ایران شهرساز

نسخه‌ی کامل: دانشگاه مجازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

دانشگاه مجازی

زیر انجمن‌ها:

 1. کارشناسی شهرسازی
  1. دفتر مدیریت تالار کارشناسی شهرسازی
   1. مدیران تالار و مدرسان
   2. اطلاعیه های تالار
   3. تفریحات، جوایز و مسابقات
  2. دروس اختیاری کارشناسی شهرسازی
   1. مبانی مهندسی معماری و ساختمان
   2. گرافیک رایانه ای در شهرسازی
   3. حقوق و قوانین شهرسازی
   4. مدیریت شهری
   5. ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
   6. ارزیابی توان زیست محیطی
   7. بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیط
   8. علم و هنر در شهرسازی
   9. کاربرد رایانه در شهرسازی
   10. سوانح طبیعی
  3. دروس اصلی کارشناسی شهرسازی
   1. طرح های شهرسازی
    1. طرح شهرسازی 1
    2. طرح شهرسازی 2
    3. طرح شهرسازی 3
    4. طرح شهرسازی 4
    5. طرح شهرسازی 5
   2. دروس مرتبط با طراحی شهری
    1. بیان معماری
    2. هندسه احجام و پرسپکتیو
    3. شناخت فضای شهری
    4. مبانی و روش های طراحی شهری
    5. مبانی طراحی
    6. درک و بیان محیط شهری
    7. منظرسازی
   3. دروس مرتبط با برنامه ریزی شهری
    1. طراحی و برنامه ریزی حمل و نقل شهری
    2. مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
    3. مسکن
    4. تاسیسات زیرساخت های شهری
    5. برنامه ریزی منطقه ای
   4. سایر دروس کارشناسی
    1. زبان تخصصی شهرسازی
    2. آمار در شهرسازی و آمار و احتمالات
    3. مدل های کمی در شهرسازی
    4. کاربرد نقشه برداری در شهرسازی
    5. تاریخ شهر و شهرسازی در جهان
    6. تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
    7. بافت فرسوده
    8. در امدی بر شهرشناسی
    9. جغرافیای شهری
    10. روش تحقیق در شهرسازی
    11. جامعه شناسی شهری
    12. اقتصاد شهری
  4. آموزش نرم افزارها
   1. آموزش مقاله نویسی
    1. دانلود مقاله هانظرسنجی شده
    2. تالار مقاله نویسی
    3. سمینارها
    4. تالار فراخوان مقاله نویسی
    5. ترجمه مقالات
   2. آموزش GIS
    1. آموزش GIS از مقدماتی تا پیشرفته
    2. GIS (پرسش و پاسخ)
   3. آموزش AUTOCAD 2012
    1. آموزش AUTOCAD 2012 از مقدماتی تا پیشرفته
    2. AUTOCAD 2012 (پرسش و پاسخ)
   4. آموزش 3DMAX
    1. آموزش 3DMAX 2012 از مقدماتی تا پیشرفته
    2. 3DMAX 2012 (پرسش و پاسخ)
   5. آموزش revit 2012
   6. آموزش Rhino
 2. کارشناسی ارشد شهرسازی
  1. برنامه ریزی شهری
  2. برنامه ریزی منطقه ای
  3. مدیریت شهری
  4. طراحی شهری
 3. دکترای شهرسازی
 4. طراحی شهری
  1. طراحی شهری
   1. مباحث نظری
   2. مبانی نظریات طراحی شهری
   3. مبانی طراحی منظر شهری
   4. مبانی طراحی شهری و زیرساخت ها
   5. مبانی طراحی فضا های شهری و احجام
   6. تاریخ طراحی شهری ایران و جهان
   7. تاریخ معماری ایران و جهان
  2. مباحث عملی
   1. کارگاه ترسیم فنی
   2. کارگاه بیان معماری
   3. کارگاه طراحی منظر
   4. کارگاه طراحی احجام
   5. کارگاه طراحی معابر
   6. کارگاه طراحی فضا
   7. کارگاه طراحی فضای سبز
   8. کارگاه طراحی شهری مقدماتی
   9. کارگاه طراحی شهری پیشرفته