه بعضی از اعضای منفرد (مستقل) نیز در انجمنهای استان عضویت دارند ولی روی هم رقته این انجمنها سیاست احزاب سیاسی را که در سطح ملی کار میکنند می پذیرند و ان سیاست ها دنبال میکنند.ا
هر استان بوسیله یک فرماندار سرپرستی میشود که از طریق رای مستقیم مردم برای مدت 4 سال انتخاب میگردد و مورد حمایت یک یا بیش از یک حزب بزرگ سیاسی است . کاندیداهای فرمانداری باید حد اقل 25 سال سن داشته باشند و علاوه بر ان فرماندار که مقام اجرایی استان است یک یا چند معاون دارد که مامور رسمی هستند. برخی از این معاونان از مقامات وزارت هستند. فرماندار 4 بار در سال انجمن را دعوت می کند البته بر حسب لزوم ممکن است ان را برای جلسات خاص نیز دعوت کند. او حق منحل کردن انجمن و دعوت به انتخابات جدید را در صورت لزوم دارد . حدود اختیارات فرماندار عبارت است از:

پیشنهاد قوانین
ارائه طرح بودجه محلی برای تصویب انجمن
وضع و جمع کردن مالیات ها با تصویب انجمن
نظارت بر تنظیم حسابها و تسلیم دفاتر انها به انجمن

مسئولیت تمام ماموران دولتی محلی با فرماندار است ( از جمله تمام کسانیکه که از وزارت و سایر مووسسات دولت مرکزی ماموریت دارند) مسئولیت کارهای عمومی استان نیز با فرماندار است وتمام عوامل حکومت استانی در برابر او مسئول هستند.اما نیروهای پلیس تحت نظارت کمیسیون مستقل امنیت عمومی است ونظام تحصیلی مانند فرهنگ و فعالیت های علمی- فرهنگی زیر نظر کمیسیون تعلیم تربیت است که فرماندار با موافقت انجمن استان انرا تشکیل میدهد (اعضای ان را منصوب میکند). فرماندار هم چنین یک کمیسیون انتخابات مستقل ، یک حسابرس ،یک کمیسون بازرسی، یک خزانه دار ویک حسابرس کل دارد که بطور مستقل کار میکنند و بر کناری انان با فرماندار نیست. فرماندار میتواند با لوایح مخالفت کند و انها رانپذیرد ورد کند ولی اگر دو سوم اعضای انجمن نظر فرماندار را نپذیرند نظر فرماندار رد میشود.انجمن نیز می توان با دو سوم اعضای خود به فرماندار رای عدم اعتماد بدهد. حق در خواست و تقاضا های انحلال انجمن های محلی یا دعوت دوباره انجمن با مدیران اصلی (هیات اجرایی اصلی ) می تواند به کمیسیون اجرایی انتخابات داده شود مشروط بر اینکه این در خواست به امضای لااقل یک سوم افراد رای دهنده رسیده باشد
استان ها معمولا از تعدادی مناطق یا حوزه های جغرافیایی موسوم به گان تشکیل میشوند که دارای اختیارات حکومت محلی نیستند.این اختیارات به شهرها ،شهرکها روستاها داده شده است. عنوان شهر یا روستا عمدتا بر اساس جمعیت داده میشود.
شهرها، شهرکها وروستاها دارای یک انجمن هستند که شامل یک مقام اجرایی که مستقیما انتخاب میشود ویکسری کارمند است. همان مقرراتی که در مورد انجمن های استان اعمال میگردد ( مثل رای اعتماد ، تجدید انتخابات و غیره) در این جا هم بکار میرود.رئیس قوه اجرایی را شهردار مینامند و بر حسب وضع اجتماعی خود شهردار شهر را چی ، شهردار شهرک را چوچو ، شهردار روستا یا کد خدا را سون مینامند.


