ایران شهرساز
نقشه های اردبیل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com)
+-- انجمن: چیدمان جدید ایران شهرساز (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1592)
+--- انجمن: اخبار (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1598)
+---- انجمن: فروشگاه پابلیک فایل (http://www.iranshahrsaz.com/forumdisplay.php?fid=1866)
+---- موضوع: نقشه های اردبیل (/showthread.php?tid=30050)نقشه های اردبیل - nanay_nini - ۱۳۹۶-۲-۷

3 نقشه با فرمت عکس

نقشه محلات فرادست و فرودست
محلات بافت فرسوده
محلات حاشیه نشین
-

لینک دانلود

http://iranshahrsaz.publicfile.ir/post/1071