ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]

صفحه: 1

نتایج : مقاومسازی
موضوع / نویسندهکلمات کلیدی
جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ - reza1366 چیست؟, مقاومسازی, با, آن, وفرق, ای, لرزه, بهسازی, جوهر,
متن سخنرانی :
دکتر مهدی قالیبافیان

عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر فنی شرکت مهندسان مشاورسانو
جوهر « بهسازی لرزه ای » وفرق آن با « مقاومسازی» چیست ؟
« بهسازی لرزه ای » (Seismic Rehabilitation) بیانگرمفهومی مرکب از دو مفهوم دیگر بهشرح زیر است :
اول، « بهسازی » ، که مفهومی است گسترده و فراگیر و دارای وجوهمختلف و متعدد

دوم، « لرزه ای » که مشخص می کند چه نوع بهسازی مورد نظراست. برای شناخت « بهسازی لرزه ای » باید دو مفهوم فوق مورد بررسی و واکاوی قرارداده شوند تا بتوان با نگاه کردن به امر « بهسازی لرزه ای » از زوایای مختلف،جوهراصلی آن...
کلمات کلیدی موضوع مشابه
جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ , جوهر « بهسازی لرزه ای>> وفرق آن با « مقاومسازی » چیست؟ ,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - Counter Strike 1.6 i Source- فارسی سازی توسط: AliReza_Tofighi

صفحه: 1
[-]
جستجو
جستجوی گوگل