وظایف و اختیارات حکومت های محلی

مقامات یااولیای امور محلی مسئول اداره خدمات عمومی هستند . فعالیتهای همچون شهرسازی ، ساختمان و نگهداری ان واداره تسهیلات رفاهی از جمله وظایف حکومتهای محلی است.علاوه بر اینها حکومتهای محلی وظایف ذیل را بر عهده دارند:
1-دادگاه و پلیس محلی
2-بیمارستانها/ رفاه( بهزیستی ) مراسم کفن و دفن و حفظ محیط زیست
3-کارهای زیر بنایی مثل ساخت جاده های محلی / پل ها/ حمل ونقل / توسعه اراضی قابل کشت/ اب و فاضلاب / گاز و منابع برق/ پارکها و زمینهای بازی
4- تعلیم وتربیت وفرهنگ مثل تاسیس وادره مدارس / ازمایشگاهها /کتابخانه ها /موزه ها / امکانات ورزشی و غیره

قسمت اعظم هزینه های حکومت های محلی به مصرف تعلیم و تربیت میرسد که بیش از یک چهارم بودجه محل است و کارهای عمومی در حدود یک پنجم هزینه ها را جذب میکند که بهداشت ، رفاه اجتماعی وامنیت عمومی از ان جمله است.حکومتهای محلی تقریبا سه چهارم کل درامد ژاپن را خرج میکنند.تقریبا40 درصد عایدی حکومت محلی در مرکز تأ مین میشود بدین معنا که حکومت مرکزی نظارتی مؤ ثری بر روی هزینه های حکومت محلی دارد. حکومت مرکزی هر سال طرحی از درامد و هزینه را برای حکومت محلی تهیه میکند و همین که این طرح به تصویب کابینه برسد ، اجرای با اندک تغییری صورت میگیرد. استان های فقیر، بیشتر از استانهای ثروتمند از بودجه تخصیصی حکومت مرکزی بهره مند میشوند. بخشی از مساعدتهای مالی دولت مرکزی به قدرت های محلی ، برای هدفهای خاص نیست، ولی برخی از انها برای اجرای کارهایی خاص به حکومت محلی اعطا میشود.
یکی وظایف هیات اجرایی اصلی ، وضع و جمع اوری مالیات محلی و طرح بودجه محلی و ارائه ان به انجمن محلی است . به حکومتهای محلی اجازه داده شده که مقداری از کسری مالیات را از طریق انتشار اوراق قزضه با تضمین خود صادر کنند که بعد از دو سال یا بیشتر قابل پرداخت باشد.
استانها وشهرستان ها اختیار دارند که مالیات بر درامد محلی وضع کنند که این مالیات بر دو بخش است؛ یک بخش بر اساس کل درامد است و بخش دیگرمالیات سرانه است.استان ها میتوانندهمچنین مالیات بر شرکت و مالیات بر کسب وکار وضع کنند ( مثل مالیات بر سرگرمیها ، مالیات بر غذاها و اتومبیلها ). استانها وشهرستانها علاوه بر این مالیاتهایی را بر توتون ، گاز و برق شهری وضع میکنند که نوعا مالیات بر مصرف است سنگینی ان بر دوش صاحبان درامد ناچیز میباشد.مقداری از درامد ها نیز از طریق صدور مجوزها و از طریق فروش یا اجاره اماکن عمومی یا اراضی عمومی به دست می اید.


نظارت حکومت مرکزی بر حکومت های محلی

وزارت کشور مسؤول توسعه پایدار دولتهای محلی است. این وزارتخانه مسؤول ارتباط بین حکومت ملی و محلی است و علاوه بر ان ، مسؤول هماهنگی ارتباطات انها با یکدیگر میباشد. همچنین مسؤول طرح ، تهیه و نظارت بر فعالیت ( مسؤولان نظام محلی ) اداری، مالی، انتخابات محلی و غیره نیز محسوب میشود.
اهداف وزارتخانه، تحقق بخشیدن به برقراری خود مختاری محلی و نظام مردم سالاری و یک نظام سیاسی دموکراتیک در سطح کشور است. نظارت این وزارتخانه بر امور محلی ، به نوعی اقتدار متمرکز در ژاپن را تضمین میکند. این حفظ اقتدار متمرکز به دولت امکان داده است تا از برنامه های ناهمساز، نا مساوی و گاهی کاملا نامناسب پرهیز شود. بخشهای گوناگون نظام اداری باید با یکدیگر همکاری کنند تا جامعه محلی بتواند تواناییهای خود را کشف کند.
با وجودیکه حکومتهای محلی می توانند به اموری که در حال حاضر جزء وظایف حکومت مرکزی است ، بپردازند، ولی از انها منع شده اند. اموری از قبیل امور قضایی و اقدامات تنبیهی ، امور ابراهها ، ارتباطات و حمل و نقل در سطح ملی ، خدمات پستی ، احداث انستیتوی ملی و اموزشی ، دریا نوردی ، هوا شناسی و اداره پلیس مربوط به دولت مرکزی است وحکومت محلی نمیتواند در انها دخالت کنند . ولی سایر محلی ( البته با محدودیتهایی مثل نظارت اداری وزارتخانه و دولت مرکزی ) با حکومت محلی است. وزرای ذیربط میتوانند در حیطه وظایف خود ، فرمانداران را در اداره امور خاص تحت کنترل داشته باشند . اگر اداره یا اجرای فعالیتی مغایر پیش بینیهای قانون باشد ، وزیر مربو طه میتواند به فرماندار دستوراتی در مورد شیوه اداره ان بدهد و اگرفرماندار دستورات را رعایت نکند، نخست وزیر میتواند با تأیید یک دادگاه عالی وی را بر کنار کند.همین رابطه و روش بین حکومتهای استانی و شهرداریها اعمال میشود، یعنی فرمانداران دارای همان اختیاراتی هستند که وزیر در وضع پیشین داشت.

اداره امور شهر توکیو

شهر توکیو دارای شیوه حکومت کلآ شهری است که براساس ان حکومت محلی شهر توکیو دارای تشکیلات مستقل محلی است که مانند سایر شهرهای بزرگ ژاپن اختیار تصویب نامه و صدور احکام را بر عهده دارد واز قدرت در اموری نظیر رفاه اجتماعی ، اموزش عمومی ، بهداشت عمومی و بر نامه ریزی شهری بر خوردار است.
توکیو دارای 23 بخش میباشد که هریک دارای رئیسی است که به عنوان شهردار از جانب مردم ساکن ان بخش انتخاب میشود . شهرداری توکیو دارای دو ارگان است :

1- ارگان قانونگذاری

اصطلاحآ انجمن شهرنامیده میشود و مرکب از 127 نماینده است که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. اهداف و سیاستهایی که توسط این هیات مستقل محلی تصویب میگردد ،بوسیله ارگان اجرایی به مورد اجرا در می اید.

2- ارگان اجرایی

وظایف و ماموریتهای محوله از سوی دولت و انجمن شهررا اجرا میکند. ارگان اجرایی دارای یک شهردار است که از طریق انتخابات عمومی و با رای مستقیم مردم انتخاب و به مدت 4 سال مسؤولیت اجرایی را به عهده میگیرد.
اداره امور شهر یوکوهاما
همانند شهر توکیو ، یوکوهاما نیز دارای دو ارگان اصلی تصمیم گیری و اجرایی است و شورای شهر و شهردار بطور مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند.در شهر یوکوهاما ، شورای شهر 94 عضو دارد که برای دوره 4 ساله انتخاب میشوند. احزاب در انتخابات شورای شهر در ژاپن نقش مهمی بازی می کنند. شورای شهر یوکوهاما دو گونه جلسه دارد:
جلسات عادی و جلسات فوق العاده که هر دوی انها بنا به دعوت شهردار برگزار میشود. جلسات عادی شورا 4 بار در سال در یوکوهاما برگزار میشود، در حالیکه جلسات فوق العاده هنگامی تشکیل میشود که نیاز به این کار باشد.


هلند

هلند کشوری است در شمال اروپاکه پایتخت ان شهر امستردام است .هلند بخش اروپایی پادشاهی به شمار میرود.با وجود اینکه امستردام پایتخت رسمی این کشور است ولی به منظور تمرکززدایی بسیاری از وزارتخانه ها ی هلند در شهر لاهه یا پیرامون ان مستقر شده اند.
احزاب سیاسی در هلند کاملآ ازاد هستند. احزاب بزرگ این کشور شامل CDA یا حزب دموکرات مسیحی ها، VVD یا حزب لیبرال دموکرات،که هر دو از احزاب راست در هلند هستند که حکومت و بیشتر کرسی های پارلمای در اختیار انهاست. PVDA یا حزب کارگران ، SP یا حزب سوسیالیت، GROEN LINKS یا حزب سبز های چپ نیز به نسبت از احزاب بزرگ هستند که همگی گرایش چپ دارند.


حکومت های محلی در هلند

در هلند سه سطح حکومتی وجود دارد:

سطح ایالتی یا استانی

یک سطح منطقه ای حکومت است که برای طیفی از خدمات پاسخگوست و شامل کارهای عمومی ، حمل ونقل ، برنامه ریزی و مسائل محیطی است. در هلند 27 استان وجود دارد.

شهرداری ها

این سطح تشابه بسیار زیادی به حکومت محلی در کشور انگلستان دارد. شهرداری ها دارای طیف وسیعی از خدمات رسانی هستند ، ولی باید توجه شود که برخی از خدمات بطور مشترک با سطح استان (ایالت ) فراهم میشود. تا سال 1993 میلادی کل شهرداری های هلند 647 واحد بوده است.

هیات های پالدر

این عنصر حکومت محلی ( شاید اخیرآ بیشتر مدیریت محلی ) مسؤول خدمات و وظایف مرتبط با شبکه فاضلاب و لوله کشی است که از نظر تاریخی ، اهمیت ان در ابادانی زمین هلند است.
دو شیوه تصمیم گیری در حکومتهای محلی وجود دارد:

1-درباره موضوعات نظم عمومی استاندار میتواند به طور مستقیم تصمیم گیری کند.او در قلمرو خود قدرت قانون گذاری دارد و علاوه بر این میتتواند با پرداخت یارانه ، رشد و شکوفایی مستقل فرهنگی یا ورزشی را تامین کند

2- استاندار با بهره گیری از سیستم تصمیم گیری مشترک با حکومت مرکزی شهرها و روستاهای قلمروی خود را اداره کند. حکومت مرکزی به تدوین قانون میپردازد و حکومت محلی با ازادی نسبی این قوانین را اجرا میکند.این مسئله ممکن حکومت محلی را از جنبه های بسیار به حکومت مرکزی وابسته سازد ولی حکومت مرکزی را نیز به تمایل و توانایی حکومت محلی به پیروی وابسته میکند.
به طور کلی شهرداریها عنصر کلیدی برای تجزیه وتحلیل حکومت محلی در هلند هستند که به عنوان یکی از عناصر اصلاحات خدمات عمومی حکومت مرکزی هلند مورد توجه قرار گرفته است. در تمرکززدایی که از سال 1991 میلادی اغاز شده ، شهرداریها از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده اند. کوششهای اخیر برای تمرکززدایی خدمات بیشتر ، بوسیله انتقال خدمات بیشتر به سطح محلی ، عمدتآ ناشی از گرایش حکومت مرکزی در صرفه جویی هزینه ها بوده است. اما باید توجه داشت که تمرکززدایی سیستم هلندی برروی عدم تمرکز در فراهم نمودن خدمات ، به جای عدم تمرکز در سیاستگذاری توجه دارد.در راستای سیاست تمرکززدایی در هلند ، در طول دهه های 80 و 90 میلادی مشرکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی افزایش یافته است.


شهرداری امستردام

اصول مدیریت در امستردام به صورت ذیل است :
هر مبطقه شهرداری دارای یک شورای منطقه با49 عضو است. این شورا ده نفر را از میان اعضای خود به عنوان هیات مدیره شهر تعیین میکند.حزبی که در انتخابات شورای شهر اکثریت را به دست اورده ، میتواند کلیه اعضای هیئت مدیره را از حزب خود انتخاب نماید.

هیات مدیره شهردار را انتخاب میکند.
هریک از اعضای هیات مدیره ، مسؤول 5 اداره شهرداری است.
اعضای شورای شهر ، مانند اعضای شورای منطقه ، هر 4 سال یکبار از طریق انتخابات عمومی تعیین میشوند.
یکی از ویژگیهای عمده مدیریت شهر ، واگذاری بخشی از امور شهرداری به بخش خصوصی است .
شورای شهر هر دو هفته یکبار جلسه علنی تشکیل میدهد و شهروندان میتوانند در این جلسات شرکت نمایند.
شورای شهر برخی از اختیارات خود را به شورای منطقه شهرداری واگذار نموده است .
دکتر وردی نژاد
زینب خالقی
منابع

1- مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها (عبدالرحیم نوروزی فر ).
2-
3-www.afn.ir/news.php


آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: HAMED
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  حکمروایی محلی بعنوان نوعی همکاری تجاری دولتی در دموکراسیهای غربی و حکمروایی شهری file 2,484 2016-02-23، 01:50 AM
آخرین ارسال: file
  حکومت شهری، تا چه اندازه لازم است؟ sgc 1,513 2015-07-28، 06:34 AM
آخرین ارسال: sgc
  حکومت های محلی aramo 1,770 2012-03-08، 12:26 AM
آخرین ارسال: aramo
  نگرش سيستمی به حکومت های محلی aramo 1,816 2012-03-07، 05:34 PM
آخرین ارسال: aramo
  برنامه ریزی در حکومتهای محلی aramo 1,780 2012-03-07، 12:49 AM
آخرین ارسال: aramo
  الگوی اداره حکومتهای محلی در انگلستان aramo 1,433 2012-03-07، 12:44 AM
آخرین ارسال: aramo
  تشکیلات محلی در ایران aramo 1,517 2012-03-06، 08:01 PM
آخرین ارسال: aramo
  تاریخچه و ماهیت حکومتهای محلی aramo 1,666 2012-03-06، 07:57 PM
آخرین ارسال: aramo
  شیوه های اعمال حاکمیت درحکومت های محلی aramo 1,440 2012-03-06، 07:55 PM
آخرین ارسال: aramo
  سیستم حکومت های متمرکز وفدرال aramo 1,352 2012-03-06، 07:54 PM
آخرین ارسال: aramo
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
آمار انجمن
آخرين ارسال ها
موضوع تاريخ, زمان  نويسنده آخرين ارسال کننده انجمن
  نقشه اتوکدی آبادی ها خوزستان 10 ساعت پیش alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  توپوگرافی استان خوزستان برای استفاده در GIS 10 ساعت پیش alireza alireza طرح،پروژه،نقشه
  مقاله  مقاله شهرسازی دیروز archopedia alireza مقالات فارسی(vip-1)
  دانلود طرح ناحیه ای قزوین جلد1 دیروز diamond alireza طرح،پروژه،نقشه(vip-1)
  روستا-شکتا- ساری 05-14 saeiideh alireza طرح،پروژه،نقشه
  دانلود دفترچه سوالات ارشد طراحی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات ارشد برنامه ریزی شهری 97 کنکور سراسری 04-28 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی سالانه عمران، معماری و طراحی... 04-12 Sahab Sahab اخبار همایش ها
  نكات تخصصی ارشد برنامه ریزی شهری ویرایش اول 1397 شامل 999 نکته 04-05 alireza alireza تالار گفتمان برنامه ریزی شهری
  درخواست کتاب حقوق و قوانین شهری دکتر کامیار 04-02 gasemij آرزوعطاری پرسش و پاسخ
  دانلود پاورپوینت و جزوه آشنایی با معماری اسلامی2 (PDF DOC PPT) 03-25 atelieahjam hamidfa فروشگاه فایل اربان شاپ
  درخواست غیر رایگان  جزوه کلاسی و پر شده کامل ایستایی استاد طباطبایی از آکادم... 03-11 ehsan12 alireza جزوه های معماری
  بیکاری بعد از اتمام تحصیل در رشته طراحی شهری 03-07 nazgol22 nazgol22 تالار گفتمان طراحی شهری
  دانلود دفترچه سوالات دکتری سراسری و آزاد شهرسازی 1397 02-25 alireza alireza تالار گفتمان دکتری شهرسازی
  طراحی شهری و روانشناسی محیط 02-20 shahryar mamamama سایر مقالات
با ارسال فایل و شرکت در موضوعات ایجاد شده و پاسخ به آنها ما را همراهی کنید.

[-]
جستجو
جستجوی گوگل